Ympäristöluvitus

Vahva kumppani ympäristöluvitukseen vähentää hankkeen riskejä.

mutkitteleva tie mäntymetsässä ilmasta kuvattuna

Ympäristöluvan hakeminen on paitsi lain edellyttämä, myös tärkeä osa monenlaisia hankkeita. Asiantuntevan kumppanin kanssa luvitusprosessin kautta vältetään ja hallitaan riskejä niin hankkeen toteuttajien kuin ympäristön kannalta.  
 

Luvanvaraisuus on hyvä selvittää jo hankkeen ensimetreillä 

Toiminnan luvanvaraisuuden selvittäminen suunnittelun alkuvaiheessa on edellytys hankkeen sujuvuudelle. Toiminnalle tarvitaan ympäristölupa, mikäli se aiheuttaa ympäristön pilaantumisen vaaraa. 

Luvanvaraisuus kannattaa selvittää heti hankkeen alkuvaiheilla, sillä ympäristöviranomaisen käsittelyajat ovat pitkiä ja luvan saamisessa voi kestää jopa vuosia.

Esimerkiksi monet vesirakennustyöt edellyttävät vesilain mukaisen luvan. Selvitämme rantamuurin, sillan tai ruoppauksen lupatarpeen ja laadimme vesilupahakemussuunnitelman. Pidämme huolen, että kaikki olennainen tulee huomioiduksi ja valvomme tarvittaessa myös kunnostustöitä. 

Korkeatasoinen lupahakemus takaa hankkeelle tarkoituksenmukaisen lupapäätöksen 

Korkeatasoiset hakemusasiakirjat ja tiivis yhteistyö viranomaisen kanssa takaavat sujuvan lupaprosessin ja sen tuloksena tarkoituksenmukaisen lupapäätöksen ja -ehdot toiminnalle. Asiantuntijoillamme on laaja kokemus erilaisten ympäristölupien hakuprosesseista – yhteistyön kautta hankkeellesi saadaan tunnistettua tarvittavat luvat ja prosessi etenee sujuvasti.  

Meiltä saat laadukkaat ympäristölupahakemukset ja vesilain mukaiset lupahakemukset sekä tukea ilmoitus- ja rekisteröintimenettelyihin. Teemme myös monien ympäristölupien edellyttämää kunnostuksen aikaista tai pidempijaksoista kohteen tarkkailua, kuten pintavesi-, pohjavesi- ja huokoskaasutarkkailuja. 


Tutustu palveluihimme

Suomalainen järvimaisema

Autamme maankäytön ja teollisuuden hankkeissa niin tarvittavien ympäristölupien hakemisessa kuin YVA-menettelyjen läpiviemisessä. 

Ole yhteydessä asiantuntijaamme – katsotaan yhdessä, millaisia lupakysymyksiä hankkeessanne on huomioitava. 

Ville Nikkilä
Ville Nikkilä
Liiketoimintajohtaja, Ympäristöselvitykset
Lähetä viesti