Näkymä puutalon yläkulmasta ja sinisestä taivaasta
Asiakastarina

Hämeenlinnan asunnot Oy ohjasi kiinteistökannan hoidon oikealle polulle kunto- ja korjaustarvearvion avulla

Kun Hämeenlinnan Asuntojen toimitusjohtaja Tuukka Tuomala aloitti tehtävässään jokunen vuosi sitten, lähti hänen urakkansa käyntiin listasta, josta löytyi kiinteistöjen 121 eri osoitetta. Hämeenlinnan Asunnot Oy on kaupungin omistama vuokrataloyhtiö, jolla on omistuksessaan 2300 huoneistoa, 250 eri rakennuksessa ja näissä reilu 3000 asukasta. Tuomalalle oli selvää, että tilanne piti saada haltuun muodostamalla selkeä käsitys siitä, missä kunnossa kiinteistöt ovat tai mitä ne pitävät teknisesti sisällään.

”Hämeenlinnan Asunnoille tekemässämme kunto- ja korjaustarpeen arvioinnissa käytiin kiinteistöjä läpi rakennusosittain. Näin haluttiin haarukoida teoreettisen korjausvelan määrä sekä se, mikä on kiinteistöjen todellinen kunto, kuvaa Paavo Kero, FCG:n kustannuslaskennan asiantuntija. Arvioinnin kautta näkymät alkoivat hahmottua ja Hämeenlinnan Asunnoille tämä oli ensimmäinen ja tärkeä askel kiinteistökannan haltuunotossa. ”Ensin on saatava selkeyttä kiinteistöjen kunnon kokonaiskuvasta, minkä jälkeen on jo huomattavasti helpompi lähteä käsitystä täsmentämään”, Kero linjaa.

Kiinteistöomistajien pitäisi rehellisesti katsoa, mikä kiinteistökannan tilanne todellisuudessa on.

Tehty kunto- ja korjaustarvearvio vei Hämeenlinnan Asunnot kiinteistöjen hoidossa oikealle polulle. Alkutarkastelussa ei vielä otettu huomioon sijainteja ja vuokrausasteita, mutta ne on huomioitu myöhemmin tehdyssä ARA-salkutuksessa. ”Kiinteistöjen kunto- ja korjaustarvearvio oli meille todella tarpeellinen ja paikkansa pitävä työvaihe. Kun FCG:n tekemää kunto- ja korjaustarvearviota verrattiin ARA-salkutukseen, löytyi näistä molemmista esimerkiksi täsmälleen samat kohteet exit-vaiheen eli kiinteistökannasta poistettavien kiinteistöjen osalta”, toteaa Tuukka Tuomala.

Hämeenlinnan Asunnot Oy on jatkanut kiinteistökannan käsittelyä ja kohteita on tarkasteltu myös taloudellisesta näkökulmasta. Onpa Hämeenlinnassa laadittu myös omaa korjausvelkalaskuria olemassa oleville kiinteistöille. Kaikki jälkeenpäin tehdyt tarkastelut ja arviot ovat olleet hyvin samansuuntaisia FCG:n tekemän karkean tason kunto- ja korjaustarvearvion kanssa. Menetelmän suurimpia etuja onkin se, että sen avulla saavutetaan hyvin todenmukainen ja kokonaisvaltainen käsitys kiinteistökannan kunnosta.

Lataa FCG:n webinaaritallenne, jossa Hämeenlinnan Asuntojen toimitusjohtaja Tuukka Tuomala ja FCG:n johtava asiantuntija Paavo Kero keskustelevat toimeksiannosta sekä korjausvelasta.

Tutustu asiantuntijoihimme

Paavo Kero
Paavo Kero
Johtava asiantuntija
Lähetä viesti