Näkymä puutalon yläkulmasta ja sinisestä taivaasta
Asiakastarina

Senaatti-kiinteistöt: Arvokiinteistöissä suojellaan vanhaa kosteudenhallinnan ja sisäilman laadun valvonnalla

FCG Finnish Consulting Group on toiminut Senaatti-kiinteistöjen kumppanina useammassa saneeraushankkeessa kosteudenhallinnan ja sisäilman laadun valvonnassa. FCG on pystynyt tarjoamaan kaivattua resurssia näihin tehtäviin joustavasti ja ammattitaitoisesti.

FCG tarkasti suunnitelmat ja käytettävät materiaalit varmistaen niiden soveltuvuuden kohteeseen päästöjen ja puhtauden puolesta. Rakennusvaiheessa FCG:n tehtävä oli valvoa, etteivät pöly ja lika leviä työmaalla. Lisäksi FCG dokumentoi mahdolliset aiheutuneet kosteusvauriot, suunnitteli kosteudenmittauksen sekä arvioi ja suunnitteli muiden asiantuntijoiden kanssa rakennusaikana esiin tulleita rakenteita kosteudenhallinnan kannalta. Tässä työssä auttoi erilaisilla rakennustyömailla saatu kokemus yhteensä 40 vuoden aikana.

Joissakin Senaatti-kiinteistöjen iäkkäistä kohteista ei ole aina ollut saatavilla tarkkoja tietoja esimerkiksi rakennuksessa käytetyistä materiaaleista, eivätkä vanhat suunnitelmat ole olleet täydellisiä. Tämä on tarkoittanut sitä, että suunnitelmia on jouduttu joskus paitsi tekemään myös muuttamaan rakennusaikana. Nopeutta onkin vaadittu, sillä työmaavaiheessa ei ole aikaa jäädä pitkäksi ajaksi odottamaan.

”Senaatti-kiinteistöt on hyvällä tavalla vaativa asiakas niin puhtauden- kuin kosteudenhallinnan osalta. Tällä saralla tapahtuu nyt paljon ja erilaisia vaatimuksia tulee jatkuvasti lisää. Meidän roolimme onkin ollut osaltaan ohjata rakentamiskulttuuria työmaalla, jotta lopputulos olisi hyväksyttävä, eikä käyttäjille aiheutuisi ongelmia rakennuksessa myöhemminkään. Iäkkäiden arvokiinteistöjen saneerausrakentaminen poikkeaa uudistuotannosta siten, että jälkimmäisessä rakenteiden kosteusfysikaalinen toimivuus selvitetään jo suunnitteluvaiheessa”, sanoo FCG:n johtava asiantuntija Harri Nyman.

”Kohteet, joissa on tehty saneerauksia, ovat olleet paitsi taloudelliselta myös rakennushistoriallisilta arvoiltaan merkittäviä, ja tämän vuoksi valvontatyöllä on ollut erityinen painoarvo. Olen tyytyväinen siihen, että niin valmistuneissa kuin valmistumassa olevissa kohteissa valvonta on ollut onnistunutta ja tavoitteisiin on päästy”, toteaa Harri Nyman.