Pilaantunut maaperä, pohjavesi ja sedimentit

Ympäristön kunnostus ja riskienhallinta varmistavat alueen turvallisen käytön

Suunnittelemme riskiarvioperusteista pilaantuneen maaperän kunnostusta  

Alueen käyttötarkoituksen muuttuessa kohteen käyttöhistoria ja maaperän pilaantuneisuus kannattaa huomioida jo mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Pilaantuneen maaperän tarkoituksenmukainen kunnostaminen on olennainen osa kiinteistökehitystä ja maankäytön suunnittelua. Me autamme tutkimaan kohteesi kattavasti ja suunnittelemaan oikein mitoitetut toimenpiteet alueen kunnostamiseksi. 

Riittävät ja laadukkaat haitta-ainetutkimukset sekä haitta-aineiden aiheuttamien riskien arviointi on koko hankkeen lähtökohta ja pohja kestäville kunnostusratkaisuille. 

Määrittämällä kunnostustavoitteet riskiarvioperusteisesti vältytään ylimitoitetuilta toimenpiteiltä. Innovatiivisten, paikan päällä suoritettavien in situ -kunnostusmenetelmien käyttäminen perinteisen massanvaihdon rinnalla tai sijaan vähentää kaivuutöitä, pienentää päästöjä ja on kustannustehokasta. Kiertotalouden periaatteiden mukaisesti maamassojen ja jätteiden hyödyntämisellä saavutetaan sopivissa kohteissa selkeitä hyötyjä.  

FCG on pilaantuneen maaperän asiantuntija  

Löydämme jokaiseen kohteeseen yksilöllisesti parhaiten soveltuvat ratkaisut huomioiden kustannustehokkuuden, aikataulun, kohteen tulevan käytön sekä kiertotalouden.   

Olemme tehneet pilaantuneeseen maaperään liittyviä suunnittelutehtäviä jo yli kahdenkymmenen vuoden ajan ja olemme yksi alan kärkitoimijoista. Monipuolinen kokemuksemme ja vahva paikallistuntemuksemme mahdollistavat parhaan lopputuloksen. 

Palveluvalikoimamme kattaa hankkeen koko elinkaaren:
 • Maaperän, sedimentin, pohjaveden ja huokoskaasun haitta-ainetutkimukset  
 • Kunnostussuunnittelu, lupamenettelyt  
 • Terveys- ja ympäristöriskinarviot  
 • Päästöjen kulkeutumisen mallinnus ja vaikutusarviointi  
 • Kunnostuksen valvonta, jälkiseurannat 
 • Massojen hyötykäytön ja loppusijoituksen suunnittelu  
 • Eriste- ja suojarakenteiden suunnittelu  
 • Kemikaalionnettomuuksien torjunta  
 • Työturvallisuuskoordinointi ja työsuojeluriskiarviointi  

Ympäristönäkökulmat ovat osa vesirakennushankkeita 

Vesirakennustöiden yhteydessä ruopataan usein sedimenttejä. Ruoppausmassojen sijoittamisen suunnittelua varten sedimenttien haitta-ainepitoisuudet tulee selvittää. Vesirakennustyöt edellyttävät myös vesilain mukaisen luvan.  

Ympäristön kunnostuspalveluihimme kuuluvat mm. 

 • Lupatarpeen selvittäminen ja vesilupahakemussuunnitelman laatiminen 
 • Sedimenttien pilaantuneisuusselvitykset 
 • Haitta-aineiden aiheuttamien riskien arviointi vesistöissä 
 • Erilaisten vesirakennustöiden suunnittelu ja työnaikainen valvonta 
 • Ruoppausmassojen sijoittamis- ja hyödyntämisvaihtoehtojen sekä niiden toteuttamiskelpoisuuden ja taloudellisuuden arviointi 

Maaperän pilaantuneisuuden selvittämiseen ja sen mahdolliseen puhdistamiseen ilmoitusmenettelyineen on hyvä varata tarpeeksi aikaa. Lue, miten maaperän kunnostamisessa edetään käytännössä. 

Meren aaltoja rannassa kuvattuna ilmasta.

Terveys- ja ympäristöriskien arvioinnissa hyödynnetään paljon tutkimustietoa, joka saattaa välillä uudistua huomattavasti kansallista lainsäädäntöä ja ohjeistuksia tai arvioinnissa käytettävien laskentamallien lähtötietoja nopeammin. Opi aiheesta lisää FCG:n johtavan asiantuntijan Emilia Pöyryn kirjoituksesta. 

Rakennushankkeet ovat yhä monimutkaisempia johtaa. Yksi projekteja avittava tekijä on teknologia: työturvallisuus paranee, kun kehittynyt teknologia otetaan täysimääräisesti käyttöön. Tämä mahdollistaa osaltaan sen, että myös vaativissa olosuhteissa pystytään toteuttamaan turvallisuusmielessä haastavia pilaantuneen maaperän kunnostushankkeita. 


Tutustu tekemäämme työhön

Ilmakuva risteyksestä kaupungissa

Helsingin Suvilahteen rakennettiin 2019-2021 välisenä aikana noin 300-metrinen Vilhonvuorenkadun jatke. Alueen maakerrokset sekä pohjavesi sisältävät suuria pitoisuuksia haitallisia aineita, joista osa on helposti kaasuuntuvia. Lisäriskejä aiheutui myös siitä, että rakennettu katu sijaitsee kaupunkikeskustan tuntumassa. Vastasimme pilaantuneen maan kunnostuksen suunnittelusta ja valvonnasta.

Olimme mukana Pirkanmaan ELY-keskuksen toimeenpanemassa pilaantuneiden alueiden kokeiluhankkeessa ”Klooratuilla liottimilla pilaantuneen maaperän ja pohjaveden riskienhallinta”. Lue, miten osallistuimme pohjaveden biologiseen kunnostamiseen.

Kiinnostuitko? Haluatko soiton tai sähköpostin asiantuntijaltamme?

Ota yhteyttä – kerromme mielellämme lisää siitä, miten maaperäpalvelumme auttavat alueiden vastuullisessa kehittämisessä!

Lähetä yhteydenottopyyntö

Lähetä yhteydenottopyyntö

Tuuli Aaltonen
Tuuli Aaltonen
Liiketoimintajohtaja, Ympäristön kunnostus
Lähetä viesti