Valvonta ja laadunvarmistus

Valvonta ja laadunvarmistus luovat edellytykset onnistumiselle.

Valvonta ja laadunvarmistus ovat merkittävässä roolissa onnistuneessa rakennushankkeessa. Tarkan ja ammattitaitoisen suunnittelun sekä tasokkaan urakoinnin lisäksi asiantunteva valvonta vie hankkeen maaliin ja varmistaa, että lopputuloksena on terveellinen ja turvallinen rakennus vuosikymmeniksi eteenpäin.  

Sisäilmaongelmat ovat ehkäistävissä  

Kiinteistöjen sisäilmaongelmat ovat estettävissä huolellisella suunnittelulla ja tarkalla työmaa-aikaisella valvonnalla. Kauttamme saat hankkeesi valvojaksi ammattilaisen, jolla on vankka osaaminen rakennusten kosteus- ja sisäilmateknisistä tutkimuksista sekä selkeä käsitys rakenteiden rakennusfysikaalisesta toiminnasta ja vaurioitumismekanismeista. Valvojalla tulee myös olla kokemusta työmaiden yleisistä ongelmista sekä selkeä käsitys suunnittelu- ja työmenetelmävirheistä.  

Ammattitaitoinen valvonta ja laadunvarmistus ovat tilaajan etu.

Onnistunut valvonta ja laadunvarmistus edellyttää jämäkkää ja ohjaavaa otetta, systemaattista valvontaprosessia sekä tarkkaa havaintojen kirjaamista. Oleellista on myös saumaton yhteistyö työmaan, suunnittelijoiden ja tilaajan välillä. 

Korjausrakentaminen vaatii tarkkaa laadunvalvontaa 

Onnistunut korjauslaajuuden määrittely suhteessa rakennuksen elinkaaritavoitteisiin säästää korjauskustannuksia – korjataan vain se, mikä oikeasti on tarpeellista. 

Myös korjaustavan valinta on tärkeä päätös. Useat rakennetyypit voidaan korjata luotettavasti myös tiivistyskorjaamalla, kunhan eri rakennetyyppien ilmayhteydet tunnetaan ja tiivistyksien detaljisuunnitteluun kiinnitetään erityishuomiota. Näiden osa-alueiden lisäksi tarvitaan myös tarkkaa laadunvalvontaa esimerkiksi merkkiainekokeiden avulla.  

Rakennus- ja korjaushankkeissa on aina useita osapuolia. Tämän vuoksi yhteistyö sekä yhteisymmärrys eri toimenpiteiden tarpeellisuudesta ovat ratkaisevassa osassa lopputuloksen kannalta. FCG:n kokeneet terve talo- ja laadunvalvojat sekä kosteudenhallintakoordinaattorit takaavat rakennushankkeesi onnistumisen – yhteistyössä hankkeen eri osapuolien kanssa. 

Kiinnostuitko? Ole yhteydessä asiantuntijoihimme!

Teemu Linnakoski
Teemu Linnakoski
Liiketoimintajohtaja, Rakentamisen tutkimukset
Lähetä viesti