Asiakastarina

Kajaanin AMK: Kainuun mallilla rakennettiin seitsemän digitiekarttaa alueen kehitystä tukemaan

Kajaanin ammattikorkeakoulu hallinnoi hanketta, jonka tavoitteena oli kehittää kuuden Kainuun kunnan sekä Kajaanin ammattikorkeakoulun digitalisaatiota. Haluttiin rakentaa digitiekartat, joiden toivottiin kuvaavan mitä ja miksi digitalisoidaan, missä järjestyksessä ja millä aikataululla. Sisällöksi oli määritelty muun muassa digitavoitteet, digitalisaatiolupaukset sekä visio siitä, mihin organisaatio on matkalla.

FCG Finnish Consulting Group toimi hankkeessa kumppanina. Työskentelyn lopputuloksena syntyi jokaiselle oma digitiekartta. Työn pohjaksi tehtiin kyselyjä ja haastatteluja sekä pidettiin yhteisiä ja organisaatiokohtaisia työpajoja. Tavoitteena oli osana työskentelyä edistää myös kuntien välistä yhteistoimintaa digitalisaation edistämisessä.

”Toteutus sujui yhteistyössä kaikin puolin erittäin hyvin. Työpajat olivat osallistujilta saadun palautteen mukaan hyvin käytännönläheisiä, antoisia ja konkreettisia. Digitiekartat toimivatkin nyt hyvänä pohjana ja jatkuvasti päivitettävänä työkaluna kuntien sekä Kajaanin ammattikorkeakoulun digitalisaation kehittämisessä jatkossa”, sanoo Kajaanin ammattikorkeakoulun projektipäällikkö Ari Kainulainen.

”Kainuun malli, jossa yhteisen hankkeen avulla saatiin kerralla aikaiseksi seitsemän digitiekarttaa, oli hieno osoitus yhdessä tekemisen voimasta. Yhteiset osiot, joiden tehtävänä on luoda yhteistyötä digitalisaation edistämisessä, olivat myöskin paitsi mahdollisuus oppia muilta, myös jakaa kustannuksia mukana olevien kesken. Tätä toimintamallia kannattaa hyödyntää muillakin alueilla”, toteaa FCG:n johtava konsultti Toni Auvinen.

Toni Auvinen
Toni Auvinen
Johtava konsultti & asiakkuuspäällikkö
Lähetä viesti