Asiakastarina

Digiverkostohankkeen ensimmäinen vuosi

Valtakunnallinen Digiverkostohanke toteutettiin ensimmäisen kerran vuosina 2023-2024. Mukana oli 18 kuntaa ja yksi viiden kunnan seutukunta. Tähän asiakastarinaan olemme koonneet verkostohankkeesta ja digitiekarttatyöstä saamaamme palautetta.

Vastaajina toimivat kunnat ovat: Akaa, Kaustisen seutukunta, Kemi, Kemijärvi, Lahti, Mikkeli, Muurame, Porvoo, Rantasalmi, Rauma, Tornio, Urjala, Valkeakoski ja Ylöjärvi. Kiitämme saamastamme palautteesta, jota hyödynnämme elokuussa 2024 käynnistyvässä uudessa Digiverkostohankkeessa.

Mitkä olivat tärkeimmät syyt lähteä mukaan hankkeeseen?

Digikehittämiseen koettiin tarvittavan ulkopuolista näkemystä sekä laajempien verkostojen tarjoamaa vertaistukea. Kuntia kiinnosti nähdä ja kuulla muiden kuntien kokemuksia niin digikehittämisen haasteiden kuin ratkaisujenkin osalta. Digiverkostohankkeeseen sisältyneet koulutusosiot taas mahdollistivat kunnan henkilöstön ja luottamushenkilöiden oman digiosaamisen vahvistamisen.

Yhdeksi keskeisimmäksi mukaan lähdön syyksi nousi digitalisaation edistämisen pidemmän aikavälin suunnitelman eli digitiekartan laatiminen sekä työhön tarjottu asiantuntijatuki. Kaikki kunnan toimialat huomioivan kokonaissuunnitelman aikaansaaminen oli aiemmin tuntunut vaikealta eikä digitalisaation edistämisen nykytilastakaan ollut varmaa tietoa.

Suurimmiksi esiin nousseiksi haasteiksi kunnissa koettiin vähäiset henkilöresurssit, jonka takia digikehittämistyötä tehdään lähes aina muiden töiden ohessa. Tämä aiheutti myös sen, että kaikkiin Digiverkostohankkeen tarjoamiin sisältöihin ei pystytty halutussa laajuudessa osallistumaan.

Miten digitiekartan laatiminen FCG:n menetelmillä sujui?

Digitiekartan laatimisen koettiin sujuneen kohtuullisen vaivattomasti. Selkeä etenemissuunnitelma, valmiit aikataulut ja esivalmisteltu digitiekartan rakenne veivät työtä määrätietoisesti eteenpäin. Lähtötilanteen selvittäminen ja tavoitetilan määrittäminen loivat pohjan, josta kuntakohtaisen kehittämisen kärjet nousivat selvästi esille. Samalla ymmärrys lisääntyi ja sitoutuminen ja innostus asiaan kasvoi aina johtoryhmätasoa myöten. Kaikki toimialat lähtivät mukaan hyvin.

Käytetyt menetelmät vastasivat tarpeeseen hahmottaa mihin suuntaan ja millä vauhdilla digitalisaatiota kunnassa halutaan viedä. Digitiekarttatyö tuki jo tehtyä työtä ja tarjosi hyvin konkreettisia seuraavia askelia. Erityisesti kunnissa paikan päällä pidetyistä keskustelevista digitiekarttatyöpajoista pidettiin kovasti. Digitiekarttatyö oli myös strategialähtöistä ja kuntastrategian tavoitteita toimeenpanevaa. Digitalisaation edistämiseen saatiin vauhtia ja uusia ideoita.

Miten hyödynnätte digitiekarttaa sen valmistumisen jälkeen?

Digitiekartasta toivotaan jatkuvasti käytössä olevaa työkalua päätöksentekoa, johtamista ja toimeenpanoa yhdistämään. Digitiekartan tulisi olla se elävä asiakirja, joka näyttää ja ohjaa digitalisaation etenemistä. Asiakkaille ja kumppaneille se viestii digitalisaatioon liittyvistä valinnoista ja panostuksista. Henkilöstön näkökulmasta digitiekartta kokoaa digitalisaatiotietoa yhteen paikkaan ja auttaa poikkihallinnollisen yhteistyön ja tiedon jakamisen kehittämisessä.

Kaikkien kuntien tarkoituksena on lähteä toteuttamaan digitiekartalle nostettuja toimenpiteitä. Työ vaatii vielä tarkempaa kuntakohtaista aikatauluttamista ja vastuuhenkilöiden määrittämistä. Digitiekartan koordinoinnista vastaavat lähes kaikissa kunnissa poikkihallinnolliset digitiimit tai -ryhmät. Digitiekarttaa on tarkoitus hyödyntää resurssien kohdentamisessa ja talousarviovalmistelussa. Toteutumista arvioidaan johtoryhmän lisäksi useissa kunnissa myös tilinpäätöksen yhteydessä.

Digiverkostohanke tulee taas! Tule mukaan kuulemaan aiheesta FCG:n maksuttomaan aamukahviwebinaariin. Digiverkostohanke 2 on suunnattu kunnille, jotka kaipaavat tukea ja verkostoja digitalisaation edistämiseen ja hyötyjen konkretisoimiseen.

Toni Auvinen
Toni Auvinen
Johtava konsultti & asiakkuuspäällikkö
Lähetä viesti