Näkemyksiä

Näin objektiivinen arviointi voi viedä organisaation seuraavalle tasolle

Organisaatioiden, olivatpa ne julkisia tai yksityisiä, on tärkeää pysähtyä aika ajoin ja katsoa peiliin. Tämä ei ole aina helppoa, mutta se on välttämätöntä, jos haluamme kehittyä ja parantaa toimintaamme.

Johtamisen ja strategiatyöskentelyn monitasoinen tarkastelu

Johtamisen ja toiminnan arviointi on mahdollista toteuttaa monella eri tasolla. Tämä on tärkeää, sillä eri organisaatiot ja yksiköt vaativat erilaisia lähestymistapoja.

Vakiintuneet menetelmät ja laaja-alainen asiantuntemus

On olemassa useita vakiintuneita ja toimiviksi testattuja menetelmiä tilannearvion tekemiseen. Yksi näistä on CAF-itsearviointimalli, joka tarjoaa kokonaisvaltaisen viitekehyksen arvioinnille ja kehittämiselle.

Palveluita jokaiselle johtamisen osa-alueelle

Johtamisen ja toiminnan arviointi voi kohdistua moniin eri osa-alueisiin. Esimerkiksi julkisissa organisaatioissa kyseeseen voi tulla luottamushenkilötyöskentelyn arviointi. Strategian ja strategiatyöskentelyn arviointi puolestaan avaa mahdollisuuksia paremmin käytäntöön jalkautuvien strategioiden luomiseen.

Johtoryhmätyöskentelyn arviointi ja kehittäminen

Johtoryhmätyöskentelyn arviointi ja kehittäminen ovat usein avainasemassa entistä sujuvamman yhteistyön ja yhdessä tekemisen rakentamisessa. Tässä yhteydessä voidaan hyödyntää esimerkiksi DiSC-johtajuusprofiileja, jotka kuvaavat johtoryhmän vuorovaikutusta.

Työhyvinvointitilanteen kuvaavat tutkimukset

Työhyvinvointi on tärkeä osa organisaation toimintaa. Työilmapiirikyselyillä ja vakioiduilla HENTY-tutkimuksilla voidaan luoda vertailukelpoisia tilannekuvia esimerkiksi työn sisällöstä, tiloista ja välineistä, yhteistyöstä, johtamisesta ja esihenkilötyöstä sekä palkitsemisesta ja työn organisoinnista.

Heikki Miettinen
Heikki Miettinen
Tutkimuspäällikkö
Lähetä viesti
Kimmo Haapasalo
Kimmo Haapasalo
Johtaja, Johtaminen ja talous
Lähetä viesti