Asiakastarina

Case Vantaa: PYLL-mittari terveyden ja hyvinvoinnin vaikuttavuuden mittaamisessa

Uudenmaan kuntien PYLL-arvot ovat hyvät, vähintäänkin maamme keskitasoa. Vantaan PYLL-arvot ovat hyvät ja kehitys on ollut erittäin hyvää, koko Suomen kehityksen suuntaista tai osin jopa parempaa.

FCG on tehnyt yhteistyössä professori Ilkka Vohlosen ja lääketieteen tohtori Mikko Vienosen kanssa lausunnot Keski-Uudenmaan ja Vantaan kaupungin sekä sen suuralueiden väestön hyvinvoinnista, terveydentilasta ja sen kehittymisestä. Alueen väestölle on laskettu ns. PYLL-arvo eli menetetyt elinvuodet -indeksit (PYLL = Potential Years of Life Lost).  

Selvitys tehtiin vuoden 2018 lopulla ja se koski aineistoa vuosilta 2012–2016. Seurantatietoa oli aineistossa vuodesta 1992 alkaen. Työn tavoitteena oli osoittaa väestön terveyden ja hyvinvoinnin tila ja sen kehitys.  

PYLL-mittari tuo esiin suurimmat ongelmat ja sairausryhmät, jotka vaikuttavat hyvinvointiin negatiivisesti.

Tulosten avulla pystytään käynnistämään ehkäiseviä interventioita eri syistä johtuvien ennenaikaisten kuolemien vähentämiseksi ja kohdistamaan toimenpiteet painoarvoltaan merkittävimpiin ongelmiin yli sektorirajojen. 

– PYLL-tietoja on hyödynnetty Vantaalla toimintaympäristöanalyysin laatimisessa keskeisten kaupunkitasoisten ongelmien ja sairausryhmien sekä alueellisten erojen tunnistamisessa. Tietoa on hyödynnetty myös tavoitteiden asettelussa ja keskeisten toimenpiteiden suunnittelussa, suunnittelija Leena Kurki-Kangas kertoo.

Uudenmaan kuntien PYLL-arvot ovat hyvät, vähintäänkin maamme keskitasoa. Kehitys on ollut hyvä muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta: useissa Keski-Uudenmaan kunnissa pahanlaatuisista kasvaimista aiheutuneet PYLL-menetykset ovat korkeat eikä kehitys ole seurannut maan trendiä tai se on mennyt jopa huonompaan suuntaan.

Vantaan PYLL-arvot ovat hyvät ja kehitys on ollut erittäin hyvää, koko Suomen kehityksen suuntaista tai osin jopa parempaa. Erityisesti naisten tilanne on ollut huomattavasti koko maan tilannetta parempi. 

Selvityksen tilasi Uudenmaan liitto.

Tutustu asiantuntijoidemme koostamaan katsaukseen PYLL-indeksistä ja Suomen vältettävissä olevasta ennenaikaisesta kuolleisuudesta:

Tutustu asiantuntijoihimme

Virpi Pitkänen
Virpi Pitkänen
Johtava asiantuntija
Lähetä viesti