Uutinen

Erikka Saastamoinen FCG:lle johtavaksi asiantuntijaksi: ”Pääsen hyödyntämään monipuolista liki 20 vuoden kokemustani kuntien tukemiseksi kaikkia kuntia haastavassa taloudellisessa tilanteessa”

Erikka Saastamoinen (KTM) aloittaa FCG Finnish Consulting Groupin johtavana asiantuntijana 2.4.2024.

Hänen tavoitteensa on tukea kuntia niin talouden tasapainottamisessa kuin talouden ja toiminnan prosessien sekä tietoon pohjautuvan päätöksenteon ja ennustettavuuden kehittämisessä. Saastamoinen siirtyy FCG:n palvelukseen Jyväskylän kaupungin taloussuunnittelupäällikön tehtävästä, jossa hän on vastannut kaupungin talouden suunnittelun, seurannan ja tietojohtamisen prosesseista sekä kaupungin ulkoisen ja sisäisen laskennan kehittämisestä. Hän on vetänyt työssään useita eri kehittämis- ja käyttöönottoprojekteja sekä työstänyt moninaisia talouteen liittyviä selvityksiä ja toiminnan kehittämisehdotuksia.

Erikka Saastamoinen

”Vastuullani on aiemmin ollut myös kaupungin sekä kaupunkikonsernin kirjanpito ja tilinpäätös. Näin ollen minulla on konkreettinen ymmärrys siitä, mitä kuntien tuloslaskelmat, taseet ja rahoituslaskelmat ovat syöneet sisäänsä. Työkokemuksen kautta tullut katsanto sekä koko kuntatalouteen että yksittäisen kunnan talouden ja toiminnan suunnitteluun antavat tulevalle työlleni FCG:llä erittäin monipuoliset lähtökohdat” , Saastamoinen toteaa.

”Erikkan erityisosaaminen kuntien laskentatoimesta ja siihen liittyvistä prosesseista sekä aiemmat kokemukset talouden sopeuttamisohjelmista ovat tämänhetkisessä kuntien taloustilanteessa arvokkaita. Juuri tätä osaamista kuntakentällä nyt tarvitaan ja Erikka tuo talouskonsultoinnin tiimiimme vahvaa uutta näkemystä”, sanoo FCG:n Johtaminen ja talous -liiketoimintaa johtava Kimmo Haapasalo.

Erikka Saastamoinen on ollut mukana työstämässä Jyväskylän kaupungilla kaksi kertaa merkittävää talouden sopeuttamisohjelmaa vuosina 2020-2021 ja 2023. Kuntatalouden lisäksi työkokemusta on kertynyt muun muassa valtion palveluksessa Tilastokeskuksella, jossa hän on vastannut valtakunnallisen tilastotiedon tuottamisesta kuntien ja kuntayhtymien taloudesta ja toiminnasta sekä tietojen analysoinnista.

”On upeaa, että tämä tilaisuus tuli kohdalle ja pääsen hyödyntämään monipuolista liki 20 vuoden kokemusta kuntien tukemiseksi tässä haastavassa kuntatalouden tilanteessa näiden kaikkien menneiden ja tulevien muutosten keskellä, jotka kuntakenttää ja sen taloutta ja toimintaa myllertävät ja pakottavat myös kunnat miettimään uudella tapaa muun muassa palveluiden tuottamista”, sanoo Erikka Saastamoinen.

Lisätiedot: 

Erikka Saastamoinen, p. 040 592 9937

Kimmo Haapasalo, p.  040 520 3020