Palveluverkkoselvitykset ja -suunnitelmat

Palveluverkkoselvitykset ja -suunnitelmat

Abstrakti kuva, joka kuvastaa maapalloa ja maailman suurimpia kaupunkeja

Palveluverkkoselvityksessä tarkastelemme yhdessä asiakkaan kanssa palveluiden nykyistä järjestämistä ja saavutettavuutta. Palveluverkkosuunnitelmassa ennakoidaan tulevia palvelutarvemuutoksia ja laaditaan ehdotus, miten niihin parhaiten voidaan vastata. 
 

Kuntien ja hyvinvointialueiden palvelut uudistuvat vastaamaan muuttuvia tarpeita 

Asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen ja alueen yhteisöjen elinvoimaisuuden kehittäminen ovat keskeisiä julkisyhteisöjen tehtäviä. Keskeisiä kuntien ja hyvinvointialueiden tarjoamia palveluja ovat mm. sosiaali-, terveys- ja sivistyspalvelut sekä tekniset palvelut. Monimuotoinen tehtäväkenttä vaatii erityisosaamista ja näkemyksellisyyttä palveluverkkojen ja palveluiden suunnittelulta. 
 

Palveluiden ja palveluverkkojen kehittämiseen vaikuttavat niin asiakasnäkökulma ja palvelutarpeen kehittyminen, organisaation resurssit, työvoiman saatavuus sekä tulevaisuuteen varautuminen.  

Palveluverkkojen kartoittaminen ja uudistaminen edellyttävät tulevaisuuden tarpeiden ja muutosten syvällistä ymmärtämistä. Kehityksen täytyy seurailla väestökehityksen ja palvelutarpeiden muutosten linjoja. Oikein mitoitettu palveluverkko luo edellytykset laadukkaiden palveluiden järjestämiselle. Muutospaineet nostavat kuitenkin helposti kuntalaisten tunteet pintaan. Asiantuntijan perusteltu näkemys palvelutarpeen muutoksesta, sen taustatekijöistä ja vaikutuksista on usein tarpeen, jotta tavoitteet optimaalisen palveluverkon osalta saavutetaan.  

Palvelurakenteiden laaja-alainen kumppani 

Meiltä saat tukea niin sosiaali- ja terveyspalveluiden, kasvatus- ja opetuspalveluiden, kirjastoverkon kuin tukipalveluiden (ICT, ruoka, puhtaanapito, talous- ja henkilöstöhallinto) uudistamiseen. 

FCG on ollut asiantuntijakumppanina mukana useissa kymmenissä palveluverkkoja kartoittavissa ja uudistavissa hankkeissa. Tunnemme eri julkishallinnon alat ja niiden palvelut, palveluverkot ja -rakenteet laaja-alaisesti. Palvelumme kattavat talouden, prosessien, asiakkaiden ja henkilöstön näkökulmat.  

Ota yhteyttä asiantuntijaamme – kerromme mielellämme lisää eri vaihtoehdoista kunnan tai hyvinvointialueen palveluverkkojen kehittämiseen.