Kyselytuotteet

Kyselytuotteet

Systemaattisilla kyselyillä saadaan luotettavaa tietoa päätöksenteon tueksi. Tuotamme kunnilla ja hyvinvointialueille laajan valikoiman mm. asukas- ja asiakastyytyväisyyttä kartoittavia kyselytuotteita. 

Asukas- ja asiakastyytyväisyys tulevat näkyviksi kyselytutkimuksissa 

FCG tuntee kunnat ja hyvinvointialueet. Tuotamme vuosittain useita kyselytutkimuksia, joiden kautta kerätty tieto edistää alueiden kehittämistä yhä paremmin asukkaitaan palveleviksi.  

Asukastyytyväisyyttä voidaan tutkia useasta näkökulmasta. Yhdistämällä laajan Kaupunkipalvelut-tutkimuksen (KAPA) kautta saadut tiedot vuosittain toteutettavaan Yhdyskuntatekniset palvelut -tutkimukseen (TEKPA) saadaan jo runsaasti tietoa siitä, mikä on asukkaiden kokemus palveluista ja asumisesta. Samalla tuotetaan vertailukelpoista tietoa eri kunnista sekä kunnan sisäisistä alueista ja voidaan tunnistaa asukaskokemuksen muutoksen suuntia.  

Asukaskokemusta kartoittavien kyselyiden pohjalta kunnalle avautuu mahdollisuus päättää edistettävistä asioista – faktaan nojaten. 

FCG tarjoaa seuraavat kyselytuotteet kuntien ja hyvinvointialueiden käyttöön: 

  • Yhdyskuntatekniset palvelut -tutkimus (TEKPA) vuosittain yli 20 kaupungissa 
  • Kaupunkipalvelut-tutkimus (KAPA) kerran valtuustokaudessa 
  • Vuosittain toistettava suppeampi Kuntapalvelut -tutkimus (KUPA) 
  • Vertailujärjestelmät ja tilastoanalyysit 
  • Muuttoliikekyselyt ja muuttajahaastattelut 
  • Asiakastyytyväisyyskyselyt 

Haluaisitko kuulla lisää? Ota yhteyttä asiantuntijaamme ja varaa maksuton konsultaatio – keskustellaan yhdessä tilanteestanne ja valitaan siihen sopiva ratkaisu.