Asiakastarina

Asikkalan kunta: Pelastusaseman uudistus toi koko aseman yhden katon alle

Asikkalan uusi pelastusasema otettiin käyttöön loppuvuodesta 2022. FCG Finnish Consulting Group toimi pelastusaseman uudistushankkeessa pääsuunnittelijana sekä toteutti arkkitehti-, rakenne-, LVI-, sähkö- ja maisemasuunnittelun hankkeeseen. Mukana laajassa projektissa olivat myös FCG:n hulevesi- ja liikennesuunnittelijat.

Asikkalan pelastusaseman käytössä olevat rakennukset olivat alun perin rakennettu tiehallinnon varikkokäyttöön vuonna 1972. Kunnan palolaitos ja varikko siirtyivät tiloihin 1998. Vuonna 2016 tiloja laajennettiin tilaelementtiparakilla, joka tuotiin pelastusaseman pihaan ensihoidon henkilökunnan majoitustiloiksi.

Pelastusaseman vanhoissa tiloissa oli tehty sisäilmatutkimuksia ja kosteuskartoitus, jonka mukaan aseman toimisto-osassa olevien henkilöstötilojen kunto oli huono, eikä niitä kannattanut korjata. Todettujen ongelmien myötä vanhat tilat päädyttiin purkamaan uudisrakentamisen yhteydessä. Pelastusaseman kalustohalli puolestaan oli korjauskelpoinen, ja sen käyttötarkoitus päädyttiin muuttamaan toiseksi uudistushankkeen ulkopuolella. Paloaseman vieressä sijaitseva kylmä varastohalli purettiin ja ensihoidon parakki siirrettiin muualle uuteen käyttöön.

Rakennuksen julkisivu etelään

Uudisrakennushankkeen suunnittelutyö alkoi toukokuussa 2020 ja rakennustyöt alkoivat elokuussa 2021. Asikkalan kunta vastaanotti valmistuneen rakennuksen joulukuussa 2022. Rakennushanke sisälsi paloaseman ajoneuvo-, työ-, toimisto-, henkilöstö- ja varastotiloja sekä ensihoidon ambulanssi- ja valmiustiloja. Kellariin sijoitettiin ulkopuoliseen käyttöön tarkoitettu harrastetila. Rakennuksen bruttoalaksi tuli yhteensä 2 547 brm2.

”Hanke oli erityisen innostava, koska kaikki suunnittelualat olivat FCG:stä”, kertoo suunnittelupäällikkönä FCG:llä työskentelevä Eija Rauhamaa-Kujala. ”Toimimme pää-, arkkitehti-, rakenne-, LVI-, sähkö- ja maisemasuunnittelijoina pelastusaseman uudisrakennushankkeessa. Myöhemmin työryhmään tulivat mukaan myös hulevesi- ja liikennesuunnittelijat. Lopputulos oli hyvin onnistunut ja käyttötarkoitustaan palveleva.”

Rakennuksen julkisivu itään
Eija Rauhamaa-Kujala
Eija Rauhamaa-Kujala
Suunnittelupäällikkö
Lähetä viesti