Kolme henkilöä keskustelemassa
Asiakastarina

Tilikunta Oy: Strategiatyöllä kirkastusta yrityksen tavoitteisiin

Tilikunta Oy on kaupunkien ja kuntien omistama talous- ja henkilöstöhallintoon erikoistunut osakeyhtiö, joka toimii Varsinais-Suomen alueella. Yhtiön toimintaympäristössä on tapahtunut paljon muutoksia, joiden johdosta syntyi tarve uudistaa yhtiön strategia yhdessä johtoryhmän ja hallituksen kanssa.

Strategiatyö käyntiin haastatteluilla

Tilikunta Oy:n strategiatyö käynnistettiin analysoimalla toimintaympäristössä tapahtuneita muutoksia ja tulevaisuudennäkymiä sekä haastattelemalla yhtiön suurimpien omistajakuntien johtajia. Varsinainen työskentely tapahtui FCG Finnish Consulting Groupin asiantuntijoiden laatiman strategiatyökirjan avulla Tilikunta Oy:n johtoryhmän työpajoissa. Luonnosvaiheessa strategiatyötä jatkettiin tarkentamalla yhtiön hallituksen kanssa strategian tavoitteita, ensimmäisen vuoden toimenpiteitä sekä seurannan mittareita.

”Yrityksen tarkoitusta ja tavoitteita saatiin projektin myötä kirkastettua. Kirkastamisessa oli tärkeää se, että myös omistajat saavat lausua sen, mitä omistajat arvostavat ja pitävät tärkeänä toiminnassamme. Näin osaamme asettaa tavoitteemme oikein.” kertoo Tilikunta Oy:n toimitusjohtaja Jari Hytönen.

Ainoa asia, jonka olisimme voineet tehdä toisin, oli strategiapäivään käytetty aika. Strategiapäivänä hallituksen ja yrityksen avainhenkilöiden välillä syntyi ajatuksia, ideoita ja keskusteluja niin, että päivä tuntui liian lyhyeltä eli yhteistä keskustelua on syytä jatkaa aktiivisemmin tulevaisuudessa!

Valmis strategia sisälsi yrityksen arvopohjan, olemassaolon tarkoituksen ja tavoiteltavan tulevaisuuden tilan laadullisin tavoittein sekä määrällisin avaintuloksin. Lisäksi strategian seurannalle laadittiin vuosittainen toimintamalli.

”Yhteistyö FCG:n kanssa oli mutkatonta ja strukturoitua. Työn tuloksena saatiin aikaan konkreettinen strategiakirja, josta on hyvä jatkaa ja uskon, että se tulee palvelemaan meitä hyvin. Ainoa asia, jonka olisimme voineet tehdä toisin, oli strategiapäivään käytetty aika. Strategiapäivänä hallituksen ja yrityksen avainhenkilöiden välillä syntyi ajatuksia, ideoita ja keskusteluja niin, että päivä tuntui liian lyhyeltä eli yhteistä keskustelua on syytä jatkaa aktiivisemmin tulevaisuudessa! Olemme siis tyytyväisiä yhteistyömme tuloksiin ja tästä on hyvä jatkaa”, kommentoi Hytönen.

”Strategiatyö sujui suunnitelmien mukaisesti hyvässä yhteistyössä asiakasyhtiön johdon kanssa. Kuntaomisteisessa inhouse-yhtiössä erityisen tärkeäksi katsottiin omistajakuntien johdon tahtotilan selvittäminen. Uskoisin, että uudessa strategiassa onnistuttiin vastaamaan asetettuihin odotuksiin ja strategia palvelee yhtiötä useamman vuoden tästä eteenpäin”, kertoo FCG:n johtava konsultti Toni Auvinen.

Toni Auvinen
Toni Auvinen
Johtava konsultti & asiakkuuspäällikkö
Lähetä viesti