Sähköinen hyvinvointikertomus

Sähköinen hyvinvointikertomus

Sähköinen hyvinvointikertomus (SHVK) on helppokäyttöinen tiedolla johtamisen työkalu kunnille ja hyvinvointialueille. SHVK on Kuntaliiton omistama työkalu, jota FCG ylläpitää ja kehittää jatkuvasti vastaamaan paremmin käyttäjien tarpeita. 

SHVK:lla laaja hyvinvointikertomus on helppo luoda eri toimijoiden kesken 

Kuntien ja hyvinvointialueiden on valmisteltava joka neljäs vuosi laaja hyvinvointikertomus kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin tilasta. Tämän lisäksi valtuustoille on toimitettava vuosittainen raportti.  

Sähköinen hyvinvointikertomus mahdollistaa poikkihallinnollisen yhteistyön, joka tähtää paitsi hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen, myös vaivattomaan raportointiin. Sen käyttö edistää tiedolla johtamista kunnissa ja hyvinvointialueilla ja tukee kuntastrategian toimeenpanoa. 

SHVK:n avulla laaja hyvinvointikertomus sekä vuosittaiset raportit voidaan suunnitella ja kirjoittaa yhteistyössä eri toimijoiden kesken. 

Laaja-alaista tietoa kuntalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä 

Sähköinen hyvinvointikertomus tukee laadukasta ja tietoon pohjaavaa johtamista kunnissa ja hyvinvointialueilla: SHVK tuottaa valmista vertailutietoa kunnan, hyvinvointialueen ja koko maan osalta. Sen avulla kunta tai hyvinvointialue saa myös väestöryhmittäistä tietoa eri toimialoilta, asukkaiden hyvinvoinnista, taloudesta, resursseista, rakenteista ja elinvoimasta.  

SHVK on muokattavissa käyttäjän tarpeiden mukaan ja työkalusta löytyy myös päätöksentekoa tukeva vaikutusten ennakkoarvioinnin työväline (EVA). Vaikka SHVK on kehitetty erityisesti kuntien ja hyvinvointialueiden käyttöön, soveltuu se myös muille toimijoille. Sähköinen hyvinvointikertomus on lisenssipohjainen työväline, jonka käytössä FCG:n asiantuntijat ovat apunasi. 

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä asiantuntijaamme – kerromme mielellämme lisää.