ART-ennakointimalli

ART-ennakointimalli

Jotta organisaatio voi tehdä pitkävaikutteisia päätöksiä, on sen voitava arvioida tulevaisuuteen ulottuvia muutostrendejä. Asiakastarpeet, resurssit ja toimintaympäristö -ennakointimalli (ART) tarjoaa mahdollisuuden tilastoanalyysien ja ennakoinnin hyödyntämiselle kehittämistyössä.  

Hyviä päätöksiä voidaan tehdä ainoastaan luotettaviin skenaarioihin pohjautuen 

Kunnat, hyvinvointialueet ja muut julkisyhteisöt tekevät jatkuvasti päätöksiä, joilla on vaikutuksia pitkälle tulevaisuuteen. Esimerkiksi strategiatyön tai palveluverkkoselvitysten ja -uudistusten pohjaksi on tärkeää saavuttaa hyvä käsitys paitsi nykytilanteesta, myös tulevasta: miten palveluiden tarve kehittyy, millaisia resursseja on jatkossa käytettävissä ja miten kuntatalouden voi odottaa kehittyvän. Luotettavaa tietoa tulevista kehityssuunnista saadaan ainoastaan oikeaan dataan pohjaavilla, pitkällisen kehitystyön ja testaamisen kautta hiotuilla tilastoanalyysimenetelmillä. 

Hyödyntämällä tilastoanalyysiin perustuvaa ART-ennakointimallia tulevaisuusnäkymän luomiseksi suunnitelmat pohjaavat parhaaseen mahdolliseen tietoon. 

Esimerkiksi kunnan kouluverkkoa koskevassa päätöksenteossa alueen väestön perusopetuksen tulevan tarpeen mallintaminen on ensiarvoisen tärkeää. ART-ennakointimallilla voidaan ennakoida myös mm. soten palvelu- ja tilatarpeiden kehitystä, asumisen tulevia trendejä, kunnan elinvoimaisuutta tai hiilidioksidipäästöjä. 

ART-ennakointimalli antaa selkeän kuvan tulevaisuuden kehityssuunnista 

ART-ennakointimalli on FCG:n kehittämä metodi, joka mallintaa kunnan tai hyvinvointialueen tilannetta tulevaisuudessa. Tilastoanalyysimalli on vuosien ja satojen projektien myötä hioutunut tehokkaaksi avuksi monenlaisissa selvitys- ja skenaariotöissä. 

ART-ennakointimallilla tulevaisuuden näkymä muodostuu useasta eri näkökulmasta: 

  • Asiakastarpeiden ennakointi 
  • Resurssitarpeiden ennakointi (henkilöstö ja tilat) 
  • Kuntatalouden ennakointi 
  • Työpaikka- ja työvoimaskenaariot (TTS) 

Haluaisitko kuulla enemmän ART-ennakointimallista? Ota yhteyttä asiantuntijaamme – kerromme mielellämme lisää!