Kouluikkuna

Kouluikkuna on vertailutietopalvelu esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen kustannusten ja toiminnan vertailemiseksi. Työkalu on kehitetty yhdessä kuntien kanssa tiedolla johtamisen, talousarvion valmistelun ja opetuksen järjestämisen seurannan tueksi.

FCG vastaa Kouluikkunan ylläpidosta ja kehittämisestä. Kouluikkunan kehitetään jatkuvasti asiakkaiden tarpeet huomioiden.

Opetuksen ja kasvatuksen vertailutieto kootusti

Opetuksen järjestämiseen, lapsiin ja nuoriin liittyviä tilastotietoja kerätään laajalti. Tilastointi on kuitenkin hajautunut erilaisiin tilastopalveluihin ja muihin lähteisiin. Aineistot ovat usein myös sisältötyypiltään, laadultaan ja ajantasaisuudeltaan toisistaan poikkeavia.

Kouluikkunassa eri lähteiden aineistoja on koottu yhteen, käsitelty ja laskettu asiakkaiden kannalta vertailtavaan muotoon. Käytettävät aineistot ja niistä laskettavat indikaattorit pyritään aina valitsemaan asiakkaiden tarpeita ja hyötyä ajatellen. Tietoja kerätään tarpeen vaatiessa myös asiakkailta itseltään Koulunikkunan omalla reaaliaikaisella kyselytyökalulla, joka on osa vertailutietopalvelua.

Kouluikkunan vertailutietopalvelu on nopea ja helppo ottaa heti käyttöön. Vertailutietopalvelussa (internet-selaimeen perustuva sovellus) asiakaskunta voi kätevästi ja nopeasti muodostaa verrokkikuntiin tai -opetuksen järjestäjiin perustuvan vertailun. Visuaalisista ja taulukkomuotoisista näkymistä voi tarkastella kuinka omat ja vertailukuntien tiedot vertautuvat eri mittareilla keskenään.

Joustava ja monipuolinen matalan kynnyksen työkalu erilaisiin käyttötarkoituksiin

Kouluikkuna soveltuu sisäisen raportoinnin avuksi, oman toiminnan seurantaan ja kehittämiseen tai vaikkapa eri toimijoiden välisen yhteistyön ja keskustelun apuvälineeksi. Vertailutiedon kokoamisessa ja valinnassa on huomioitu mahdollisimman laajasti kaikki saatavilla olevan tilastolähteet ja aineistot.

Valitut aineistot ja sisällöt kattavat laajasti erilaisia aihealueita ja näkökulmia. Mukana on tietoja esimerkiksi kustannuksista, opetustunneista, väestöstä, toimintaympäristöstä, oppilaitoksista, oppilaiden hyvinvoinnista jne.

Tekninen toteutus ja alusta mahdollistaa nopeat kehittämiseen tarvittavat muutokset, kuten mittareiden laskentapojen muutokset, visualisointien muokkaukset, toiminnallisuuksien kehittäminen, uusien aineistojen käyttöönotto jne. Kehittämistyö on jatkuvaa ja siinä huomioidaan aina asiakkaiden toiveet.

Kouluikkuna on ympäri vuoden käytössä. Käyttöönotto ja hinnoittelu perustuvat lisenssimalliin ja FCG:n asiantuntijat ovat apuna lisätuen tarpeissa.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä asiantuntijaamme – kerromme mielellämme lisää.