PYLL

Hyvinvoinnin tilannekuva (PYLL).

Sote-alan henkilöstöä kokoontuneena ryhmäksi

PYLL (Potential Years of Life Lost) -indeksi eli ennenaikaisesti menetettyjen elinvuosien indeksi on kansainvälisesti laajasti käytetty hyvinvoinnin ja terveyden mittari. Asiantuntijoidemme avulla kunta tai hyvinvointialue voi luoda kokonaiskuvan väestönsä terveydentilasta mahdollistaen palvelujen paremman kohdentamisen. 

PYLL auttaa seuraamaan ennenaikaisia kuolemia ja niihin johtaneita syitä 

PYLL kuvaa ennen 70 ikävuotta menetettyjen elinvuosien lukumäärää väestössä 100 000 asukasta kohti. Se korostaa nuorella iällä tapahtuvien kuolemantapausten merkitystä niiden kuolinsyiden osalta, jotka Maailman terveysjärjestö (WHO) on luokitellut ehkäistävissä tai hoidettavissa oleviksi kuolinsyiksi. 

Kuntien lakisääteinen velvollisuus on seurata väestön terveydentilaa ja hyvinvointia. PYLL-analyysin tavoitteena on osoittaa kohdeväestön terveydentila ja paljastaa suurimmat terveysuhat. 

PYLL-analyysistä saatujen tietojen avulla kunnan ja hyvinvointialueen toimijat sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset voivat luotettavasti seurata väestön terveydentilaa ja hyödyntää tietoja hyvinvointipalvelujen sekä hyvinvoinnin edistämisen suunnittelussa ja johtamisessa. 

PYLL:n tulokset auttavat kohdentamaan hyvinvointia edistäviä toimenpiteitä paremmin. Lisäksi ne antavat vastauksia aluetason ja valtakunnan tason strategiseen suunnitteluun. PYLL on saatavilla myös kaupunginosittain

Hyvinvoinnin ongelma-alueet esiin PYLL-analyysillä 

PYLL-mittari tuo esiin suurimmat ongelmat ja sairausryhmät, jotka vaikuttavat hyvinvointiin negatiivisesti. Tulosten avulla pystytään käynnistämään ehkäiseviä interventioita eri syistä johtuvia ennenaikaisia kuolemia vastaan ja kohdistamaan toimenpiteet painoarvoltaan merkittävimpiin ongelmiin. 

Aiempien paikkakuntakohtaisten tunnuslukujen hyödyntäminen analyysin vertailukohteina ja historiatietona kolmen vuosikymmenen ajalta antaa arvokasta tietoa alueellisista kehitystrendeistä. Saadut tulokset näytetään 30-vuotisen kehityksen ajalta ja suhteutetaan koko maan keskiarvoihin sekä tulkitaan paikallisten ja muiden asiantuntijoiden kanssa. 

Eri sidosryhmät ovat merkittävässä asemassa tulosten tulkinnassa ja käytännön toimenpiteiden suunnittelussa ja toteuttamisessa. Onnistunut tulos on kunnan tai alueen kannalta sitä taloudellisempi ja parempi, mitä tiiviimmin eri sidosryhmät ovat mukana prosessissa.   

PYLL on käytännön työhön sopiva ja nopea työkalu väestön hyvinvointia, terveyttä ja kunnan taloutta suunniteltaessa. PYLL-prosessi voidaan toteuttaa 2–3 kuukaudessa. 

PYLL pähkinänkuoressa:

  • Työkalu hyvinvoinnin edistämiseen 
  • Mahdollistaa aikaisempien ja nykyisten hyvinvointipalvelujen ja terveyden edistämisen vaikuttavuuden arvioinnin 
  • Tarjoaa tiedon siitä, mihin elinvuosia menetetään ennenaikaisesti 
  • Tuo esille, mihin toimenpiteitä ja resursseja pitää kohdistaa 
  • Seurattavissa oleva, nopea ja luotettava mittari 
  • Käytössäsi on laaja moniammatillinen asiantuntijajoukko toimenpiteiden suunnitteluun 

Ota yhteyttä – kerromme mielellämme lisää!

Ota yhteyttä asiantuntijaamme. 

Virpi Pitkänen
Virpi Pitkänen
Johtava asiantuntija
+358 44 784 4572