Puisia palikoita päällekkäin
Asiakastarina

Senaatti-kiinteistöt: Visualisointi konkretisoi toimitilojen muutoshankkeet

Senaatti-kiinteistöt hyödyntää toimitilamuutoshankkeissaan virtuaalimallinnusta ja visualisointipalveluita. 

Yksi Senaatin avaintoimijoista visualisointipalvelujen hyödyntäjänä on Työympäristöyksikkö, jonka tehtävänä on tukea organisaatioita toimitilojen suunnittelussa, muutosprojekteissa ja työkulttuurin kehittämisessä. Toimitilamuutoshankkeisiin liittyy tyypillisesti visualisointeja, joiden avulla suunnitelmat esitellään tilan tuleville käyttäjille ja kerätään ideoita suunnitelmien parantamiseksi.

-Visualisointi parantaa asiakkaan ymmärrystä hankkeen lopputuloksesta ja tätä kautta asiakaskokemusta, kertoo Senaatin rakennuttajapäällikkö, Niko Sundell.

Myös virtuaalimalleja hyödynnetään osana tilojen suunnittelua ja niiden käyttöönottoa. Virtuaalimalleja laaditaan tyypillisesti silloin, kun suunnitelmat ovat kehittyneet jo tarkemmalle tasolle. Usein niiden aika koittaa rakentamisen jo alettua, sillä sisustussuunnittelua jatketaan samanaikaisesti rakennustöiden kanssa. Kalusteilla ja sisustuksella on suuri merkitys tilojen käyttökokemukseen. Vapaasti liikuttava virtuaalimalli tarjoaakin hyvän välineen testata ja arvioida lähes valmiita suunnitelmia yhdessä loppukäyttäjien kanssa.

Virtuaalimallin avulla voidaan testata ja arvioida suunnitelmia yhdessä loppukäyttäjien kanssa.

Yhdessä Ola Designin kanssa laadimme Opetushallituksen toimitilojen visualisointiin verkkoselaimella katseltavia 360 °-kuvia sekä animaation kolmessa kerroksessa sijaitsevista tiloista. Visualisoinnin lähtöaineistona hyödynnettiin rakennuksen inventointimallia, suunnittelijan tietomallia, toimitilakonseptia ja sisustusarkkitehdin visualisointia varten räätälöimiä ohjeita.

– Työssä oli olennaista viestiä tilojen toiminnallisuutta, materiaaleja, värimaailmaa, kalustusta ja tunnelmaa. Muutos aikaisempaan oli suuri, kun perinteisestä konttorista suunniteltiin Senaatin uusiin toimitilakonsepteihin pohjautuvaa monitilatoimistoa, kertoo FCG:n projektipäällikkö Olli Poutanen.

Yhteistyössä KVA Arkkitehdit -arkkitehtitoimiston kanssa laadittu visuaalinen aineisto edesauttoi yhteistyötä tilan tulevien käyttäjien kanssa.

– Esittelimme visualisointeja henkilöstölle räätälöidyissä työpajoissa. Henkilöstön nähtyä visualisoinnit, he saivat vahvistuksen siitä, että uudet tilat tulevat toimimaan heidän käytössään ja että heidän toiveensa on kuultu ja viety suunnitelmiin. Monien huoli tilojen esteettisyydestä hälveni, kun he näkivät uusien tilojen tunnelman ja kuinka värimaailmat jakaantuivat eri kerroksiin, KVA Arkkitehtien sisustusarkkitehti Tanja Mehtosalo kuvailee.

Opetushallituksen toimitilahankkeessa visualisointimallit toteutettiin nopeasti ja ne olivat korkealaatuisia. Materiaalien jako selaimen kautta mahdollisti niiden laajemman jakelun, jolloin myös projektiryhmän ulkopuoliset käyttäjät saivat jo etukäteen käsityksen korjaushankkeen lopputuloksesta.

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme

Jan Tvrdy
Jan Tvrdy
Liiketoimintajohtaja, Kaupunkisuunnittelu
Lähetä viesti