Palveluverkkoselvitykset

Palveluverkkoselvitykset ja -suunnitelmat ennakoivat tulevia tarpeita

Selvitä palveluverkon nykytila ja muutostarpeet luotettavasti kanssamme 

Kuntien ja hyvinvointialueiden palveluverkkojen kartoittaminen ja uudistaminen edellyttävät tulevaisuuden tarpeiden ja muutosten syvällistä ymmärtämistä. Kehityksen täytyy seurailla väestökehityksen ja palvelutarpeiden muutostrendien linjoja. Oikein mitoitettu palveluverkko luo edellytykset laadukkaiden palveluiden järjestämiselle. 
 

Kun käytössänne on asiantuntijan perusteltu näkemys palvelutarpeen muutoksesta, sen taustatekijöistä ja vaikutuksista, on optimaalisen palveluverkon suunnittelu helpompaa.  

Me FCG:llä autamme selvittämään palveluverkkonne nykytilan ja suunnittelemaan palvelurakenteiden viisaita muutoksia. Luomme tietoon pohjaavia skenaarioita, joiden varaan palveluverkon muutossuunnittelu on turvallista rakentaa. Hyödynnämme tulevaisuuden ennakoinnissa pitkällisen kehitystyön ja testaamisen kautta hiottua ART-ennakointimalliamme.  

Lue myös, miten autoimme Sipoon kaupungin kasvatus-, opetus- ja sivistyspalveluja laaja-alaisen palveluverkkoselvityksen ja -suunnitelman laatimisella. 

Opi lisää palveluverkkoselvityksistä 

Lataus kuvake

Supistuvan kuntatalouden ja vähenevän väestökehityksen myötä palveluverkkoselvitykset ovat erittäin ajankohtaisia monessa kunnassa. Lataa tallenne webinaarista, jossa FCG:n johtava konsultti Raila Oksanen kertoo vinkkejä palvelu- ja tilaverkkoselvityksen ja -suunnitelman tekemiseen. 

Olemme palvelurakenteiden monipuolinen kumppani 

Tuemme palveluverkkojen uudistamisessa kaikilla kuntien ja hyvinvointialueiden tärkeillä sektoreilla: 

  • Sosiaali- ja terveyspalvelut 
  • Kasvatus- ja opetuspalvelut 
  • Kirjastoverkko 
  • Tukipalvelut (ICT, ruoka, puhtaanapito, talous- ja henkilöstöhallinto) 

Olemme olleet asiantuntijakumppanina mukana useissa kymmenissä palveluverkkoja kartoittavissa ja uudistavissa hankkeissa. Tunnemme eri julkishallinnon alat ja niiden palvelut, palveluverkot ja -rakenteet laaja-alaisesti. Palvelumme kattavat talouden, tilaverkon, prosessien, asiakkaiden ja henkilöstön näkökulmat. 

Ota yhteyttä asiantuntijaamme – kerromme mielellämme lisää eri vaihtoehdoista kunnan tai hyvinvointialueen palveluverkkojen kehittämiseen.  

Ota yhteyttä asiantuntijaamme – kerromme mielellämme lisää eri vaihtoehdoista kunnan tai hyvinvointialueen palveluverkkojen kehittämiseen. 

Tarkastelimme Sipoon kunnan suomen- ja ruotsinkielisten kasvatus-, opetus- ja sivistyspalveluja käyttäen kolmea aikajännettä. Tunnistimme nykyisen palveluverkon ja palveluiden tarkastelun pohjalta lähitulevaisuuden keskeiset kehittämistarpeet palvelualueittain, laadimme palveluverkkosuunnitelman vuoteen 2030 saakka ja palveluverkkoskenaarion vuodesta 2030 eteenpäin.

Toteutimme kattavan sivistystoimen tilatarkastelun, jossa Keiteleen kunnalle laadittiin oppilasennusteet lukuvuoteen 2029–2030 ja yläkoulun osalta lukuvuoteen 2035–2036 asti. Yhdistelemällä monipuolista väestö-, oppilas- ja opetuksen järjestämistä koskevaa dataa laadimme kunnalle kattavan ja pitkäkestoisen koulutiloja koskeva suunnitelman.