Tutkimukset, rakennusterveys ja sisäilmasto

Selkeä tilannekuva kiinteistösi nykytilasta.

Kiinteistön kunnon arviointi

Kiinteistöihin liittyvä päätöksenteko edellyttää kiinteistökannan kokonaiskuvan ymmärrystä. Kuntoarvioinnilla selvitämme kiinteistöomaisuuden todellisen kunnon sekä korjaustarpeiden kustannukset. 

Autamme kiinteistön kunnon arvioinnissa tarpeidesi mukaan

Määritämme kuntoarvioinnin laajuuden asiakkaan tarpeen mukaan – aina kevyestä kuntopisteytyksestä perusteellisempaan, rakennusterveyttä mittaavaan kuntotutkimukseen asti. Asiantuntijamme laativat myös esimerkiksi kiinteistökauppaa varten hyödylliset EDD- ja TDD-katselmukset. 

Kiinteistöistä tulisi pitää huolta ja korjaukset hoitaa hyvissä ajoin – ennen kuin korjauskustannukset karkaavat käsistä. 

Kuntopisteytys mahdollistaa isojen kiinteistömassojen arvioimisen nopeasti ja kustannustehokkaasti. Kuntopisteytyksen voi tehdä kahdella eri tavalla: kevyempi arvio (SALKKU) sopii kiinteistömassan salkutukseen, kun taas kiinteistömassan hallintaan soveltuu kattavampi, pitkän tähtäimen kunnossapitosuunnitelman ja kustannusarvion sisältävä TARKKA-kiinteistöarviointi. 

Korjaustarpeen ja -kustannusten arviointi vaatii laaja-alaista insinööriosaamista 

Laadukkaasti toteutettuna kuntoarviointi tuottaa arvokasta tietoa kiinteistönomistajalle ja antaa realistisen kuvan kiinteistön teknisestä nykyarvosta. Kuntoarviomme perustuvat monipuoliseen laskentatapaan, joka huomioi esimerkiksi rakenteiden arvonaleneman silloinkin, kun niihin ei kohdistu välittömiä investointitarpeita. 

Myös korjausvelka on tärkeää huomioida perusteellisesti realistista arvonmääritystä tehdessä. Perinteiset laskentatavat huomioivat vain kymmenen vuoden aikajakson kustannukset tai vaihtoehtoisesti perustuvat lineaariseen vanhenemisolettamaan. Molemmat tavat yksittäin käytettynä voivat vääristää kiinteistön arvon määritystä merkittävästi – havaintojemme mukaan jopa 50 %. Me FCG:llä yhdistämme nämä kaksi laskentamallia ja perehdymme lisäksi tarkasti kohteen suunnitelmiin, korjaushistoriaan sekä kohteen nykykuntoon.  

Rakennuksen korjaustarpeen arviointi vaatii laaja-alaista osaamista rakenteista, LVIA- ja sähkötekniikasta. Meillä ensiarvioinnista vastaavat aina eri suunnittelualojen insinöörit, joilla on pitkä kokemus kiinteistöjen korjaustarpeen määrittelystä. 


Tutustu palveluihimme

Pyöräilijä keltaisessa takissa vilahtaa kameran ohitse kaupungissa

Kuntopisteytyksistä kevyempi sopii kiinteistömassan salkutukseen. Pisteytyksellä luodaan kokonaiskuva kiinteistöomaisuuden tilasta ja nostetaan esille ne kiinteistöt, jotka tarvitsevat tarkempia selvityksiä. 

Kaksi henkilöä kävelemässä tunnelissa

TARKKA-kiinteistöarvioinnissa kiinteistömassalle tehdään kuntopisteytyksen lisäksi pitkän aikavälin kunnossapitosuunnitelma, toimenpide-ehdotukset sekä niiden kustannusarvio seuraaville kymmenelle vuodelle. 

Ilmakuva valaistuista kaduista ja rakennuksista illalla

Kiinteistöjen korjaus- ja kunnossapitotarpeiden selvityksen yhteydessä tulee huomioida myös mahdollisista purkutoimenpiteistä aiheutuvat ympäristövastuut. 

Valaistut rakennuksen ikkunat pimeässä kaupunkiympäristössä

Teknisen käyttöikänsä ylittäneille rakennuksille saadaan lisää käyttövuosia, kun ne tutkitaan perusteellisesti ja korjataan oikein, asiantuntevasti valvottuna sekä hyvin tehtyjen korjaussuunnitelmien mukaisesti.  

Lataus kuvake

Lataa FCG:n Aamukahvin tallenne

Kuinka lasket kiinteistön todellisen teknisen nykyarvon?

Lataa FCG:n aamukahvin webinaaritallenne, jossa pureudutaan muun muassa korjausvelkaan, rakennuksen tekniseen nykyarvoon, kulumismalleihin, sekä SALKKU-menetelmään.

Ota yhteyttä asiantuntijaamme – kerromme mielellämme lisää! 

Teemu Linnakoski
Teemu Linnakoski
Liiketoimintajohtaja, Rakentamisen tutkimukset
Lähetä viesti
Kasper Käyhkö
Kasper Käyhkö
Kehityspäällikkö, projektipäällikkö
Lähetä viesti