ART-ennakointimalli

ART-ennakointimalli luo näkymiä tulevaisuuteen

ART-ennakointimalli antaa selkeän kuvan tulevaisuuden kehityssuunnista  

Jotta organisaatio voi tehdä pitkävaikutteisia päätöksiä, on sen voitava arvioida tulevaisuuteen ulottuvia muutostrendejä. Asiakastarpeet, resurssit ja toimintaympäristö -ennakointimalli (ART) on FCG:n kehittämä metodi, joka mallintaa kunnan tai hyvinvointialueen tilannetta tulevaisuudessa.  

ART-ennakointimallilla tulevaisuuden näkymä muodostuu useasta eri näkökulmasta:  

  • Asiakastarpeiden ennakointi  
  • Resurssitarpeiden ennakointi (henkilöstö ja tilat)  
  • Kuntatalouden ennakointi  
  • Työpaikka- ja työvoimaskenaariot (TTS) 

Tilastoanalyysimallimme on vuosien ja satojen projektien myötä hioutunut tehokkaaksi avuksi monenlaisissa selvitys- ja skenaariotöissä. 

ART-ennakointimalli toimii luotettavana pohjana mm. strategioiden, ohjelmien ja suunnitelmien laadinnassa. 

Lue esimerkiksi, miten ART-ennakointimallilla luodut näkymät kaupungin ja koko kuntakentän muuttuvasta toimintaympäristöstä auttoivat Uudenkaupungin kasvustrategian luomisessa. 

Luotettavat skenaariot luovat pohjan hyville päätöksille  

ART-ennakointimalli on oivallinen tiedolla johtamisen menetelmä, joka auttaa kuntaa tai hyvinvointialuetta tekemään vastuullisia päätöksiä.  

ART-ennakointimallin avulla voidaan luoda skenaarioita esim. seuraavista aiheista: 

  • Väestön perusopetuksen tuleva tarve 
  • Soten palvelu- ja tilatarpeiden kehitys 
  • Kuntatalouden kehitys 
  • Asumisen tulevat trendit 
  • Kunnan elinvoimaisuuden kehitys 
  • Hiilidioksidipäästöjen trendi 

Ennakointia voidaan myös täydentää vaihtoehtoisilla skenaarioilla. 

Haluaisitko kuulla enemmän ART-ennakointimallista? Ota yhteyttä asiantuntijaamme – kerromme mielellämme lisää!  

Tutustu tekemäämme työhön

Olimme mukana Uudenkaupungin strategian uudistamisessa. Kun työn valmistumisesta on muutama vuosi, on hyvä pysähtyä katsomaan, miten strategia on toiminut.