Asiakastarina

Case Sodankylä: DiSC-johtajuusprofiili ja vuorovaikutuksen vahvistaminen

Sodankylän kunnassa haluttiin kehittää kunnan johtoryhmän toimintaa sekä parantaa johtoryhmän jäsenten välistä vuorovaikutusta. Yhtenä tavoitteena oli haastaa Sodankylän johtajia kehittymään ja olemaan entistä parempia omassa johtamistyössään. Jokaiselle johtoryhmän jäsenelle tehtiin DiSC-johtajuusprofiili, joka käytiin jokaisen kanssa henkilökohtaisesti läpi.

Keskusteluissa pureuduttiin analyysista esiin nousseiden luontaisten vahvuuksien tarkasteluun sekä pohdittiin ratkaisuja esiin nousseisiin kehittämiskohtiin. Henkilökohtaisten keskustelujen jälkeen toteutettiin koko johtoryhmän yhteinen työpaja, jossa tutustuttiin muiden johtoryhmän jäsenten profiileihin. Työpajassa pohdittiin myös, miten erilaisuutta voidaan hyödyntää ja millä tavoilla johtoryhmän toimintaa voi kehittää edelleen.

”Tilasimme DiSC:in johtoryhmällemme, jotta voisimme kehittää johtoryhmän kykyä tehdä yhteistyötä ja kunnalle yhä parempaa johtajuutta. Samalla se antoi perusteelliset eväät ymmärtää, miten erilaisia olemme ja kuinka erilaisuus voi olla mahdollisuus toimintatapoja kehittäessä. Olimme erittäin tyytyväisiä ammattilaisen jokaiselle henkilökohtaisesti tekemään analyysiin. Parasta oli kuitenkin ryhmäkeskustelu, jossa pohdimme johtoryhmän kehittämistä. Nyt meillä on tietoon perustuvat eväät, joilla jatkaa johtajuuden kehittämistä.” kommentoi Sodankylän kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen.

”Valmentajan ja konsultin näkökulmasta on ilo oivalluttaa ja haastaa johtajia kehittymään edelleen paitsi yksilöinä, myös ryhmänä.” kertoo FCG:n johtava konsultti Pirjo Haukkapää-Haara.

Pirjo Haukkapää-Haara
Pirjo Haukkapää-Haara
Johtava konsultti
Lähetä viesti