Pilaantunut maaperä

Pilaantuneen maaperän tutkimukset ja kunnostus.

Pilaantuneen maaperän tarkoituksenmukainen kunnostaminen on tärkeä osa kiinteistökehitystä ja maankäytön suunnittelua. Ammattilaistemme avulla mitoitat toimenpiteet oikein ja varmistat kustannustehokkaat, kestävät ja turvalliset ratkaisut. 
 

Pilaantuneen maaperän kunnostustarve on ensin tunnettava  

Epäilykset maaperän pilaantuneisuudesta heräävät tyypillisesti kiinteistökauppojen, alueen käyttötarkoituksen muutoksen tai rakentamisen yhteydessä. Työ alkaa selvittämällä kohteen historia, minkä jälkeen tutkimustarve kartoitetaan ja tehdään juuri kyseiseen kohteeseen oikein mitoitetut tutkimukset. 

Mitä aikaisemmassa vaiheessa hanketta mahdollinen pilaantuneisuus huomataan ja selvitetään, sitä enemmän kustannuksiin on mahdollista vaikuttaa esimerkiksi riskiperusteisilla kunnostustavoitteilla, massojen hyödyntämisellä ja kunnostusmenetelmän valinnalla. 

Tutkimustulosten perusteella arvioidaan maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve riskiperusteisesti. Mikäli kohteessa todetaan puhdistustarvetta, laaditaan kunnostussuunnitelma ja arvioidaan kunnostuksen kestävyysnäkökohdat. Pilaantuneen maaperän puhdistus edellyttää ilmoitusta ympäristöviranomaiselle viimeistään 45 vuorokautta ennen puhdistamisen aloittamista

Massanvaihto, eristäminen, on site vai in situ? 

Mikäli hanke etenee pilaantuneen alueen puhdistamiseen, voidaan se tehdä massanvaihdolla tai paikan päällä, joko on site– tai in situ -menetelmällä. On site -menetelmässä pilaantunut maa-aines käsitellään paikan päällä siirtämättä massoja kohteen ulkopuolelle. In situ -käsittelyssä maa-ainesta ei kaiveta pois, vaan se kunnostetaan suoraan maaperässä. Menetelmä valitaan kohteen ja haitta-aineiden ominaisuuksien perusteella. 

Pilaantunut maa-aines voidaan kaivaa pois joko kokonaan tai osittain. Tämän jälkeen se toimitetaan luvanvaraiseen vastaanottopaikkaan jatkokäsiteltäväksi, hyödynnettäväksi tai loppusijoitukseen. Sopivissa kohteissa voidaan saavuttaa selkeitä hyötyjä hyödyntämällä maamassat kiertotalouden periaatteiden mukaisesti. 

Maaperän puhdistusmenetelmien ilmastovaikutukset

Aineisto on osa vuonna 2023 Pirkanmaan ELY-keskuksen tilaamaa Selvitys puhdistusmenetelmien ilmastovaikutuksista ja niiden vertailusta hankinnoissa -kehityshanketta.

Hankkeen tavoitteena oli selvittää, mitkä seikat puhdistusmenetelmissä aiheuttavat ilmastopäästöjä, kuinka niiden määrää voidaan arvioida ja miten ilmastovaikutuksia voitaisiin pienentää. Lisäksi pohdittiin, voitaisiinko puhdistuksen yhteydessä saavuttaa ilmastohyötyjä ja kuinka ilmastovaikutukset voidaan huomioida hankinnoissa. Kehityshankkeen toteutti FCG Finnish Consulting Group Oy.

Lataus kuvake

Lataa FCG:n Aamukahvin tallenne

Pilaantuneen maaperän kunnostus & valtionavustukset

Lataa FCG:n aamukahvin webinaaritallenne, jossa keskustellaan muun muassa pilaantuneiden maa-alueiden puhdistuksesta Suomessa sekä valtionavustuksista pilaantuneen maaperän hankkeissa.

Haluatko kuulla lisää? Ota yhteyttä asiantuntijoihimme!

Tuuli Aaltonen
Tuuli Aaltonen
Liiketoimintajohtaja, Ympäristön kunnostus
Lähetä viesti