Tutkimuspalvelut/Tiedolla johtamisen tuki

Tiedolla johtaminen mahdollistetaan tutkimuksella.

Helsingin keskustakirjaston Oodin katto

Ilman luotettavaa tietoa ei voi tehdä hyviä päätöksiä. Autamme kehittämään julkisen sektorin organisaatioita tuottamalla laadukasta tietoa johtamisen tueksi. 

Selvitykset antavat vastauksia moniin tutkimustarpeisiin 

Asiantuntijoidemme avulla kunnat, hyvinvointialueet ja valtionhallinto saavat käyttöönsä luotettavaa tietoa päätöksenteon tueksi. Toteutamme monipuolisesti selvityksiä, tutkimuksia ja tilannekatsauksia. Tutkijoillamme on myös laaja verkosto yhteistyökumppaneita.  

Muutos lähtee aina nykytilan arvioinnista. 

Selvityksillä vastataan asiakkaiden monipuolisiin tietotarpeisiin. Tutkimuspalveluidemme asiakkaita ovat Suomen suurimmat kaupungit, kunnat, hyvinvointialueet, ministeriöt ja valtion virastot. Analysoimme aineistot ja koostamme tulokset johtopäätöksiksi ja kehittämissuosituksiksi.  

Asiantunteva kumppani viitoittaa tulevaisuuden trendit

Hyödynnämme monipuolisesti tilastoanalyysejä ja vertailujärjestelmiä esimerkiksi palvelujen kustannusten, palvelurakenteen ja toimintaympäristön analyyseihin. Oikeilla menetelmillä elinvoimaisuuden kehitystrendejä esimerkiksi työpaikkojen, työvoiman ja tuotannon osalta voidaan arvioida vuosiksi eteenpäin. Vertailutietoa voidaan hyödyntää mm. strategian seurannassa.  

Asukaskyselyillä saadaan tehokkaasti selville kuntalaisten käsitykset palveluista. Laajat vertailutietokannat helpottavat omien vahvuuksien hahmottamista ja kehittämiskohteiden löytämistä. Asiakastyytyväisyystutkimuksissa tutkimuslomake suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa. Voimme myös käyttää vakioituja pohjia, jolloin mahdollistuu vertailu muihin organisaatioihin.  

Arviointi tuottaa uutta tietoa mm. ohjelmien ja organisaatioiden toiminnasta ja sen vaikutuksista. Kehittämiseen tuo lisäulottuvuutta mahdollisuus verrata omia vahvuuksia ja kehityskohteita muihin organisaatioihin. Arviointi tuo näkyväksi organisaation kehittämiskohteet ja motivoi muutokseen. 

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä asiantuntijaamme – selvitetään yhdessä tutkimustarpeenne! 

Tutustu palveluihimme:

Abstrakteja neonvaloja

Sähköinen hyvinvointikertomus -työvälineellä voidaan suunnitella ja kirjoittaa laaja hyvinvointikertomus sekä vuosittaiset raportit yhteistyössä eri toimijoiden kesken. Sähköinen hyvinvointikertomus tuottaa valmista vertailutietoa kunnan, hyvinvointialueen ja koko maan osalta.

Ilmakuva risteyksestä kaupungissa

Tuotamme vuosittain useita kyselytutkimuksia, joiden avulla voidaan luotettavasti arvioida asukas- ja asiakastyytyväisyyttä. 

Rakennuksen puinen malli

Laadimme selvityksiä ja tutkimuksia, joilla vastaamme asiakkaidemme laaja-alaisiin tietotarpeisiin. 

Tuotamme tietoa mm. palvelujen kustannusten, palvelurakenteen ja toimintaympäristön analyyseihin. 

Kasvin vihreä kärhi spiraalilla

Palvelutarpeiden muutosten ennakointi toimii pohjana mm. Strategioiden, ohjelmien ja suunnitelmien laadinnassa. Ennakointia voidaan täydentää vaihtoehtoisilla skenaarioilla. 

Istutuksia kerrostalon katolla

Kunnissa ja hyvinvointialueilla tehtävät päätökset ovat usein mittavia ja laajoja, ja niillä on monia vaikutuksia. Näitä vaikutuksia on arvioitava ennakkoon.  

Opetuksen järjestämiseen, lapsiin ja nuoriin liittyviä tilastotietoa kerätään laajalti. Tilastointi on kuitenkin hajautunut erilaisiin tilastopalveluihin ja muihin lähteisiin.

Kouluikkuna on vertailutietopalvelu esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen kustannusten ja toiminnan vertailemiseksi.

Tutustu: Kouluikkuna.fi

Sami Miettinen
Sami Miettinen
Varatoimitusjohtaja
Lähetä viesti
Kimmo Haapasalo
Kimmo Haapasalo
Johtaja, Johtaminen ja talous
Lähetä viesti