Sähköinen hyvinvointikertomus

Sähköinen hyvinvointikertomus helpottaa raportointia

Suunnittele kuntalaisten hyvinvoinnin edistämistä – yli toimialarajojen 

Sähköinen hyvinvointikertomus (SHVK) on helppokäyttöinen tiedolla johtamisen työväline kunnille ja hyvinvointialueille.  

Kuntien ja hyvinvointialueiden on valmisteltava laaja hyvinvointikertomus ja -suunnitelma kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin tilasta joka neljäs vuosi. Tämän lisäksi valtuustolle on toimitettava vuosittainen raportti. Tiedon kerääminen eri toimialoilta vaatii suunnittelua ja poikkihallinnollista yhteistyötä.  

Sähköinen hyvinvointikertomus mahdollistaa poikkihallinnollisen yhteistyön, joka tähtää paitsi hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen, myös hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman vaivattomaan valmisteluun, kirjoittamiseen ja raportointiin.  

Miksi valita sähköinen hyvinvointikertomus?  

Sähköinen hyvinvointikertomus SHVK:n tarjoamat hyödyt kunnalle tai hyvinvointialueelle: 

  • Mahdollistaa laajan hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman sekä vuosittaisten raporttien laatimisen mutkattomasti eri toimijoiden kesken 
  • Tukee tiedolla johtamista ja kuntastrategian toteutumista 
  • Tuottaa valmista vertailutietoa kunnan, hyvinvointialueen ja koko maan osalta: väestöryhmittäistä tietoa mm. asukkaiden hyvinvoinnista, taloudesta, resursseista, rakenteista ja elinvoimasta 
  • On muokattavissa käyttäjän tarpeiden mukaan 
  • Sisältää myös päätöksentekoa tukevan vaikutusten ennakkoarvioinnin työvälineen (EVA) 

Jo yli 80 prosenttia kunnista on hankkinut lisenssin sähköiseen hyvinvointikertomukseen. Vaikka SHVK on kehitetty erityisesti kuntien ja hyvinvointialueiden käyttöön, soveltuu se myös muille toimijoille.  

Sähköinen hyvinvointikertomus on Kuntaliiton omistama, lisenssipohjainen työväline, jota FCG ylläpitää ja kehittää jatkuvasti vastaamaan paremmin käyttäjien tarpeita. Asiantuntijamme tarjoavat tukea SHVK:n käyttöön. 

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä asiantuntijaamme – kerromme mielellämme lisää.