Aamukahvi

FCG:n Aamukahvit: HYTE-työn näkyväksi tekeminen

Hyte-työ on ollut tuttua jo pitkään, mutta miten tehdä sitä näkyvämmäksi?

Eri toimijat arkisen työnsä keskellä ovat avainasemassa hyte-työssä. Miten hyte-työtä saisi entistä näkyvämmäksi? Palveluja tarkemmin analysoimalla saadaan vahvempi käsitys, miten kukin palvelu hyvinvointia edistää. Palveluista tunnistetaan hyvinvointia tuottavat asiat ja niitä vahvistetaan. Näin hyvinvoinnin vajeisiin pystytään vastaamaan. Työkaluina toimivat muun muassa palvelukuvaukset ja palvelujen kehittämissuunnitelmat, palveluista uudella tavalla viestiminen sekä asiakkaiden osallistaminen ja heiltä palvelukokemuksista oppiminen.

Lataa FCG:n Aamukahvitallenne, jossa näistä aiheista ovat keskustelemassa MDI:n asiantuntija Kirsi Siltanen, FCG:n johtava konsultti Sirpa Korhonen, sekä FCG:n johtava asiantuntija Virpi Pitkänen.

FCG:n virtuaaliset Aamukahvit on maksuton webinaarisarja, jonka vaihtuvat teemat tarjoavat ajankohtaista tietoa eri toimialojen johdolle ja asiantuntijoille.