Asiakastarina

Keiteleen kunta: Sivistystoimen tilatarkastelu

Keiteleen kunnan sivistystoimen tavoitteena oli luoda koulukeskukseen yhtenäinen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen pedagoginen polku hyödyntäen yhtenäiskoulun kiinteistöjä, ja samalla muodostaa tilojen käytössä synergioita eri palveluiden välille. 

FCG Finnish Consulting Group toteutti kattavan sivistystoimen tilatarkastelun, jossa kunnalle laadittiin oppilasennusteet lukuvuoteen 2029–2030 ja yläkoulun osalta lukuvuoteen 2035–2036 asti. Tilatarkastelu tehtiin tilojen käytön ja toimintakokonaisuuksien sijoittamisen näkökulmasta ja tarkastelussa hyödynnettiin koulujen kuntoarvioita. Prosessin lopussa suositeltiin alakoulurakennuksen ruokalasiiven rakenteiden ja kunnon tarkempaa tarkastelua ennen lopullisten – mahdollisesti purkamista koskevien – johtopäätösten tekoa. 

Tilatarkastelutyössä FCG:ltä mukana oli johtava konsultti Raila Oksanen: “Monet kunnat kamppailevat vastaavien ongelmien kanssa. Lapset vähenevät, minkä johdosta päiväkodit ja koulut kumisevat tyhjyyttään. Samalla kiinteistökulut juoksevat. Mitä siis vajaakäytössä oleville rakennuksille tulisi tehdä?”

Yhdistelemällä monipuolista väestö-, oppilas- ja opetuksen järjestämistä koskevaa dataa laadittiin Keiteleen kunnalle kattava ja pitkäkestoinen koulutiloja koskeva suunnitelma. Siinä kaikki erikoisvarustelua edellyttävät opetustilat sijoitettiin nykyiseen yläkoulurakennukseen. Alakoulurakennuksesta esitettiin purettavaksi liikuntasalin siipi ja rakennuksia yhdistävä välitila. Varhaiskasvatus ja vuosiluokat 1–5 esitettiin sijoitettavan vanhaan alakoulun rakennukseen, kuudesluokkalaiset yläkoulun rakennukseen. Nuorisotoimelle ei varattu omia nuorisotiloja. 

Mikäli kunta päätyy toteuttamaan suunnitelman, niin se tulee purkamaan osan tarpeettomiksi käyneistä rakennuksen osista. Toimenpiteellä kevennetään kunnan kiinteistökustannuksia ja myös huollettavia neliötä on vähemmän. Purkamisen yhteydessä kerätään suuria määriä erilaisia materiaaleja, kuten betonia, metallia, puuta ja muovia. Sen sijaan että nämä materiaalit päätyisivät suoraan kaatopaikalle, ne voidaan kierrättää uudelleen rakennusmateriaaleiksi tai raaka-aineiksi muille teollisuuden aloille. Esimerkiksi betonirakenteiden murskaaminen ja kierrättäminen uuden betonin valmistamiseksi vähentää merkittävästi luonnonkivien louhimisen tarvetta ja vähentää siten ympäristövaikutuksia.