Sote-alan ammattilainen käyttää tablettia työssään.
Asiakastarina

PHHYKY – hiilijalanjäljen määrittämisen asiakastarina

Finnish Consulting Group suoritti Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän hiilijalanjäljen määrityksen Päijät-Hämeen SOTE-palvelutuotannossa.

Loppuraportissa tuotiin esille erilaisia suosituksia siitä mihin kaikkeen sairaanhoitopiiri ja tuleva hyvinvointialue voi tehdä muutoksia saadakseen hiilijalanjälkeään vähennettyä. Arviossa otettiin huomioon myös lainsäädännön aiheuttamia reunaehtoja sairaanhoitopiirin potentiaalisiin toimiin. 

Keskeisin suositus sairaanhoitopiirille liittyi infrastruktuurissa olevaan potentiaaliin. Varsinkin rakentamisen ja rakennuttamisen osaamisen kehittämisessä oleva potentiaali oli asiakkaalle arvokasta tietoa.

Hyvinvointitoiminnan hiilijalanjälki on tiukasti sidottu käytettäviin kiinteistöihin, jolloin isoksi tekijäksi laskelmissa nousi kiinteistöjen kunto, omistajuus, korjausvelka, energiatehokkuus sekä se, mitä tilat tällä hetkellä mahdollistavat. Julkisomisteisten kiinteistöjen vaikuttamismahdollisuudet ovat heikommat kuin yksityisomisteisissa kiinteistöissä.

Infrastruktuurin lisäksi FCG neuvoi PHHYKY:tä mm. parantamaan asumispalveluyksikön henkilökunnan asiantuntemusta ravitsemuksesta, hävikkiruuasta ja jätehuollosta koulutuksen kautta.

Hankinnassa ja logistiikassa tiedostettiin, että suositellut teot olivat hankalia toteuttaa koska sairaanhoitopiirillä oli jo ennestään pitkiä sopimuksia, joita ei haluttu irtisanoa kesken kaiken. Jatkossa sopimusten ilmastovaikutuksiin kiinnitetään enemmän huomiota. Myös varastoinnin ja kuljetusten optimointi onnistuu vähentämään toiminnan ilmastovaikutuksia, kun välivarastoinnin tarve on laskenut. Jatkossa kilpailutuksissa otetaan kriteeristössä huomioon palveluntarjoajien potentiaalinen hiilijalanjälki.

Lisäksi sairaanhoitopiiri pohtii tällä hetkellä potilaiden ja asiakkaiden kuljetusten tehostamista purkamalla päällekkäisyyksiä jonotuksessa.

Sairaanhoitopiiri oli myös jo valmiiksi miettinyt oman pesulansa ja tekstiilihankintojensa mahdollisia ympäristövaikutuksia ja heidän pesulapalvelunsa onkin saanut ilmastopalkinnon.

Kaiken kaikkiaan on turvallista todeta Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän olevan SOTE-alan selkeä edelläkävijä, mitä tulee vastuullisuuteen ja ympäristötyöhön.

Anne Puumalainen
Anne Puumalainen
Johtava asiantuntija
+358 50 537 7866