Sote-johtaminen

Henkilöstön pysyvyys, työhyvinvointi ja tiedon tarkoituksenmukainen hyödyntäminen ovat sote-johtamisen ydinkysymyksiä.

Meren aaltoja rannassa kuvattuna ilmasta.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden työntekijät ovat ratkaisevassa roolissa yksilöiden ja yhteiskunnan terveyttä ja hyvinvointia tukemassa. Raskas ja paineistettu työ verottaa kuitenkin tekijöitään liikaa ja sote-alan henkilöstöpula puhututtaa ja huolestuttaa myös yhteiskunnallisella tasolla. Työnantajalle henkilöstön pysyvyyden ja työkyvyn johtamisen kehittämisessä piilee valtava potentiaali, joka maksaa siihen tehdyt panostukset moninkertaisina takaisin. 

Työhyvinvoinnilla on tärkeä merkitys yksilölle ja yhteiskunnalle 

Raskas työkuorma yhdistettynä pandemian jälkeiseen hoitovelkaan sekä käynnissä olevan rakenteellisen uudistuksen tuomaan lisätyöhön ja epävarmuuteen ovat omiaan heikentämään sote-ammattilaisten työssä jaksamista ja viihtymistä.  

Heikko työhyvinvointi johtaa suoriin ja epäsuoriin kuluihin sairauslomien, työkyvyttömyyseläkkeiden ja sijaistarpeiden muodossa. 

Kuitenkin juuri hyvin viihtyvä ja työstään motivoituva henkilöstö on yksi merkittävimmistä voimavaroista paitsi sote-organisaatioille itselleen, myös yhteiskunnalle laajemmin. Sosiaali- ja terveysalan houkuttelevuuden lisääminen onkin sanoitettu yhdeksi sote-uudistuksen kantavaksi teemaksi.  

Strateginen työkykyjohtaminen tarjoaa käytännöllisiä työkaluja ja kokonaisvaltaista kuvaa työhyvinvoinnin edistämiseen ja esimerkiksi poissaoloista ja työkyvyttömyyseläkkeiden aiheuttamien kulujen vähentämiseen. Työkykyjohtamisen menetelmät voivat auttaa organisaatioita toimialasta riippumatta. 

Autamme kehittämään työhyvinvointia 

Ymmärrämme sote-ammattilaisen arjen: useat tiimimme asiantuntijat ovat työskennelleet myös ammattilaisina palveluita tuottavissa organisaatioissa. Tarjoamme apua ja keinoja sote-ammattilaisten työhyvinvoinnin ja pysyvyyden kehittämiseen. Palveluitamme ovat muun muassa:  

  • Henkilöstön kokemusten kartoitus ja raportointi sekä työyhteisön systemaattiseen kehittämiseen tähtäävien toimenpidesuunnitelmien laadinta ja seuranta (mm. ITE-arviointimenetelmällä) 
  • Johtamisen arvioinnit 
  • Sote-ammattilaisten työkykyjohtamisen konsultointi 
  • Henkilöstön, esihenkilöiden ja johdon muutostuki 
  • Palveluntuotannon toimintamallimuutokset, kuten moniammatillinen työskentely ja kuntouttava työote 
  • Ratkaisut henkilöstöresurssin johtamiseen ja kohdentamiseen 
  • Sote-henkilöstön kohdentaminen asiakkaiden ja potilaiden hoitoisuuden, toteutuneen henkilöstömäärän ja työn kuormittavuuden mittaamisen ja seuraamisen perusteella (RAFAELA-hoitoisuusluokitusjärjestelmä) 

Tutustu palveluihimme. 

Työkykyjohtamisella pyritään edistämään henkilöstön työhyvinvointia ja samalla parantamaan työn sujuvuutta. Työkykyjohtamisella voidaan parantaa myös organisaation kulurakennetta työssäjaksamisen ongelmiin kytkeytyvien poissaolojen vähetessä.  

Kaksi henkilöä kävelemässä tunnelissa

Kartoittamalla henkilöstökokemusta saadaan selville myös tärkeimmät kehitysmahdollisuudet. Hyödynnämme kartoituksessa ITE-arviointimallia. 

Ihmisjoukko kuvattuna suojatiellä ylhäältä päin

Tuotamme tietoa johtamisen käytännöistä, autamme hahmottamaan mahdolliset kehityskohteet ja tuemme muutosten läpiviennissä. 

Lataus kuvake

Lataa FCG:n Aamukahvin tallenne

Ratkaisuja asiakkaan yksilöllisen palvelutarpeen ja henkilöstön kuormituksen yhtäaikaiseen hallintaan

Lataa FCG:n aamukahvin webinaaritallenne, jossa pureudutaan muun muassa siihen, miten RAFAELA-järjestelmään kuuluva SOHU-mittari auttaa asiakas- ja hoivatyön johtamisessa käytännössä.

Lataus kuvake

Lataa FCG:n Aamukahvin tallenne

Sotehenkilöstön riittävyys ja jaksaminen kovilla – pelastaisiko hyvä johtaminen sotealan?

Lataa FCG:n aamukahvin webinaaritallenne, jossa pureudutaan muun muassa sotehenkilöstön riittävyyteen ja jaksamiseen, työhyvinvointiin, työkykyyn sekä työkyvyn johtamiseen.

Ota yhteyttä asiantuntijaamme. 

Emma Kajander
Emma Kajander
Liiketoimintajohtaja, Sote ja hyvinvointi
Lähetä viesti