Arkkitehtipalvelut

Toimivat tilaratkaisut suunnitellaan kokonaisuutena

Arkkitehtipalvelut

Mitä aiemmin arkkitehtipalvelut ja -suunnittelu otetaan osaksi rakennushanketta, sitä suuremman ja näkyvämmän hyödyn palvelusta saa. Vaikka valtaosa työstä on digitaalista, tärkeintä on ideointi ja kohteen suunnittelu kokonaisuutena – toimivuus ja käyttäjäystävällisyys edellä.

Laaja-alaiset arkkitehtipalvelut – myös kansainvälisesti 

Hyvin suunnitellut tilat luovat puitteet sujuvalle, turvalliselle ja ekologisesti kestävälle elämälle. Arkkitehtisuunnittelun tarpeet voivat liittyä esimerkiksi uudis- tai peruskorjaussuunnitteluun, sisustus- ja palvelumuotoilusuunnitteluun, kiinteistökehitykseen, kaupunki- ja maankäytönsuunnitteluun tai maisemasuunnitteluun.  

Arkkitehtisuunnittelumme tärkeimmät tavoitteet ovat arkkitehtoninen ja kaupunkikuvallinen laatu, toiminnallinen elävyys, ekologinen kestävyys ja asiakastyytyväisyys. 

Teemme kiinteää yhteistyötä asiakkaan, tilaajan ja käyttäjien kanssa: yhteiskehittäminen on jatkuva prosessi, joka kattaa kaikki hankkeen sidosryhmät. Tietomallipohjaisella suunnittelulla voimme luoda kestävän kehityksen mukaisia toteutuksia, jotka kumpuavat paikan hengestä ja miljööarvoista. 

Kokonaisvaltaista suunnittelutyötä ilman raja-aitoja 

FCG:n arkkitehtipalveluissa työskentelee poikkitieteellinen asiantuntijajoukko arkkitehteja, sisustusarkkitehteja, maisema-arkkitehteja, suunnitteluhortonomeja, suunnittelumaantieteilijöitä, paikkatietoasiantuntijoita sekä maanmittausinsinöörejä yhdessä LVI-, infra- ja rakenneteknisten asiantuntijoiden kanssa.  

Asiantuntijoillamme on vahva osaaminen rakennussuunnittelun, korjausrakentamisen, sisustussuunnittelun, palvelumuotoilun, maisemasuunnittelun, kaavoituksen sekä kaupunkisuunnittelun ja -tutkimuksen alalla.


Tutustu palveluihimme

Kirjoja kirjaston hyllyllä

Suunnittelemme uudenlaisia oppimisympäristöjä ja viihtyisiä julkisia tiloja. Toteutamme virkistys-, puisto- ja vapaa-ajan kehityshankkeita laajoista selvityksistä ja strategioista yksittäisiin suunnittelutehtäviin.

Työntekijöitä toimistotilassa

Toimitilat viestivät yrityksen ja organisaation arvoista ulospäin asiakkaille. Tilajako, pintamateriaalit, valaistus ja kalusteet kertovat siitä, mikä on yrityksen tai työyhteisön tarina. 

Kestävässä maisemasuunnittelussa huomioidaan ympäristön lähtökohdat, paikan luonnetta korostava kasvilajisto, kohteen tarkoituksenmukaisuus sekä erilaisten käyttäjien tarpeet ja turvallisuus. 

Asuinalue ja metsää kuvattuna ilmasta

Pyrimme löytämään kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja sekä luomaan esteettisesti, kaupunkikuvallisesti ja -rakenteellisesti korkeatasoista, ihmismittakaavaista kaupunki- ja asuinympäristöä.  

Sininen metallinen aita

Olipa suunnittelun kohde mikä tahansa, teemme suunnitelmat huomioiden asiakkaan toiveet sekä kohteen erityispiirteet. 

Kysy lisää asiantuntijaltamme!

Arja Sippola
Arja Sippola
Kaupunkikehitysjohtaja
Lähetä viesti