PYLL

PYLL Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kompassi

Terveydenhuollon ammattilaisia keskustelemassa yhdessä

PYLL on kansainvälisesti laajasti käytetty hyvinvoinnin ja terveyden mittari. FCG:n PYLL Hyvinvoinnin ja terveyden kompassi on paljon enemmän.​ Se on tapa tehdä hyvinvointialueen ja kuntien yhteistä HYTE-työtä tavoitteellisesti ja tietoon perustuen.​ Kompassi näyttää, missä nyt ollaan ja minne tulisi suunnata.​

Väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen (HYTE) on nyt hyvinvointialueiden ja kuntien yhteinen tehtävä. Työn on perustuttava sekä hyvinvointialueen että kunnan strategiaan, jotka luovat puitteet yhteisesti tehtävälle HYTE-työlle. Tähän tarvitaan uudenlaista yhdyspintatyötä, kolmannen sektorin osallistamista ja yhteiskunnallista vaikuttamista. Tämän lisäksi tarvitaan luotettavat mittarit ja yhteiset työkalut, koska vain luotettavalla ja mitattavalla tiedolla sekä tutkituilla toimenpiteillä varmistetaan vaikuttava HYTE-työ.

PYLL (Potential Years of Life Lost) -indeksi eli ennenaikaisesti menetettyjen elinvuosien indeksi on kansainvälisesti laajalti käytetty hyvinvoinnin ja terveyden tilan mittari. Mittarin avulla pystytään tuomaan esille paitsi alueen väestön hyvinvoinnin tilanne ja kehitys, myös tieto suurimmista vältettävissä olevista kuolinsyistä, joita voidaan ehkäistä joko kokonaan tai hoitaa siten, ettei niihin tarvitse kuolla ennenaikaisesti. Suomen PYLL-luvuissa korostuvat alkoholi, huumeet, itsemurhat ja iskeemiset sydänsairaudet. Hyvinvointialueiden välillä on kuitenkin erittäin suuria eroja ja jokaisen alueen on tärkeää tuntea omat heikkoutensa ja vahvuutensa.

PYLL on yksi parhaista vaikuttavuuden arvioinnissa käytetyistä menetelmistä, joka auttaa fokusoimaan strategisia linjauksia ja toteuttamaan niitä vastaavia toimenpiteitä.

PYLL Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kompassi -toimintamalli antaa nykytilan lisäksi myös työkalut HYTE-työn toimenpidesuunnitelman tekoon. Onnistuneet toimenpiteet edistävät hyvinvointia, vähentävät terveydenhuollon kuormitusta ja terveyseroja sekä tukevat haavoittuvimmassa asemassa olevia​. PYLL on yksi parhaista vaikuttavuuden arvioinnissa käytetyistä menetelmistä, joka auttaa fokusoimaan strategisia linjauksia ja toteuttamaan niitä vastaavia toimenpiteitä.

PYLL-indeksi:

  • Standardoitu kansainvälinen menetelmä (OECD, WHO)
  • Kuvaa ennen 75-ikävuotta menetettyjen elinvuosien määrää väestössä 100 000 asukasta kohti
  • Kertoo väestön hyvinvoinnin ja terveyden nykytilan sekä kehitystrendit 20 vuoden ajalta
  • Perustuu kuolinsyyrekisterin diagnoositietoihin
  • Ikävakiointi ja standardiväestön käyttö mahdollistavat luotettavan vertailun

Tutustu ja lataa alta asiantuntijoidemme koostama katsaus PYLL-indeksistä ja Suomen vältettävissä olevasta ennenaikaisesta kuolleisuudesta. Haluaisitko kuulla lisää PYLL-indeksistä? Ota yhteyttä asiantuntijaamme – kerromme mielellämme lisää!

Virpi Pitkänen
Virpi Pitkänen
Johtava asiantuntija
Lähetä viesti
Lataus kuvake

Lataa FCG:n Aamukahvin tallenne

Vaikuttavuutta ja mitattavuutta terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen

Lataa FCG:n aamukahvin webinaaritallenne, jossa pureudutaan muun muassa HYTE-työhön, terveyden edistämisen tilannekuvaan sekä PYLL-mittariin.