Soten tiedolla johtaminen

Tiedolla johtaminen luo vahvoja sosiaali- ja terveyspalveluita.

Tiedolla johtamisen merkitys korostuu niukkenevien resurssien aikana. Hyvinvointialueilla on oltava yhä selkeämpi näkemys sosiaali- ja terveyspalveluiden alueellisista tarpeista sekä palvelujen osuvuudesta ja vaikuttavuudesta. Tiedon tarkoituksenmukaiseen ja tehokkaaseen hyödyntämiseen pohjaava johtaminen auttaa suuntaamaan resurssit oikein.

Kerätyn tiedon hyödyntäminen auttaa kohdistamaan sote-palveluiden resurssit oikein 

Uutta tietoa syntyy sosiaali- ja terveyspalveluissa valtavat määrät joka päivä. Kerätyn tietomäärän jalostamisessa ja käytössä  piilee valtava potentiaali sekä organisaation johtamisen että kansanterveydellisten tavoitteiden saavuttamisen näkökulmasta – mikäli kertyvä tieto ja sen hyödyntämismahdollisuudet osataan tunnistaa ja valjastaa käyttöön.  

Jalostettu tieto palveluista mahdollistaa sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämisen ja vaikuttavuuden arvioinnin – etenkin tilanteissa, joissa luodaan uusia toimintatapoja ja rakenteita. Hyvinvointialueiden kehittämisessä yhteinen tietopohja luo perustan onnistuneelle muutokselle ja mahdollistaa vaikuttavan ja myös taloudellisesti tehokkaan toiminnan suunnittelun. Vain tuntemalla tietopohja ja sen luomat mahdollisuudet voidaan määrittää oikeat mittarit ja tunnusluvut toiminnan seuraamista varten. 

Palveluiden yhteensovittaminen onnistuu, kun käytössä on yhteinen ja vertailtavissa oleva tietopohja.

Hyvinvointialueilla kerätty tieto luo myös jatkossa edellytykset palveluiden kehittämiselle. Tehokkaasti kerätyn, jalostetun ja rikastetun tiedon avulla voidaan tunnistaa alueen potilaskirjo ja asukkaiden palvelutarpeet. Lisäksi jalostettu tieto tuottaa tukevan pohjan palvelutuotannon prosessien kehittämiseen, resurssien kohdentamiseen, henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja työkyvyn ja -hyvinvoinnin johtamiseen sekä tuotteistukseen ja kustannuslaskentaan.

New call-to-action

Kumppanisi soten tiedolla johtamisen kysymyksissä  

FCG on ollut sosiaali- ja terveydenhuollon kumppani tietojohtamisen ratkaisuissa jo vuosikymmenten ajan. Kustannustehokkaat ja tarkoitustaan palvelevat tietoratkaisumme auttavat luomaan sosiaali- ja terveysalan organisaatioita, joissa päätöksenteko ja toiminnan kehittäminen voidaan aidosti pohjata kerättyyn tietoon. 

Vahvuuksiamme ovat sote-palveluiden syvällinen ymmärrys sekä järjestäjien ja palvelutuottajien tietojen systemaattinen hyödyntäminen. Tuotamme tietoa, jota voidaan hyödyntää kansallisissa vertailuissa, palveluiden ostoissa ja kilpailutuksissa sekä valtion rahoituksen pohjana. Nojaamme työssämme kansallisiin ohjeistuksiin.   

Palveluitamme ovat muun muassa:  

  • Soten tietopohjan kohentaminen yhdessä ammattilaisten kanssa  
  • Kerätyn sote-tiedon käsittely ymmärrettäväksi ja hyödynnettäväksi tiedoksi 
  • Toiminta- ja taloustiedon yhdistäminen ja rikastaminen  
  • Kustannuslaskenta ja sote-tuotteistus   
  • Potilaskohtaisen kustannuslaskentamallin ylläpitäminen tarkempien kustannustietojen avulla johtamisen ja päätöksenteon tueksi 

Ole yhteydessä asiantuntijoihimme – katsotaan yhdessä, miten voisimme olla avuksi.

Tutustu palveluihimme. 

Asiakas- ja potilasluokittelujärjestelmillä jalostetaan palvelutuotannossa rutiininomaisesti kirjattavaa tietoa. Luokittelun jälkeen tieto on käytettävissä palveluiden suunnittelussa, arvioinnissa, ohjauksessa sekä päätöksenteossa johtamisen tukena.

Kaksi henkilöä kävelemässä tunnelissa

RAFAELA®-hoitoisuusluokitusjärjestelmä tuottaa tietoa toteutuneesta työstä ja hoitajamitoituksesta. 

Ihmisjoukko kuvattuna suojatiellä ylhäältä päin

Hyvinvointialueet ja alueensa kunnat tarvitsevat tietoa oman alueensa tilanteesta ja tehdyistä toimenpiteistä sekä niiden vaikuttavuudesta. PYLL-indeksi (Potential Years of Life Lost -indeksi) on tähän erinomainen työkalu. PYLL-indeksi on kansainvälisesti laajasti käytetty hyvinvoinnin ja terveyden mittari hyvinvointialueiden ja kuntien yhteiseen käyttöön. 

Lataus kuvake

Lataa FCG:n Aamukahvin tallenne

Miten vaikuttavaa HYTE-työtä tehdään? Millaisia tiedolla johtamisen työkaluja tuon työn tueksi löytyy?

KalenterikuvaLataa FCG:n aamukahvin webinaaritallenne, jossa pureudutaan näihin kysymyksiin sekä muun muassa tietoperustaisiin toiminta- ja johtamismalleihin, tietotyökaluihin, tietolähteisiin, ja järjestämättömään tietoon.

Lataus kuvake

Lataa FCG:n Aamukahvin tallenne

Tiedolla johtamisen haasteet ja mahdollisuudet hyvinvointialueilla

Lataa FCG:n aamukahvin webinaaritallenne, jossa keskustellaan muun muassa tietojohtamisesta, asiakasluokitteluista, kustannustietojen seurannasta ja toiminnan läpinäkyvyyden lisäämisestä.

 

Ota yhteyttä asiantuntijaamme. 

Emma Kajander
Emma Kajander
Liiketoimintajohtaja, Sote ja hyvinvointi
Lähetä viesti