Siluetti ihmisistä kokouksessa
Asiakastarina

Keiteleen kunta: Kuntastrategian päivittäminen

Savon ja historiallisen Hämeen rajalla sijaitseva Keiteleen kunta on virkeä, yrittäjyydestä elävä maaseutukunta. Luonnonkaunis Keitele on myös kansainvälisen Sinisen Tien varrella, joka ulottuu Atlantilta Karjalan Tasavaltaan.

Keiteleen kuntastrategia on päivitetty edellisen kerran vuonna 2021. Toimintaympäristön muuttuessa oli noussut esiin tarve päivittää strategiaa. Valtuutettujen vaihtumisen lisäksi kuntaan oli saatu myös uusi kunnanjohtaja. FCG Finnish Consulting Group pääsi kehittämään uutta kuntastrategiaa yhdessä Keiteleen kunnanvaltuuston ja johtoryhmän kanssa.

Työ aloitettiin megatrendeihin perustuvalla työpajatyöskentelyllä, johon osallistui kunnanvaltuuston ja johtoryhmän lisäksi myös muita kunnan työntekijöitä. Megatrendejä ja laajoja muutosten kaaria tarkastelemalla hahmoteltiin Keiteleen kuntaa tulevaisuudessa koskevia haasteita ja mahdollisuuksia.

Megatrendityötä seuraavissa työpajoissa päivitettiin kuntastrategian visio, missio, arvot, painopisteet ja toimenpiteet. Myös kuntalaiset ja kunnan vaikuttamistoimielimet osallistuivat uuden kuntastrategian kehitystyöhön. Yhteistyön lopputuloksena syntyi aiempaa selkeämpi ja merkittävästi tiiviimpi kuntastrategia vuosille 2023–2028.

”Strategian päivitysprosessi FCG:n ja Toni Auvisen kanssa oli hieno kokemus, jossa koko valtuusto ja laaja johtoryhmä sekä sidosryhmät saatiin mukaan hyvässä yhteishengessä, mielekkäällä tavalla työskennellen. Kunnan luottamusjohto kiitteli Tonin otetta todeten, että saatiin aikaiseksi hyvä flow!” kuvailee Keiteleen kunnanjohtaja Emilia Savolainen.

”Oli ilo olla sparraamassa Keiteleen kunnan strategiatyötä. Valtuutettujen ja henkilöstön yhteistyö oli saumatonta, iloista ja eteenpäin katsovaa. Uusi yhdessä laadittu strategia tarjoaa vankan tuen Keiteleen kunnan kehittämiselle, johtamisella ja päätöksenteolle”, kommentoi FCG:n johtava konsultti Toni Auvinen.

Toni Auvinen
Toni Auvinen
Johtava konsultti & asiakkuuspäällikkö
Lähetä viesti