Valkoinen rakennus sinistä taivasta vasten
Näkemyksiä

Oikeanlainen valvonta takaa rakentamisen laadun

Rakentamisen laadusta käydään keskustelua tasaisin väliajoin. Milloin uudiskohteissa vedet tulevat katosta sisään, milloin alle 10 vuotta vanhassa koulurakennuksessa on sisäilmaongelmia.

Rakentamisen laatu lähtee liikkeelle valvonnasta. Siitä, että varmistetaan se, että valmistunut tai korjattu rakennus vastaa käyttöönottovaiheessa projektin alussa hankkeelle asetettuja vaatimuksia. Kyse ei ole vain lopputuloksen laadusta, vaan myös rakennusprosessin laadusta.

Havaittuihin ongelmiin ja puutteisiin on puututtava, aiheuttamatta kuitenkaan kohtuutonta haittaa työn sujuvuudelle.

Rakennusalan asiantuntija ei ole sama asia kuin rakennusten asiantuntija.

Onnistuneen laadunvalvonnan perusta

Onnistuneen laadunvalvonnan edellytyksenä on, että laadunvalvontakonsultti otetaan mukaan hankkeeseen riittävän aikaisessa vaiheessa. Tällöin valvojalla on mahdollisuus arvioida esimerkiksi hankkeen aikataulun toteutuskelpoisuutta. Aikaisempina vuosina on ollut paljon ongelmia esimerkiksi sen suhteen, ettei betonirakenteiden kuivumiselle ole ymmärretty varata riittävästi aikaa.

Rakennushanke vaatii onnistuakseen luottamusta ja saumatonta yhteistyötä kaikkien projektiin osallistuvien tahojen kesken. Käytännössä on huomattu, että valvojan pedagogiset taidot ovat yllättävän isossa roolissa hankkeen onnistumisen kannalta. Näkemykset pitää osata esittää asiallisesti ja tarvittaessa perustelemaan hyvin – vanhanaikainen huutaminen ja raivoaminen ei auta, vaan ainoastaan provosoi ja hankaloittaa tilannetta. On elämän osa-alueita, joilla friend zone ei ole tavoiteltava positio, mutta laadunvalvonnassa sinne halutaan: kun valvoja pääsee friend zonelle työmaan työntekijöiden kanssa, on toimintaa helpompi ohjata oikeaan suuntaan.

Kukaan ei hallitse kaikkea

Rakennusala sekä yksittäinen rakennushanke ovat niin laajoja ja haastavia kokonaisuuksia, ettei kukaan voi yksin hallita kaikkea – tämän takia osaaminen on viisasta jakaa pienempiin osiin eri osa-alueiden asiantuntijoiden kesken.

Rakennusalan asiantuntija ei ole sama asia kuin rakennusten asiantuntija.

Urakoitsijan työnjohto koostuu yleensä rakennusalan asiantuntijoista – heidän vahvuutensa ovat työmaan pyörittämiseen ja johtamiseen liittyvien ongelmien ratkaisu. Hyvä laadunvalvoja puolestaan on rakennusten asiantuntija. Rakennusten asiantuntija hallitsee eri rakenteet, rakennusmateriaalit ja järjestelmät sekä niiden yhteistoiminnan. Häneltä edellytetään erityisesti vankkaa rakennusfysiikkaan ja sisäilman laatuun liittyvää asiantuntijuutta.

Korjausrakennuskohteissa korostuu lisäksi eri aikakausina käytettyjen rakenteiden, materiaalien ja järjestelmien tunteminen. Sanoin kuvaamattoman tärkeää on ymmärtää, miten uudet materiaalit toimivat vanhojen perinteisten materiaalien kanssa, jotta esimerkiksi 1960-luvun lateksimaalikatastrofeilta vältytään.

Tietoa eri aikakausien asuinrakennuksista löytyy täältä ja koulurakennuksista täältä.

Rakentamisen laatu on yhteispelin lopputulos. Työhönsä kunnianhimoisesti suhtautuvia ammattilaisia tarvitaan suunnittelusta toteutukseen ja valvontaan asti. Näin turvataan terveet tilat kaikille.

Kasper Käyhkö
Kasper Käyhkö
Kehityspäällikkö, projektipäällikkö
Lähetä viesti