Kuntien digitalisaatio

Digitalisaatiopalvelut kunnille.

Digitalisaation edistäminen tukee kunnan johtamista, talouden hallintaa, palvelujen kehittämistä sekä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Tarjoamme valikoiman palveluita, joiden avulla kunta ottaa digitalisaation haltuun ja löytää tärkeimmät kehityskohteet.  

Digitiekartta lisää ymmärrystä digitalisaation tilasta ja tavoitteista 

Digitiekartta on kokonaisuus, joka helpottaa digitalisaation edistämisen haltuunottoa ja vahvistaa kunnan elinvoimaa ja kilpailukykyä. Digitiekartta perustuu osaamisen ja ymmärryksen lisäämiseen, resurssien kohdentamiseen, vastuiden jakamiseen ja yhdessä tekemisen korostamiseen. FCG:n asiantuntijat ovat olleet konsultoimassa jo yli kahdessakymmenessä digitiekarttatyössä eri puolilla Suomea. 

Kunnan digitiekartta palveluna sisältää: 

 • Kolme ohjauskokousta (johtoryhmä) 
 • Kaksi koulutusta, koulutusmateriaalit 
 • Henkilöstökysely digitalisaatiosta 
 • Digitalisaatiotason arviointi (jory) 
 • Kehittämiskohteiden määrittely (jory) 
 • Kolme työpajaa, yhteenvedot 
 • Luonnosversio ja viimeistely 
 • Julkaiseminen ja esittely 
 • Mahdolliset lisätoimenpiteet 

Digivalmennus herättää pohtimaan valmiuksia ja kehityskohteita

Tarjoamme myös johdon ja esihenkilöiden digivalmennusta. Valmennuksessa puhutaan yhdessä digitalisaatiosta: Miten se vaikuttaa toimintaamme? Millaista osaamista se meiltä edellyttää? Miten se tulee huomioida johtamisessa?  

Vain yhteisen keskustelun avulla voidaan kasvattaa kaikille organisaatioille kriittistä digitaalista kyvykkyyttä.  

Valtiovarainministeriön julkaisemat digivalmennuskortit johdattavat keskusteluun helpolla ja osallistavalla tavalla. Kysymysten keskiössä on toiminnan johtaminen digitalisaation edellyttämällä tavalla julkisessa hallinnossa. Samalla mietitään digitalisaation edellyttämän osaamisen tilaa ja tunnistetaan osaamiseen liittyviä kehittämistarpeita. 

Johdon ja esihenkilöiden digivalmennus palveluna sisältää: 

 • Mitä digitalisaatio tarkoittaa? -lämmittely 
 • Digitalisaation edellyttämä osaaminen 
 • Yleiset työelämäkompetenssit 
 • Perusosaamiset 
 • Erityisosaamiset 
 • Valitut kysymykset ja keskustelu 
 • Palaute ja keskustelujen yhteenveto 

Räätälöimme digitalisaation kehittämispalvelun tarpeenne mukaan 

Kokeneilta asiantuntijoiltamme löytyvät ratkaisut organisaatioiden digitalisaatioon liittyviin kysymyksiin, lähtötilasta riippumatta. Räätälöimme teille sopivan paketin.  

Palveluitamme digitalisaatiossa kirittämään ovat: 

 • Moduulimaiset digikehittämispalvelut: Kohdennettuihin tarpeisiin. Moduuleja voidaan toteuttaa yksi tai useampia aina tarpeesta riippuen. 
 • Johtoryhmähaastatteluun perustuva kunnan ja toimialojen digitalisaatiotason arviointi: Antaa kokonaisymmärryksen kunnan digitalisaatiotasosta, jota arvioidaan seitsemästä näkökulmasta viisitasoisella asteikolla. 
 • Johtoryhmähaastatteluun perustuva kunnan digitalisaation kehittämiskohteiden määrittely: Mahdollistaa kehittämistoimenpiteiden priorisoinnin ja resursoinnin sekä digitalisaation edistämisen tiekartan laadinnan. 
 • Henkilöstökysely digitalisaation edistämisestä: Tilannekuva siitä, miten henkilöstö kokee digitalisaation ja sen edistämiseen liittyvät tavoitteet ja toimenpiteet. Sisältää tulosten esittelyn kunnan johtoryhmälle. 
 • Kunnan sähköisten palvelujen nykytilan kartoitus: Selvitys kuntalaisille ja asiakkaille tarjottujen sähköisten palvelujen kattavuudesta ja laadusta. Sisältää tulosten esittelyn kunnan johtoryhmälle. 

Etsitkö oikeaa ratkaisua kuntanne digitaalisuuden kehittämiseen? Ota yhteyttä asiantuntijaamme – kerromme mielellämme lisää tarjoamistamme vaihtoehdoista! 

Ota yhteyttä asiantuntijaamme. 

Sami Miettinen
Sami Miettinen
Varatoimitusjohtaja
+358 44 430 9881