Tutkimuspalvelut/Tiedolla johtamisen tuki

Tiedolla johtaminen mahdollistetaan tutkimuksella.

Ilman luotettavaa tietoa ei voi tehdä hyviä päätöksiä. Autamme kehittämään julkisen sektorin organisaatioita tuottamalla laadukasta tietoa johtamisen tueksi. 

Selvitykset antavat vastauksia moniin tutkimustarpeisiin 

Asiantuntijoidemme avulla kunnat, hyvinvointialueet ja valtionhallinto saavat käyttöönsä luotettavaa tietoa päätöksenteon tueksi. Toteutamme monipuolisesti selvityksiä, tutkimuksia ja tilannekatsauksia. Tutkijoillamme on myös laaja verkosto yhteistyökumppaneita.  

Muutos lähtee aina nykytilan arvioinnista. 

Selvityksillä vastataan asiakkaiden monipuolisiin tietotarpeisiin. Tutkimuspalveluidemme asiakkaita ovat Suomen suurimmat kaupungit, kunnat, hyvinvointialueet, ministeriöt ja valtion virastot. Analysoimme aineistot ja koostamme tulokset johtopäätöksiksi ja kehittämissuosituksiksi.  

Asiantunteva kumppani viitoittaa tulevaisuuden trendit

Hyödynnämme monipuolisesti tilastoanalyysejä ja vertailujärjestelmiä esimerkiksi palvelujen kustannusten, palvelurakenteen ja toimintaympäristön analyyseihin. Oikeilla menetelmillä elinvoimaisuuden kehitystrendejä esimerkiksi työpaikkojen, työvoiman ja tuotannon osalta voidaan arvioida vuosiksi eteenpäin. Vertailutietoa voidaan hyödyntää mm. strategian seurannassa.  

Asukaskyselyillä saadaan tehokkaasti selville kuntalaisten käsitykset palveluista. Laajat vertailutietokannat helpottavat omien vahvuuksien hahmottamista ja kehittämiskohteiden löytämistä. Asiakastyytyväisyystutkimuksissa tutkimuslomake suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa. Voimme myös käyttää vakioituja pohjia, jolloin mahdollistuu vertailu muihin organisaatioihin.  

Arviointi tuottaa uutta tietoa mm. ohjelmien ja organisaatioiden toiminnasta ja sen vaikutuksista. Kehittämiseen tuo lisäulottuvuutta mahdollisuus verrata omia vahvuuksia ja kehityskohteita muihin organisaatioihin. Arviointi tuo näkyväksi organisaation kehittämiskohteet ja motivoi muutokseen. 

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä asiantuntijaamme – selvitetään yhdessä tutkimustarpeenne! 

Tutustu palveluihimme:

Sähköinen hyvinvointikertomus

Sähköinen hyvinvointikertomus -työvälineellä voidaan suunnitella ja kirjoittaa laaja hyvinvointikertomus sekä vuosittaiset raportit yhteistyössä eri toimijoiden kesken. Sähköinen hyvinvointikertomus tuottaa valmista vertailutietoa kunnan, hyvinvointialueen ja koko maan osalta.

Kyselytuotteet

Tuotamme vuosittain useita kyselytutkimuksia, joiden avulla voidaan luotettavasti arvioida asukas- ja asiakastyytyväisyyttä. 

Selvitykset, tutkimukset ja arvioinnit

Laadimme selvityksiä ja tutkimuksia, joilla vastaamme asiakkaidemme laaja-alaisiin tietotarpeisiin. 

Tilastoanalyysit ja vertailut

Tuotamme tietoa mm. palvelujen kustannusten, palvelurakenteen ja toimintaympäristön analyyseihin. 

ART-ennakointimalli

Palvelutarpeiden muutosten ennakointi toimii pohjana mm. Strategioiden, ohjelmien ja suunnitelmien laadinnassa. Ennakointia voidaan täydentää vaihtoehtoisilla skenaarioilla. 

Viljelmiä kerrostalojen katoilla

Vaikutusten ennakkoarviointi (EVA)

Kunnissa ja hyvinvointialueilla tehtävät päätökset ovat usein mittavia ja laajoja, ja niillä on monia vaikutuksia. Näitä vaikutuksia on arvioitava ennakkoon.  

Sami Miettinen
Sami Miettinen
Varatoimitusjohtaja
+358 44 430 9881
Kimmo Haapasalo
Kimmo Haapasalo
Johtaja, Johtaminen ja talous
+358 40 520 3020
Juha Koskinen
Juha Koskinen
Asiantuntija
+358 50 407 4855