Valmius- ja varautumissuunnitelma

Valmius- ja varautumissuunnitelmalla häiriötila ei pääse yllättämään

Kunnan valmius- ja varautumissuunnitelma on lain edellyttämä turva poikkeustilanteisiin  

Varautumisen ensisijainen vastuu kohdistuu kunnanjohtajalle tai kaupunginjohtajalle sekä hänen johtoryhmälleen. Valmiuslain varautumisvelvollisuus koskettaa kuntien lisäksi myös kuntayhtymiä ja muita kuntien yhteenliittymiä.  

Lain mukaan kuntaorganisaatioiden tehtävien hoitaminen kaikissa olosuhteissa tulee varmistaa suunnitelmilla, etukäteisvalmisteluilla sekä muilla tarvittavilla toimenpiteillä. Tässä työssä FCG:n kokeneet asiantuntijat ovat arvokas lisä.  

Laadukas suunnittelu mahdollistaa toiminnan myös häiriötilanteessa 

Meiltä kuntaorganisaatio saa asiantuntijatukea lakisääteisen valmiussuunnitelman ja tarvittaessa myös kriisiviestintäsuunnitelman laadintaan.  

Lakisääteinen valmiussuunnitelma laaditaan hyödyntäen Pelastusopiston sisäasiainministeriön toimeksiannosta 2/2012 julkaisemaa aineistoa “Kunnan valmiussuunnitelman yleisen osan malli ja ohje sen käyttöön”.  

Valmius- ja kriisiviestintäsuunnitelmien prosessikuvaus. 

Valmiussuunnitelman yleinen osa sisältää: 

  • Strategisen valmiussuunnitelman häiriötilanteisiin varautumiseen 
  • Operatiivisen valmiussuunnitelman häiriötilanteiden hallintaan 
  • Poikkeusolojen valmiussuunnitelman poikkeusoloihin varautumiseen 

Valmiussuunnitelma laaditaan yhteistyössä kunnan johtoryhmän ja tarvittavien muiden asiantuntijoiden (mm. tukipalvelut ja sidosryhmät) kanssa. FCG:n asiantuntija vastaa työn suunnittelusta, työskentelyn fasilitoinnista sekä valmiussuunnitelman puhtaaksi kirjoittamisesta.  

Palveluumme sisältyvät myös varautumisen asiantuntijoiden alustukset aiheeseen ennen työn käynnistämistä.  

Haluaisitko kuulla enemmän valmius- ja varautumissuunnitelman laatimisesta asiantuntijoidemme tuella? Ota yhteyttä – kerromme mielellämme lisää. 

Asiantuntijatuki varautumiseen ja jatkuvuudenhallintaan – siis käytännössä valmiussuunnitelman ja kriisiviestintäsuunnitelman laadintaan – auttaa kuntia lakisääteisten velvoitteiden täyttämisessä. 

Valmiussuunnitelman rinnalla voidaan toteuttaa kunnan kriisiviestintäsuunnitelma (häiriötilanneviestintä ja viestintä poikkeusoloissa). Kriisiviestintäsuunnitelman laadinnassa hyödynnetään Pelastusopiston 4/2017 julkaisemaa Kunnan kriisiviestinnän suunnittelu -aineistoa.   

Haluaisitko kuulla enemmän valmius- ja varautumissuunnitelman laatimisesta asiantuntijoidemme tuella? Ota yhteyttä – kerromme mielellämme lisää.  

Varaa konsultaatio

Varaa konsultaatio

Toni Auvinen
Toni Auvinen
Johtava konsultti & asiakkuuspäällikkö
Lähetä viesti
Kimmo Haapasalo
Kimmo Haapasalo
Johtaja, Johtaminen ja talous
Lähetä viesti