Näkemyksiä

Digitalisaatio kuntien talouden tasapainottajana

Digitalisaatiolla on mahdollista parantaa asiakas- ja työntekijäkokemusta tarjoten sujuvampia palveluja ja toimivampia työvälineitä. Kuntatalouden kiristyessä odotukset myös taloudellisista hyödyistä, tehokkuuden lisäämisestä ja tuottavuuden parantamista kasvavat. Käytännössä se tarkoittaa halutun tuloksen saavuttamista mahdollisimman vähällä vaivalla ja resurssien käytöllä, välttäen turhaa työtä ja hukan syntymistä.

Edellytys muutoksessa onnistumiselle on vahva ymmärrys ja osaaminen digitaalisesta maailmasta sekä teknologian laaja-alainen hyödyntäminen. Koska lähes kaikki muuttuu digitalisoitumisen myötä, on tärkeää pohtia myös työnjakoa ihmisten ja koneiden välillä. Pitää miettiä missä asioissa ja tehtävissä ihmisten vahvuudet parhaiten pääsevät esille ja mitkä työt meidän kannattaa suosiolla antaa koneiden hoidettavaksi.

Digitalisaatio on investointi, jonka hyödyt näkyvät pitkällä tähtäimellä varmasti. Nopeiden taloushyötyjen todentaminen on kuitenkin yllättävän vaikeaa. Kyse on yhtä aikaa sekä digitalisaatiolla sopeuttamisesta että kehittämisestä, joka ei tapahdu ilman uusia kustannuksia. Kyky nähdä nyt syntyvät kustannukset tulevien vuosien säästöinä onkin keskeinen osa organisaation digikyvykkyyttä ja strategisia valintoja.

Digisopeuttaminen ja -kehittämisen on vuorovaikutteinen kokonaisuus, jonka hallitseminen edellyttää suunnitelmallisuutta ja määrätietoista toimeenpanoa. Tähän työhön tarjoamme kunnille digitiekartan laadintaa, joka on luontainen osa talouden tasapainottamista ja strategian toimeenpanoa. Olemme myös koonneet esimerkkejä toimenpiteistä, joilla kuntien taloutta voidaan tasapainottaa digitalisaatiota hyödyntämällä.

Digitaalisten ratkaisujen käyttöönotto ja kehittäminen

 • Hyödynnetään kuntien yhteisiä järjestelmiä ja digitaalisia alustoja.
 • Käytetään nykyisiä järjestelmiä ja niiden ominaisuuksia täysimääräisesti.
 • Mahdollistetaan asiakkaiden omatoimisuus itsepalveluratkaisuilla.
 • Muutetaan perinteiset palvelumuodot ja työskentelytavat digitaalisiksi.
 • Sähköistetään asianhallinta-, allekirjoitus- ja arkistointiratkaisut.
 • Tarjotaan digitukea ja vahvistetaan koko yhteisön digiosaamista.
 • Tarjotaan henkilöstölle nykyaikaiset etätyöskentelymahdollisuudet.
 • Varmistetaan keskeisimpien ja eniten käytettyjen järjestelmien toimivuus.

Prosessien virtaviivaistaminen ja päällekkäisyyksien eliminointi

 • Automatisoidaan rutiinityöt ja järjestellään henkilöresursseja uudelleen.
 • Edistetään kokonaisuuksia eri osa-alueiden optimoinnin sijasta.
 • Eliminoidaan lisäarvoatuottamattomia (turhia) toimenpiteitä.
 • Lisätään kunnallistekniikan ja kiinteistöjen automatisointia.
 • Luovutaan päällekkäisistä toiminnoista, kanavista ja järjestelmistä.
 • Läpikäydään ja virtaviivaistetaan yleisimmin käytetyt prosessit.
 • Priorisoidaan vaikuttavuudeltaan merkittävimpiä digihankkeita.
 • Tehdään tieto- ja viestintäteknologiaan perustuvat toimintatapojen muutokset.

Tiedonkulun ja päätöksenteon tehostaminen

 • Keskitetään asiakkuudenhallinta kaikki palvelut kattavaan järjestelmään.
 • Otetaan käyttöön keskitetyt tietovarannot ja toimivat tietorajapinnat.
 • Parannetaan tiedonkulkua, avointa valmistelua ja päätöksentekoa.
 • Perustetaan toiminta ja johtaminen ajankohtaisimpaan tietoon.
 • Selvitetään tekoälyn soveltamisen mahdollisuudet kuntatoimialla.
 • Tarjotaan luottamushenkilöille sähköisen päätöksenteon kokonaisuus.

Jos haluat lähteä hakemaan digitalisaatiosta tukea talouden tasapainottamiseen, ota yhteyttä niin katsotaan juuri teille parhaiten sopiva palvelukokonaisuus.

Toni Auvinen
Toni Auvinen
Johtava konsultti & asiakkuuspäällikkö
Lähetä viesti