Näkemyksiä

Miten pilaantunutta maaperää kunnostetaan?

Maaperän pilaantuneisuuden selvittämiseen ja sen mahdolliseen puhdistamiseen ilmoitusmenettelyineen on hyvä varata tarpeeksi aikaa. Mahdollinen valtionavustuksen haku vie myös oman aikansa ja työ kannattaakin aloittaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Mitä tehdä, kun pilaantuneisuutta epäillään?

Epäilykset maaperän pilaantuneisuudesta heräävät tyypillisesti kiinteistökauppojen, alueen käyttötarkoituksen muutoksen tai rakentamisen yhteydessä. Mitä aikaisemmassa vaiheessa hanketta mahdollinen pilaantuneisuus huomataan ja selvitetään, sitä pienemmäksi kustannukset selvittämisestä ja puhdistamisesta tyypillisesti jäävät. Työ alkaa selvittämällä kohteen historia, minkä jälkeen tutkimustarve kartoitetaan ja tehdään juuri kyseiseen kohteeseen oikein mitoitetut tutkimukset.

Tutkimustulosten perusteella arvioidaan maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve riskiperusteisesti.

Puhdistuksen suunnittelu

Mikäli kohteessa todetaan puhdistustarvetta, laaditaan kunnostussuunnitelma ja arvioidaan kunnostuksen kestävyysnäkökohdat. Pilaantuneen maaperän puhdistuksesta on tehtävä ilmoitus ympäristöviranomaiselle hyvissä ajoin ennen kunnostuksen aloittamista.

Massanvaihto, eristäminen, on site ja in situ?

Mikäli hanke etenee pilaantuneen alueen puhdistamiseen, se voidaan tehdä joko massanvaihdolla tai paikan päällä on site- tai in situ -menetelmillä kohteesta ja sen ominaisuuksista riippuen. Pilaantunut maa-aines voidaan kaivaa pois joko kokonaan tai osittain ja toimittaa se jatkokäsiteltäväksi tai loppusijoituspaikkaan, joka useimmiten on jätteenkäsittelylaitos. Sopivissa kohteissa kiertotalouden periaatteiden mukaisesti maamassat hyödyntämällä saavutetaan selkeitä hyötyjä.

On site -menetelmässä pilaantunut maa-aines käsitellään paikan päällä siirtämättä massoja kohteen ulkopuolelle. In situ -käsittelyssä maa-ainesta ei kaiveta pois, vaan se kunnostetaan suoraan maaperässä. Menetelmä valitaan kohteen ja haitta-aineiden ominaisuuksien perusteella. Innovatiivinen paikan päällä suoritettava menetelmä perinteisen massanvaihdon rinnalla tai sen sijaan voi vähentää kaivuutöitä, pienentää päästöjä ja olla kustannustehokasta.

Lue aiheesta lisää alta ja lataa FCG:n aamukahvin webinaaritallenne, jossa keskustellaan muun muassa pilaantuneiden maa-alueiden puhdistuksesta Suomessa sekä valtionavustuksista pilaantuneen maaperän hankkeissa:

Tuuli Aaltonen
Tuuli Aaltonen
Liiketoimintajohtaja, Ympäristön kunnostus
Lähetä viesti