PYLL

PYLL Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kompassi

Väkijoukko ylittämässä tietä

PYLL on kansainvälisesti laajasti käytetty hyvinvoinnin ja terveyden mittari. FCG:n PYLL Hyvinvoinnin ja terveyden kompassi on paljon enemmän.​ Se on tapa tehdä hyvinvointialueen ja kuntien yhteistä HYTE-työtä tavoitteellisesti ja tietoon perustuen.​ Kompassi näyttää, missä nyt ollaan ja minne tulisi suunnata.​

Väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen (HYTE) on nyt hyvinvointialueiden ja kuntien yhteinen tehtävä. Työn on perustuttava sekä hyvinvointialueen että kunnan strategiaan, jotka luovat puitteet yhteisesti tehtävälle HYTE-työlle. Tähän tarvitaan uudenlaista yhdyspintatyötä, kolmannen sektorin osallistamista ja yhteiskunnallista vaikuttamista. Tämän lisäksi tarvitaan luotettavat mittarit ja yhteiset työkalut, koska vain luotettavalla ja mitattavalla tiedolla sekä tutkituilla toimenpiteillä varmistetaan vaikuttava HYTE-työ.

Miksi seurata hyvinvoinnin ja terveyden tilaa PYLL–mittarilla?

PYLL (Potential Years of Life Lost) -indeksi eli ennenaikaisesti menetettyjen elinvuosien indeksi on kansainvälisesti laajalti käytetty hyvinvoinnin ja terveyden tilan mittari. Mittarin avulla pystytään tuomaan esille paitsi alueen väestön hyvinvoinnin tilanne ja kehitys, myös tieto suurimmista vältettävissä olevista kuolinsyistä, joita voidaan ehkäistä joko kokonaan tai hoitaa siten, ettei niihin tarvitse kuolla ennenaikaisesti. Suomen PYLL-luvuissa korostuvat alkoholi, huumeet, itsemurhat ja iskeemiset sydänsairaudet. Hyvinvointialueiden välillä on kuitenkin erittäin suuria eroja ja jokaisen alueen on tärkeää tuntea omat heikkoutensa ja vahvuutensa.

PYLL on yksi parhaista vaikuttavuuden arvioinnissa käytetyistä menetelmistä, joka auttaa fokusoimaan strategisia linjauksia ja toteuttamaan niitä vastaavia toimenpiteitä.

Huumekuolemien määrät ovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan kolminkertaistuneet 2000-luvulla ja huumemyrkytykseen kuollaan keskimäärin 33-vuotiaana.

Myös sukupuolten välillä on eroa. Miehillä ennenaikaisia kuolemia on 2,5 kertaa enemmän kuin naisilla. Erot miesten ja naisten välillä ovat kuitenkin vähentyneet.

– Naisten ja miesten elintavat alkavat lähestyä toisiaan, sanoo FCG:n asiantuntijalääkäri Emma Kajander.

PYLL-selvitys Lahdessa tehtiin vuoden 2019 vuoden lopulla ja se koski aineistoa vuosilta 2013–2017. Seurantatietoa oli koko kaupungin aineistosta v. 2006 alkaen ja kaupunginosakohtaisestikin 2009 alkaen.

PYLL-analyysi toi esiin suurimmat ongelmat ja sairausryhmät, jotka vaikuttavat hyvinvointiin negatiivisesti. Se kertoi myös positiivisen kehityksen eli missä on menty hyvään suuntaan.

PYLL Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kompassi -toimintamalli antaa nykytilan lisäksi myös työkalut HYTE-työn toimenpidesuunnitelman tekoon. Onnistuneet toimenpiteet edistävät hyvinvointia, vähentävät terveydenhuollon kuormitusta ja terveyseroja sekä tukevat haavoittuvimmassa asemassa olevia​. PYLL on yksi parhaista vaikuttavuuden arvioinnissa käytetyistä menetelmistä, joka auttaa fokusoimaan strategisia linjauksia ja toteuttamaan niitä vastaavia toimenpiteitä.

PYLL-indeksi pähkinänkuoressa

  • Standardoitu kansainvälinen menetelmä (OECD, WHO)
  • Kuvaa ennen 75-ikävuotta menetettyjen elinvuosien määrää väestössä 100 000 asukasta kohti
  • Kertoo väestön hyvinvoinnin ja terveyden nykytilan sekä kehitystrendit 20 vuoden ajalta
  • Perustuu kuolinsyyrekisterin diagnoositietoihin
  • Ikävakiointi ja standardiväestön käyttö mahdollistavat luotettavan vertailun

Tutustu ja lataa alta asiantuntijoidemme koostama katsaus PYLL-indeksistä ja Suomen vältettävissä olevasta ennenaikaisesta kuolleisuudesta. Haluaisitko kuulla lisää PYLL-indeksistä? Ota yhteyttä asiantuntijaamme – kerromme mielellämme lisää!

Virpi Pitkänen
Virpi Pitkänen
Johtava asiantuntija
Lähetä viesti
Emma Kajander
Emma Kajander
Liiketoimintajohtaja, Sote ja hyvinvointi
Lähetä viesti
Lataus kuvake

Lataa FCG:n Aamukahvin tallenne

Vaikuttavuutta ja mitattavuutta terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen

Lataa FCG:n aamukahvin webinaaritallenne, jossa pureudutaan muun muassa HYTE-työhön, terveyden edistämisen tilannekuvaan sekä PYLL-mittariin.