Pilaantunut maaperä

Pilaantuneen maaperän tutkimukset ja kunnostus.

ilmakuva syksyisestä metsästä

Pilaantuneen maaperän tarkoituksenmukainen kunnostaminen on tärkeä osa kiinteistökehitystä ja maankäytön suunnittelua. Ammattilaistemme avulla mitoitat toimenpiteet oikein ja varmistat kustannustehokkaat, kestävät ja turvalliset ratkaisut. 
 

Pilaantuneen maaperän kunnostustarve on ensin tunnettava  

Epäilykset maaperän pilaantuneisuudesta heräävät tyypillisesti kiinteistökauppojen, alueen käyttötarkoituksen muutoksen tai rakentamisen yhteydessä. Työ alkaa selvittämällä kohteen historia, minkä jälkeen tutkimustarve kartoitetaan ja tehdään juuri kyseiseen kohteeseen oikein mitoitetut tutkimukset. 
 

Mitä aikaisemmassa vaiheessa hanketta mahdollinen pilaantuneisuus huomataan ja selvitetään, sitä enemmän kustannuksiin on mahdollista vaikuttaa esimerkiksi riskiperusteisilla kunnostustavoitteilla, massojen hyödyntämisellä ja kunnostusmenetelmän valinnalla. 

 
Tutkimustulosten perusteella arvioidaan maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve riskiperusteisesti. Mikäli kohteessa todetaan puhdistustarvetta, laaditaan kunnostussuunnitelma ja arvioidaan kunnostuksen kestävyysnäkökohdat. Pilaantuneen maaperän puhdistus edellyttää ilmoitusta ympäristöviranomaiselle viimeistään 45 vuorokautta ennen puhdistamisen aloittamista. 

Massanvaihto, eristäminen, on site vai in situ? 

Mikäli hanke etenee pilaantuneen alueen puhdistamiseen, voidaan se tehdä massanvaihdolla tai paikan päällä, joko on site– tai in situ -menetelmällä. On site -menetelmässä pilaantunut maa-aines käsitellään paikan päällä siirtämättä massoja kohteen ulkopuolelle. In situ -käsittelyssä maa-ainesta ei kaiveta pois, vaan se kunnostetaan suoraan maaperässä. Menetelmä valitaan kohteen ja haitta-aineiden ominaisuuksien perusteella. 

Pilaantunut maa-aines voidaan kaivaa pois joko kokonaan tai osittain. Tämän jälkeen se toimitetaan luvanvaraiseen vastaanottopaikkaan jatkokäsiteltäväksi, hyödynnettäväksi tai loppusijoitukseen. Sopivissa kohteissa voidaan saavuttaa selkeitä hyötyjä hyödyntämällä maamassat kiertotalouden periaatteiden mukaisesti. 

Lataus kuvake

Lataa FCG:n Aamukahvin tallenne

Pilaantuneen maaperän kunnostus & valtionavustukset

Lataa FCG:n aamukahvin webinaaritallenne, jossa keskustellaan muun muassa pilaantuneiden maa-alueiden puhdistuksesta Suomessa sekä valtionavustuksista pilaantuneen maaperän hankkeissa.

Haluatko kuulla lisää? Ota yhteyttä asiantuntijoihimme!

Ville Nikkilä
Ville Nikkilä
Liiketoimintajohtaja, Ympäristöselvitykset
Lähetä viesti
Tuuli Aaltonen
Tuuli Aaltonen
Liiketoimintajohtaja, Ympäristön kunnostus
Lähetä viesti