Punatiilinen rakennus
Näkemyksiä

Miten voi varmistua, että kiinteistö on teknisestä näkökulmasta hyvä sijoitus?

Asunnon osto on monelle yksi elämän suurimmista taloudellisista investoinneista ja eniten ahdistusta ja stressiä aiheuttavista tapahtumista, kun rakennusala ei ole tuttu. Rakennusalan työkokemuskaan ei yksinään ole tae sille, että ymmärtäisi eri rakenteiden ja järjestelmien elinkaaren, teknisen arvon ja korjauskustannusten suuruuden. Miten ostaja voi sitten varmistua, että taloyhtiö on teknisestä näkökulmasta hyvä sijoitus eikä siihen ole tulossa kalliita korjauksia yllätyksenä?

Kiinteistönvälittäjät ovat myynnin, eivät rakennusalan ammattilaisia. Kiinteistönvälittäjä saa kiinteistöä koskevan tiedon (esim. PTS-suunnitelman) isännöitsijältä. Aivan liian usein PTS-suunnitelma on isännöitsijätoimiston laatima ja se on laadittu ilman kunnollista rakennuksen kunnon selvitystä ja asiantuntijaryhmän tukea.

PTS-suunnitelma on usein laadittu ilman kunnollista rakennuksen kunnon selvitystä ja asiantuntijaryhmän tukea.

Iltalehden kirjoittamassa artikkelissa Isännöintiliiton vaikuttamis- ja tutkimusjohtaja Tuomas Viljamaa toteaa myös, että rakennuksen kunnon ja korjausvelan määrän tulisi aina näkyä myös rakennuksen myytävän asunnon neliöhinnassa – mutta näin ei usein kuitenkaan ole. Surullisimpia esimerkkitapauksia ovat huonosti hoidetut taloyhtiöt, joiden seuraavan 10 vuoden PTS-suunnitelmaan ei ole merkitty tehtäväksi yhtään isompaa korjausta vaikka vesi- ja viemäriputket ovat esimerkiksi käyttöikänsä päässä. Asiaan perehtymätön ostaja on voinut ostaa asunnon luullen ettei kohteessa ole laajamittaista korjaustarvetta, kunnes lisääntyvien putkivuotojen seurauksena seuraava yhtiökokous päätyykin aloittamaan linjasaneerauksen hankesuunnittelun. Jos korjauksia ei osattu huomioida asunnon neliöhinnassa, koituu ostajalle lisälasku, joka voi olla esimerkiksi pääkaupunkiseudulla vähintään 1000 €/m2.

FCG:n TARKKA-raportti on monialaisen asiantuntijajoukon laatima helppolukuinen selvitys rakennuksen kunnosta, korjausvelasta sekä tulevista korjaustarpeista (PTS). Raportti tarjoaa selkeän pisteytyksen (1…5) ei rakenteiden ja järjestelmien kunnosta. Raportti kertoo kiinteistön korjausvelkaprosentin, joka kertoo kuinka paljon kiinteistöllä on korjausvelkaa suhteessa kiinteistön laskennalliseen uudishankintahintaan (”maksimiarvoon”). Mitä pienempi prosenttiluku on, sitä vähemmän korjausvelkaa kiinteistöllä on ja sitä parempana sijoituksena voidaan asunnon ostamista kyseisestä kiinteistöstä pitää. Raportin avulla myös henkilön, joka ei ole rakennusalan ammattilainen, on helppo vertailla eri taloyhtiöitä keskenään.

FCG:n asiantuntijan Kasper Käyhkön mukaan kiinteistöjen ja asuntojen myynti-ilmoituksen liitteistä tulisi jatkossa löytyä aina puolueettoman asiantuntijaorganisaation laatima helppolukuinen ja vertailukelpoinen arvio rakennuksen kunnosta, korjaustarpeista ja korjausvelan suuruudesta.

Kasper Käyhkö
Kasper Käyhkö
Kehityspäällikkö, projektipäällikkö
Lähetä viesti