Henkilöstön johtamisen kehittäminen

Laadukkaat palvelut lähtevät laadukkaasta ihmisten johtamisesta

Kaadettuja puunrunkoja pinossa

Laadukkaan henkilöstöjohtamisen voidaan sanoa usein edeltävän laadukkaita kuntapalveluita. Työhyvinvoinnin heikkeneminen johtaa työn laadun ja tuottavuuden laskun ohella huolestuttaviin työkyvyn haasteisiin. Huolehtimalla hyvästä henkilöstöjohtamisesta tuetaan merkittävästi kuntatyöntekijöiden työkykyä ja -hyvinvointia sekä varmistetaan vetovoimaiset kuntapalvelut ja luodaan selvää säästöä.   

Työntekijöiden hyvä työhyvinvointi ja jaksaminen kuuluu ja näkyy kauas

Jos työelämän haasteet ovat saaneet kunnan työntekijöiden työhyvinvoinnin ja jaksamisen koetukselle, voidaan henkilöstöjohtamisen keinoin pysäyttää negatiivinen kehitys.

Julkisen sektorin työssä jaksamisesta on viime vuosina puhuttu enenevissä määrin eri toimialoilla. Etenkin sote-kentällä työn lisääntynyt vaativuus yhdistyy yhä niukempiin resursseihin, ajaen monet ammattilaiset jaksamisensa äärirajoille. Sama kehityssuunta on nähtävissä myös muilla aloilla. Sairauslomat, työntekijäpula, vaihtuvuus ja työkyvyttömyyseläkkeet ovat synnyttäneet huolen useita aloja koskevasta työkyvyn heikkenemisestä sekä lisääntyneistä suorista ja epäsuorista kustannuksista.

Työn tuottavuutta tukee hyvinvoiva työyhteisö, jossa ammattilaiset voivat keskittyä tehtäviinsä. Samalla on tärkeää purkaa tuottavuutta heikentäviä tekijöitä. 

Näiden kustannusten välttäminen on mahdollista vain, mikäli juurisyyhyn pureudutaan tehokkaasti. Työkykyjohtaminen tunnistaa ja pyrkii eliminoimaan hyvinvointia ja jaksamista alentavat tekijät ja mahdollistaa sen, että ammattilaiset voivat keskittyä mahdollisimman hyvin työhönsä. Kun lisäksi selvitetään muut mahdolliset sopeutustoimet ja työn tehokkuutta parantavat tekijät, voidaan työn tuottavuutta kasvattaa ilman, että palveluiden laatu tai työntekijöiden hyvinvointi kärsii.

Toimimme kumppanina henkilöstöjohtamisen kehittämisessä

Työkykyjohtamisen teemojen lisäksi FCG tarjoaa myös muita henkilöstöjohtamisen kehittämiseen liittyviä palveluita. Näitä palveluita ovat esimerkiksi erilaiset henkilöstöselvitykset, joita toteutetaan esimerkiksi erilaisissa muutostilanteissa (mm. toimintaympäristöön, tehtäviin tai tuotantotapoihin liittyvät muutokset) tai kun organisaatio kohtaa haasteita esimerkiksi henkilöstön saatavuudessa, osaamisvajeessa tai taloudessa. FCG toimii myös tehtävien vaativuuden arvioinnin tukena.

Muutosten yhteydessä tehtävänkuvien sisältöjen ajan tasalla pitäminen on ensiarvoisen tärkeää. Usein käy niin, että vuosien saatossa henkilöiden tehtävät alkavat muovautumaan työntekijöidensä mukaan ja yhteys perustehtävään ja muihin tehtäviin hämärtyy. Työnjakoon ja erityisesti työtehtävien tasaiseen jakoon liittyvät kysymykset ovat yksi iso teema, mihin henkilöstöön liittyvissä asioissa usein törmätään.  Siksi onkin hyvä muistaa, että aika ajoin tehtävänkuvien systemaattinen läpikäyminen on mahdollisuus varmistaa paras rakenne organisaation perustehtävien toteuttamiseen.

Esihenkilöiden ja johtajien tukeminen heidän johtamistyössään varmistaa organisaation toivottujen muutosten jalkautumisen. FCG tarjoaa erilaisia yksilö- ja ryhmäkohtaisia valmennuksia, sparrauksia ja coachingia johtamistyön tueksi.

Tämän lisäksi tarjoamme kehittämisen tueksi myös DiSC-johtajuusprofiilien tietoa hyödyntävää kehittämiskonsultointia. DiSC-johtajuusprofiilit toimivat erityisen hyvin esimerkiksi johtoryhmätyöskentelyn kehittämisessä.

Kiinnostuitko? Voimmeko auttaa jotenkin?

Monipuolisen osaamisemme ansiosta asiakkaamme löytävät avun myös niihin tilanteisiin, joiden ratkaisut vaativat monen alan ammattitaitoa. Henkilöstöjohtamiseen liittyvissä kysymyksissä tarvitaan asiantuntemusta niin talouden suunnittelusta kuin henkilöstön hyvinvoinnin kehittämisestä. Meiltä löytyy huippuosaajia kumpaankin aihepiiriin.

Ole rohkeasti yhteydessä asiantuntijoihimme tai varaa maksuton konsultaatio alta. Räätälöidään juuri teidän organisaatiollenne toimivin ratkaisu!

Anitta Karioja
Anitta Karioja
Johtava asiantuntija
Lähetä viesti
Pirjo Haukkapää-Haara
Pirjo Haukkapää-Haara
Johtava konsultti
Lähetä viesti