Sote-johtaminen

Hyvällä sote-johtamisella lisätään työhyvinvointia ja henkilöstön pysyvyyttä

Avullamme panostuksenne työhyvinvointiin tuottavat tulosta 

Sote-alan organisaatioille henkilöstön pysyvyyden ja työkyvyn johtamisen kehittämisessä piilee valtava potentiaali, joka maksaa siihen tehdyt panostukset moninkertaisina takaisin. Meidän avullamme kohdistatte kehitystoimet oikein, mittaatte henkilöstökokemusta ja luotte aidosti tuloksellista työkykyjohtamista. 

Asiakkaitamme ovat sekä hyvinvointialueet että yksityissektorin sote-toimijat. 

Henkilöstön pysyvyys, työhyvinvointi ja tiedon tarkoituksenmukainen hyödyntäminen ovat sote-johtamisen ydinkysymyksiä. 

Ymmärrämme sote-ammattilaisen arjen: useat tiimimme asiantuntijat ovat itse työskennelleet sote-palveluita tuottavissa organisaatioissa ja tuntevat käytännön työn. Asiantuntijuutemme nojaa vankan kokemuksen lisäksi aina myös tutkittuun tietoon ja kerättyyn dataan. 

Palveluitamme ovat muun muassa:   

  • Johtamisen arvioinnit  
  • Sote-ammattilaisten työkykyjohtamisen konsultointi  
  • Henkilöstön, esihenkilöiden ja johdon muutostuki  
  • Palveluntuotannon toimintamallimuutokset (esim. moniammatillinen työskentely ja kuntouttava työote) 
  • Ratkaisut henkilöstöresurssin johtamiseen ja kohdentamiseen 
  • Sote-henkilöstön kohdentaminen asiakkaiden ja potilaiden hoitoisuuden, toteutuneen henkilöstömäärän ja työn kuormittavuuden mittaamisen ja seuraamisen perusteella (RAFAELA-hoitoisuusluokitusjärjestelmä)  

Syvenny sote-johtamiseen:

Voidaanko julkisen sektorin osaajapula tosiaan ratkaista johtamisella? Miten johto voisi vaikuttaa sote-alan imagoon ja kuinka arvostusta voitaisiin nostaa? FCG:n podcast-sarjan juontajina toimivat FCG:n vanhempi asiantuntija Jenni Airaksinen sekä tietokirjailija ja valmentaja Miia Savaspuro. Jaksossa on vieraana konsulttiyhtiö HNY Groupin perustajaosakas Elina Yrjölä, joka kirjoittaa väitöskirjaa terveydenhuollon johtamisesta. 

Lataus kuvake

Lataa FCG:n Aamukahvin tallenne

Ratkaisuja asiakkaan yksilöllisen palvelutarpeen ja henkilöstön kuormituksen yhtäaikaiseen hallintaan

Lataa FCG:n aamukahvin webinaaritallenne, jossa pureudutaan muun muassa siihen, miten RAFAELA-järjestelmään kuuluva SOHU-mittari auttaa asiakas- ja hoivatyön johtamisessa käytännössä.

Lataus kuvake

Lataa FCG:n Aamukahvin tallenne

Sotehenkilöstön riittävyys ja jaksaminen kovilla – pelastaisiko hyvä johtaminen sotealan?

Lataa FCG:n aamukahvin webinaaritallenne, jossa pureudutaan muun muassa sotehenkilöstön riittävyyteen ja jaksamiseen, työhyvinvointiin, työkykyyn sekä työkyvyn johtamiseen.

Tutustu palveluihimme:

Työkykyjohtamisella pyritään edistämään henkilöstön työhyvinvointia ja samalla parantamaan työn sujuvuutta. Työkykyjohtamisella voidaan parantaa myös organisaation kulurakennetta työssäjaksamisen ongelmiin kytkeytyvien poissaolojen vähetessä.  

Tuotamme tietoa johtamisen käytännöistä, autamme hahmottamaan mahdolliset kehityskohteet ja tuemme muutosten läpiviennissä. 

Sote-konsulttimme ja ilmastoasiantuntijamme yhdessä auttavat sote-toimijoita saamaan tilannekuvan oman palveluntuotantonsa vaikutuksista ilmastoon ja keinoista vaikuttaa mm. erilaisiin päästölähteisiin. 

Casemix-tuotteet 

Casemix-tuotteet eli asiakas- ja potilasluokittelujärjestelmät mahdollistavat hyvinvointialueiden tiedolla johtamisen. Niiden avulla sote-palvelutuotannossa rutiininomaisesti kirjattavaa tietoa jalostetaan yhdistämällä sitä kustannustietoihin. 

RAFAELA®-hoitoisuusluokitusjärjestelmä tuottaa tietoa toteutuneesta työstä ja hoitajamitoituksesta. 

Hyvinvointialueet ja kunnat tarvitsevat tietoa oman alueensa tilanteesta, tehdyistä toimenpiteistä sekä niiden vaikuttavuudesta. PYLL-indeksi (Potential Years of Life Lost -indeksi) on tähän erinomainen työkalu. PYLL-indeksi on kansainvälisesti laajasti käytetty hyvinvoinnin ja terveyden mittari hyvinvointialueiden ja kuntien yhteiseen käyttöön.  

Ota yhteyttä asiantuntijaamme.

Emma Kajander
Emma Kajander
Liiketoimintajohtaja, Sote ja hyvinvointi
Lähetä viesti
Täytä lomake ja asiantuntijamme ovat yhteydessä!

Täytä lomake ja asiantuntijamme ovat yhteydessä!