Strategiat ja ohjelmat

Strategiat ja ohjelmat

Havainnekuva virtapiireistä

Huolella laadittu strategia on erinomainen työkalu organisaation kehittämiseen ja tulevaisuuden haasteisiin varautumiseen. Paraskin strategia täytyy kuitenkin toimeenpanna ja viedä myös käytäntöön, missä ratkaisevassa asemassa ovat johtamiskäytännöt sekä strategianmukaiset suunnitelmat ja ohjelmat. Asiantuntijamme auttavat strategioiden luomisessa ja käytäntöön viemisessä. 

Selkeä strategia on edellytys muutoksessa 

Kuntien toimintatapoihin vaikuttavat kiihtyvässä tahdissa monet muutostekijät. Esimerkiksi digitalisaation ohella taloudellisen, sosiaalisen ja ekologisen kestävyyden näkökulmat on tärkeää huomioida jokaisen kunnan ja hyvinvointialueen strategiatyössä.  

Meillä on vahva näkemys ja kokemus kuntien sekä muiden julkisyhteisöjen strategia- ja ohjelmatyöstä: olemme olleet asiantuntija-apuna jo 200:ssa kunnan, hyvinvointialueen tai julkisomisteisen organisaation strategia- ja ohjelmauudistuksessa.  

Vaikka strategian päätyö tehdään organisaatioiden sisällä ja muutoshallinta on johdon vastuulla, ulkopuolinen tuki auttaa muutoksessa. Haluamme tarjota merkityksellistä näkemystä tätä tärkeää työtä tukemaan. 

Laadukas strategia kuntatasolle, varautumiseen tai ilmastotyöhön 

Asiantuntijamme ovat tukena, on strategiatyön kohteena sitten koko kunnan tai hyvinvointialueen strategia, valmius- ja varautumissuunnitelma tai ilmastosuunnitelma. Laaja-alainen osaamisemme varmistaa sen, että tilaajan apuna on aina sekä huipputason strategiaosaamista että tarvittavaa substanssikohtaista erityisasiantuntemusta.  

Tutustu palveluihimme:

Kuntastrategia ja ohjelmatyö

Kuntastrategialla ja sen toteuttamisohjelmilla ohjataan kunnan palvelutoiminnan järjestämistä, rahoitusta sekä resurssien jakamista. 

Lähikuva ryhmästä ihmisiä kasaamassa rakennuksia palikoista

Valmius- ja varautumissuunnitelma

Kuntien on varauduttava lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseen myös häiriö- ja poikkeustilassa. Laadukkaalla varautumisella selkeä toimintasuunnitelma on tarvittaessa valmis toteutettavaksi. 

Ilmastosuunnitelma

Ilmastonmuutoksen vaikutusten ehkäiseminen sekä niihin varautuminen ovat olennainen osa kuntien ja hyvinvointialueiden tämän hetken prioriteetteja. Hyvä ilmastosuunnitelma antaa työlle selkeät askelmerkit. 

Kaipaatko tukea strategiatyöhön? Ota yhteyttä asiantuntijaamme – katsotaan yhdessä, miten voisimme olla parhaiten avuksi. 

Sami Miettinen
Sami Miettinen
Varatoimitusjohtaja
+358 44 430 9881
Kimmo Haapasalo
Kimmo Haapasalo
Johtaja, Johtaminen ja talous
+358 40 520 3020