Näkemyksiä

Oodi kunnanhallituksille ja niiden hyvälle työskentelylle 

Tulevien kuntavaalien jälkeen uusi valtuusto tekee kunnan toimintakyvyn ja johtamisen kannalta tärkeän päätöksen eli nimittää kunnanhallituksen. Välillä kuulee sanottavan, että kunnanhallituksilla on liikaa valtaa suhteessa valtuustoon. Onko näin? 

Valtuustotyön houkuttelevuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia tulisikin pohtia. Samaan aikaan on kuitenkin muistettava, että kunnanhallituksen vastuu ja tehtävien määrä ovat merkittävät. Valta ja vastuu kulkevat käsi kädessä.

Lainsäädäntö on edelleen vahvistanut kunnanhallitusten vastuuta ja tehtäviä. Esimerkiksi kuntakonsernien merkityksen kasvu on näkynyt konkreettisesti poliittisen konsernijohdon eli kunnanhallitusten, työpöydällä ja käsiteltävissä asioissa. Kunnanhallitus on kunnan kokonaisjohtamisen kannalta keskeinen toimielin, kunnan “hermokeskus”. Hallitusten kokoonpanoon kannattaa siis kiinnittää erityistä huomiota ja panostaa niiden työskentelyedellytyksiin. 

Tuore opas ja suositukset kunnanhallituksen hyvään työskentelyyn 

Kunnanhallitusten merkityksen vuoksi onkin hienoa, että Suomen Kuntaliitto julkaisi helmikuussa päivitetyn oppaan kunnanhallitusten työskentelyyn, johon pääsimme FCG:llä mukaan.  

Opas tarjoaa suosituksia, käytännön vinkkejä ja pohdinnan paikkoja kunnanhallituksille oman työskentelyn arviointiin ja kehittämiseen. Tärkeintä on kuitenkin muistaa, että jokaisen kunnan oma toimintakenttä ja -kulttuuri vaikuttaa ja vain kunnanhallitus itse voi määrittää heille parhaat toimintamallit. 

Yksi keskeinen osa kunnanhallitusten toimivaa työskentelyä on systemaattinen oman toiminnan itsearviointi ja tähän pohjautuva toiminnan kehittäminen. Tyylejä tämän toteutukseen löytyy useita. Yksi niistä on oppaan yhteydessä päivitetyn itsearviointilomakkeen hyödyntäminen. Olennaista on myös aidosti hyödyntää itsearviointia toiminnan kehittämiseen.  

Itsearvioinnit voivat helposti jäädä kyselyllä toteutetun yksilöiden omien arvioiden yhteenvedoksi ja todetuksi kokouksen yhteydessä. Olennaisin eli yhteinen tulkinta ja johtopäätökset jäävät tekemättä. Tässä kunnanhallituksen jäsenet yhdessä tunnistaisivat ja määrittäisivät onnistumiset sekä mahdolliset kehittämistarpeet ja -toimenpiteet. 

Aika ja sen käyttö haastaa kunnanhallitusten työtä 

Oppaan laadinnan aikana käytiin laajasti keskustelua kunnanhallitusten jäsenten kanssa. Keskusteluissa korostui erityisesti ennakoiva työskentelyote ja ajankäytön haasteet. Aika tuntuu olevan valuuttaa, jonka arvo on noussut valtavasti. Usein myös kunnanhallitusten itsearvioinnissa törmää ajankäytön haasteisiin. Sitä ei tunnu olevan riittävästi tai sitä ei käytetä oikeisiin asioihin. Jo kunnanhallitusten pöytäkirjoja selatessa on selvää, että käsiteltäviä asioita on enemmän kuin riittävästi.  

Hyvin teidän kaikkien kanssa tulee hyvin toimeen, mutta välillä olisi kiva nähdä perhettäkin.

Kokousten ulkopuolella aikaa syövät erilaiset valmistelevat tilaisuudet, tapaamiset sekä huolellinen perehtyminen käsiteltäviin asioihin. Kuten erään kaupunginhallituksen jäsen totesi kollegoilleen: Hyvin teidän kaikkien kanssa tulee hyvin toimeen, mutta välillä olisi kiva nähdä perhettäkin. Siitä ei pääse mitenkään yli ja ympäri, että hallitusjäsenen työ vaatii aikaa. Mutta jossain määrin tähän voidaan onneksi vaikuttaa toimintatapoja uudistamalla. 

Tukea tarjolla hallitustyöskentelyn kehittämiseen 

Uuden oppaan kunniaksi me FCG:llä tarjoamme kunnanhallituksille itsearviointia sekä tulosten purkuun ja johtopäätösten työstämiseen hallituksen kehittämispäivää halvemmin hinnoin. Tarjous on voimassa syyskuun viimeiseen päivään saakka. Tilaisuutta voidaan rakentaa itsearvioinnissa nousseiden teemojen ja kunnan tarpeiden mukaan. Päivää voi hyödyntää esimerkiksi hallituksen pelisääntöjen selkeyttämiseen tai valtuustokauden vaihtumisen ennakointiin. Arviointiin osallistuvat kunnanhallitukset pääsevät myös vertaamaan omia arvioitaan muiden itsearviointiin osallistuvien kuntien keskiarvoon. 

Lisäksi poliittiselle ja ammatilliselle johdolle tukea tarjoaa myös Uuden Sukupolven Organisaatiot –kuntaverkosto. Kehittämisverkoston 8.kausi käynnistyy ensi vuonna, valtuustokauden vaihtuessa.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä minuun tai kollegoihin! 

Heikki Miettinen
Heikki Miettinen
Tutkimuspäällikkö
Lähetä viesti
Kimmo Haapasalo
Kimmo Haapasalo
Johtaja, Johtaminen ja talous
Lähetä viesti