Uutinen

Digiverkostohanke tulee taas!

Digiverkostohanke toteutettiin ensimmäisen kerran vuosina 2023-2024, jolloin mukana oli 18 kuntaa ja yksi viiden kunnan seutukunta. Digiverkostohanke 2 on suunnattu kunnille, jotka kaipaavat tukea ja verkostoja digitalisaation edistämiseen ja hyötyjen konkretisoimiseen.

Kyseessä on vuoden mittainen kokonaisuus, joka sisältää kaikille yhteisiä ja kuntakohtaista toimenpiteitä sekä verkostoitumismahdollisuuksia. Kohderyhminä ovat kunnan johtoryhmä, esihenkilöt, kehittämistehtävissä toimivat, toimialojen asiantuntijat sekä kuntien digitalisaatiosta kiinnostuneet luottamushenkilöt.

Digiverkostohanke on käytännönläheinen, ajankohtaisia ja kiinnostavia sisältöjä sekä digitalisaation edistämisen työkaluja tarjoava. Digiverkostohanke tukee kuntastrategioiden digitalisaatiotavoitteiden saavuttamista ja talouden tasapainottamista, käsittäen kaikki kunnan toimialat. Kuntakohtaiset toimenpiteet tähtäävät kunnan oman Digitiekartan valmistumiseen verkostohankkeen aikana.

Digiverkostohankkeen sisällöistä vastaavat Kuntaliiton, FCG:n ja yhteistyökumppaneiden kokeneet asiantuntijat. Verkostohanke käynnistyy 20.8.2024 ja ilmoittautua voi 29.5.2024 saakka.

Kaikille yhteiset toimenpiteet (Kuntaliitto)

 • Koko päivän aloitustilaisuus Kuntatalolla Helsingissä (4 osallistujaa/kunta)
 • Kolme kehittämispajaa fasilitoituina etätoteutuksina (ilman osallistumisrajoituksia)
 • Kolme ylimmän johdon vertais- ja verkostoitumiskeskustelua etätoteutuksena pienryhmissä
 • Koko päivän päätöstilaisuus Kuntatalolla Helsingissä (4 osallistujaa/kunta)

Kuntakohtaiset toimenpiteet (FCG)

 • Kuntien digitaalinen tulevaisuus koulutus ja keskustelu etätoteutuksena henkilöstölle ja luottamushenkilöille.
 • Digitalisaatiokysely henkilöstölle, tuloksien analysointi ja raportointi. Lähtötason vertailu muihin kuntiin.
 • Digitiekartan johtoryhmätyöpaja: Digitalisaation edistämisen tavoitetason sekä kehittämiskohteiden määrittely.
 • Digitiekartan sisältötyöpaja: Koko päivän mittainen fasilitoitu työpaja ja yhteenveto kunnan omalla ilmeellä.

Verkostoitumismahdollisuudet (Kuntaliitto)

 • Pääsy digiverkostohankkeen omaan Teams-työtilaan
 • Mahdollisuus verkostoitumiseen ja vertaistyöskentelyyn muiden kuntien kanssa.
 • Tilaisuuden nähdä ja kuulla tehdyistä ratkaisuista ja kohdatuista haasteista.

Ilmoittautumiset ja lisätiedot

Toni Auvinen

Johtava konsultti

044 245 0818

toni.auvinen@fcg.fi  

FCG Finnish Consulting Group Oy

Elisa Kettunen

Kehittämispäällikkö

050 372 6789

elisa.kettunen@kuntaliitto.fi

Suomen Kuntaliitto