EVA

Vaikutusten ennakkoarviointi

Kunnissa ja hyvinvointialueilla tehdään jatkuvasti päätöksiä, joilla on pitkälle tulevaisuuteen ulottuvia, laajoja vaikutuksia. Päätöksiä valmistellessa näitä vaikutuksia on pyrittävä ennakoimaan. Vaikutusten ennakkoarviointimenetelmä (EVA) auttaa tunnistamaan vaikutukset hyvissä ajoin. 
 

Laaja vaikutusten ennakkoarviointi parantaa päätöksenteon laatua 

Kunnilla ja hyvinvointialueilla on lakisääteinen velvollisuus arvioida ennakkoon päätösten vaikutuksia. Nämä vaikutukset voivat liittyä esimerkiksi asukkaisiin, henkilöstöön, ympäristöön tai talouteen, ja niitä on tarkasteltava moninäkökulmaisesti, sekä lyhyellä että pitkällä aikajänteellä.  

Vaikutusten ennakkoarviointi tukee laadukasta ja kestävää päätöksentekoa. 

Arvioimalla eri vaihtoehtojen vaikutuksia useasta eri näkökulmasta voidaan tehdä hyvään ymmärrykseen perustuvia, vastuullisia päätöksiä kunnan tai hyvinvointialueen toimintaan liittyen. 

EVA-työväline auttaa vertailemaan eri päätösvaihtoehtoja 

Vaikutusten ennakkoarviointia helpottaa sähköinen EVA-työväline, joka mahdollistaa vaikutusten tarkastelun laaja-alaisesti eri toimialojen välillä. Lisäksi työvälineellä voidaan arvioida lapsivaikutuksia oman erillisen pohjan avulla. EVA-työväline on osa sähköistä hyvinvointikertomusta (SHVK) ja se on saatavilla myös erillisenä lisenssinä.  

Asiantuntijamme ovat käytettävissä asiakkaan tukena arviointiprosessien eri vaiheissa vetäen esimerkiksi arviointityöpajoja sekä analysoiden ja tulkiten tuloksia.   

EVA-työväline on Kuntaliiton omistama ja sen ylläpito, kehittäminen ja neuvonta toteutetaan yhdessä FCG:n kanssa. 

Kysy lisää asiantuntijaltamme! 

Pirjo Haukkapää-Haara
Pirjo Haukkapää-Haara
Johtava konsultti
Lähetä viesti