Aamukahvi

FCG:n Aamukahvit: Ratkaisuja asiakkaan yksilöllisen palvelutarpeen ja henkilöstön kuormituksen yhtäaikaiseen hallintaan

Hoivan ja hoidon tarve vaihtelee merkittävästi eri vanhusten tai kehitysvammaisten asiakkaiden kohdalla. Kuinka löytää tasapaino asiakkaiden vaihtelevan avuntarpeen ja henkilöresurssin välillä tilanteessa, jossa henkilöstöstä on valtava pula ja on tarve organisoida hoivatyötä mahdollisimman kustannustehokkaasti laadusta tinkimättä?  
 
Oikea henkilöstömäärä puolestaan on suoraan yhteydessä siihen, että varmistamme henkilöstön työhyvinvoinnin ja vältämme heidän ylikuormittumisen. Yksi ratkaisu on SOHU-mittari, jossa henkilöstö itse analysoi päivän asiakkaiden hoitoisuutta SOHU–mittarin avulla ja tuottaa tietoa heidän hoitoisuudesta. Samanaikaisesti saadaan käsitys asiakastyön kokonaiskuormituksesta, minkä ansioista henkilöstön määrä voidaan suunnitella parhaimmalla mahdollisella tavalla. 
 
Lataa FCG:n Aamukahvitallenne, jossa pureudutaan muun muassa siihen, miten RAFAELA-järjestelmään kuuluva SOHU-mittari auttaa asiakas- ja hoivatyön johtamisessa käytännössä. 

Mukana on FCG:n asiantuntijoiden lisäksi Helsingin kaupungin vammaisten asumispalvelupäällikkö Soile Härkönen, joka on omassa työssään esihenkilönä jo vuosia hyödyntänyt RAFAELA-järjestelmään kuuluvan mittarin tuottamaa tietoa niin optimaalisen henkilöresursoinnin varmistamisessa kuin työn kuormittavuuden hallinnassa.

FCG:n virtuaaliset Aamukahvit on maksuton webinaarisarja, jonka vaihtuvat teemat tarjoavat ajankohtaista tietoa eri toimialojen johdolle ja asiantuntijoille.