Työkykyjohtaminen

Työkykyjohtaminen

Ihmisiä kokoontuneena pöydän ääreen.

Työkyvyn johtamisen kehittämisessä piilee organisaatioille valtava potentiaali, joka maksaa siihen tehdyt panostukset moninkertaisina takaisin. Systemaattinen työ palkitaan niin työntekijöiden kohentuneena hyvinvointina kuin resurssien parempana riittävyytenä. 

Tuottava työkykyjohtaminen parantaa hyvinvointia ja tuo säästöjä  

Panostamalla strategiseen työkykyjohtamiseen voidaan parantaa henkilöstön työssä viihtymistä ja samalla luoda merkittäviä kustannussäästöjä poissaolojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden vähentyessä. Työntekijöiden pysyvyyden kohentuminen edistää työn sujuvuutta ja parantaa tehokkuutta.

Yksi työhyvinvointiin investoitu euro voi tutkimusten mukaan tuottaa jopa kuusi euroa takaisin. Sijoituksen lisäksi tarvitaan pitkäjänteistä, systemaattista ja laaja-alaista työn kehittämistä. 

Hyvä johtaminen koostuu pienistä mutta merkittävistä asioista, joita voidaan kehittää niin lähijohtamisessa kuin kaikilla muillakin johdon tasoilla. Huomiota on kiinnitettävä erityisesti työssä jaksamisen tukemiseen sekä työssä oleviin kehittymis- ja etenemismahdollisuuksiin.  

Henkilöstön riittävyyteen, sitoutuneisuuteen tai poissaolojen määrään voidaan vaikuttaa esimerkiksi:   

 • kohentamalla työkykyä  
 • parantamalla työhyvinvointia  
 • kehittämällä johtamista  
 • kehittämällä työtapoja, moniammatillisuutta ja työn sisältöjä  
 • hyödyntämällä uusia työkaluja ja järjestelmiä  
 • vahvistamalla psykologista turvallisuutta  
 • panostamalla työturvallisuuteen.  

Autamme löytämään oikeat keinot työkyvyn parantamiseksi 

FCG:n kokeneet asiantuntijat ovat tukenanne, kun haluatte kehittää organisaationne työkykyjohtamista. Teemme lähtötila-analyysin, tunnistamme potentiaalisimmat kehityskohteet ja laadimme selkeän toimenpidesuunnitelman niiden edistämiseksi. 

Palveluitamme työkykyjohtamisen konsultoinnissa ovat mm.  

 • Strategisen näkemyksen ja pitkäjänteisen investointisuunnitelman tekeminen organisaation työkykyjohtamisen tueksi  
 • Valmennussuunnitelma ja arjen tuki esihenkilötyöhön 
 • Henkilöstötutkimukset nykytilan ja kehityksen kartoittamiseksi 
 • Varhaisen puuttumisen mallin luominen ja jalkauttaminen organisaatioon 
 • Tuki työterveyspalveluiden hankintaan 

Palvelupakettejamme ovat mm. 

 • Veloitukseton nykytilan lyhyt selvitys käytössä olevista työkykyjohtamisen elementeistä sote-palveluiden järjestäjille 
 • Tilannekuvan ja suunnitelman luominen, jossa käymme läpi työkykyjohtamisen käytössä olevat keskeiset elementit, toteutamme kyselyn henkilöstölle ja esihenkilöille nykytilanteesta sekä raportoimme tulokset organisaatiorakenteen mukaisesti ja laadimme kanssanne suunnitelman työkykyjohtamisen kehittämiseksi 

Haluaisitko kuulla lisää työkykyjohtamisen tuomista mahdollisuuksista? Ota yhteyttä asiantuntijaamme – katsotaan yhdessä, miten voisimme olla avuksi! 

Lataus kuvake

Lataa FCG:n Aamukahvin tallenne

Ratkaisuja asiakkaan yksilöllisen palvelutarpeen ja henkilöstön kuormituksen yhtäaikaiseen hallintaan

Lataa FCG:n aamukahvin webinaaritallenne, jossa pureudutaan muun muassa siihen, miten RAFAELA-järjestelmään kuuluva SOHU-mittari auttaa asiakas- ja hoivatyön johtamisessa käytännössä.

Lataus kuvake

Lataa FCG:n Aamukahvin tallenne

Sotehenkilöstön riittävyys ja jaksaminen kovilla – pelastaisiko hyvä johtaminen sotealan?

Lataa FCG:n aamukahvin webinaaritallenne, jossa pureudutaan muun muassa sotehenkilöstön riittävyyteen ja jaksamiseen, työhyvinvointiin, työkykyyn sekä työkyvyn johtamiseen.

Ota yhteyttä asiantuntijaamme.