Asiakastarina

Kuopion kaupungille luotiin digitalisaation johtamisen tueksi digitiekartta

Kuten niin monen ajassa elävän kaupungin, myös Kuopion kaupungin strategiaa läpileikkaa digitalisaatio-teema. Digitalisaation kokonaisuuden hallinnoimisen ja suunnittelemisen tueksi haluttiin luoda asiantuntijan tuella digitiekartta, jossa kuvattaisiin digitalisaatioon kytkeytyvät toimenpiteet, joilla edistetään kaupunkistrategian tavoitetilaan pääsyä.

FCG Finnish Consulting Group sai olla mukana luomassa Kuopion kaupungille digitiekarttaa vuosille 2023-2026. Työn aikana tehtiin kattava kansainvälinen ja kansallinen alkukartoitus, SWOT-analyysi, lähtö- ja tavoitetason määrittely, visio, tavoitteet, roolitukset, toimenpiteet ja seurannan mittarit. Työssä olivat vahvasti mukana kaupungin johto, esihenkilöt sekä asiantuntijat, ja osallistamisessa käytettiin erilaisia ryhmätyöskentelymenetelmiä.

”Etsimme uudistamisen tueksi sparraajaa ja asiantuntijatukea, ja päädyimmekin valitsemaan kumppaniksemme FCG:n. Syksyn 2022 aikana saimme kerättyä kaupunkitasoiset toiminnalliset tavoitteet aikatauluineen ja strategiaan kytkettyinä. Ensimmäinen askel kohti dynaamista tiekarttaa saatiin onnistuneesti maaliin”, sanoo Kuopion kaupungin innovaatiopäällikkö Arto Holopainen.

”Kuopion kaupungin digitiekarttatyö oli laaja ja vaativa kokonaisuus isossa organisaatiossa. Digitiekartan kautta saimme digitalisaation strategialähtöisenä kokonaisuutena paremmin haltuun. Kuopion kaupungin edustajien sitoutuminen aina ylintä johtoa myöten ilahdutti työn kaikissa vaiheissa, ja uskon työn olleen siitäkin syystä erittäin onnistunut”, toteaa FCG:n johtava konsultti Toni Auvinen.

Toni Auvinen
Toni Auvinen
Johtava konsultti & asiakkuuspäällikkö
Lähetä viesti