Teollisuuden alue- ja infrasuunnittelu

Teollisuuden alue- ja infrasuunnttelu

Rakennustyömaa ilmasta kuvattuna.

Teollisuuden alue- ja infrasuunnittelu vaatii monialaista osaamista kattaen sujuvat ja turvalliset liikennejärjestelyt, aluesuunnittelun, vesitaseiden hallinnan sekä ympäristön viihtyisyyden. Tarjoamme saman katon alta kestävät suunnitteluratkaisut, jotka huomioivat myös yrityksen tulevaisuudet tarpeet. 

Lainsäädäntö ja lupamenettelyt asettavat vaatimuksia alue- ja infrasuunnittelulle  

Teollisuuden alue- ja infrasuunnittelun tavoitteet ovat osin suoraan toiminnallisia, mutta myös lainsäädäntö ja lupamenettelyt asettavat reunaehtoja tehtäville ratkaisuille. Kokemuksemme tiiviistä kenttärakenteista sekä erilaisten vesijakeiden hallinnasta ja tarvittavasta käsittelystä varmistaa kattavat ja lupaehtojen mukaiset suunnitelmat. Hallitsemme myös kemikaalien vastaanotto- ja polttoaineenjakelupisteiden sekä varastoalueiden suojausrakenteiden suunnittelun.       

Rakennettavuuteen ja tasaukseen liittyvissä kohteissa selvitämme pohjaolosuhteet ja korkeusasemat. Laadimme myös aluetasaus- ja pohjarakennussuunnitelmat, jotka ovat keskeisiä alueen kuivatuksen, vesihuollon järjestelyiden, liikenteen toiminnallisuuden, massataseen ja kustannusten näkökulmasta. 

Suunnittelemme alueelle sujuvat ja turvalliset liikennejärjestelyt käsittäen portti- ja aitausjärjestelyt, liikenteenohjaus- ja opastusjärjestelmät, liikenneväylät, kenttäalueet, odotus- ja pysäköintialueet sekä satamat ja vesiväylät.     
 

Vesitaseet hallintaan laadukkaan suunnittelun avulla    

Puhtaiden ja likaisten vesijakeiden tarkoituksenmukainen hallinta on tärkeää kustannusten ja ympäristölupavelvoitteiden näkökulmasta. Suunnittelemme kenttärakenteet, hulevesien hallintajärjestelyt, vesijohto- ja viemäriverkostot, tuotantoprosessiin liittyvät alueputkistot, kaukolämpö ja -kylmäverkostot sekä kaasuverkostot. Suunnittelemme myös tarvittavat raakavedenottojärjestelyt, pumppaamot, paineenkorotusasemat, vesialtaat ja -säiliöt, vesikierrot, raakaveden-, veden- ja jätevedenkäsittelyjärjestelmät sekä erotinjärjestelmät.   
 

Viihtyisä ympäristö on yrityksen käyntikortti 

Suunnittelemme myös viher- ja puistoalueet sekä istutukset tilaajan toiveiden mukaisesti. Maisema- ja vihersuunnittelun lähtökohtana on tuottaa viihtyisä ja turvallinen, eri kulkumuodot ja ryhmät huomioiva ympäristö. 

Teollisuuden alue- ja infrasuunnittelun palvelumme kattavat laajasti koko kentän:   

 • Energia- ja prosessiverkostojen suunnittelu  
 • Erotinjärjestelmät  
 • GEO- ja tasaussuunnittelu  
 • Kenttärakenteiden ja vallitilojen suunnittelu  
 • Kuivatussuunnittelu ja hulevesien hallinta  
 • Liikennesuunnittelu  
 • Liikenne- ja vesiväylien suunnittelu  
 • Maisema- ja vihersuunnittelu  
 • Pumppaamot ja paineenkorotusasemat
 • Raakavedenottojärjestelyt  
 • Raakaveden-, veden- ja jätevedenkäsittely  
 • Satamien, vesi- ja taitorakenteiden suunnittelu  
 • Vesialtaat ja -säiliöt  
 • Vesihuoltoverkostojen suunnittelu 

FCG on Suomen johtava maakaasun runkoverkon suunnittelija. Toimimme Gasgrid Finland Oy:n kumppanina kaasun siirtojohtojen muutossuunnittelussa ja rakennuttamisessa. 

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä asiantuntijaamme – katsotaan yhdessä, miten voisimme parhaiten olla avuksi! 

Pekka Väinölä
Pekka Väinölä
Liiketoimintajohtaja, Infra
Lähetä viesti