Polttoaineen jakeluasemat

Kulutamme vuosittain miljoonia tonneja öljypohjaisia polttoaineita. Jakelua koskeva lainsäädäntö kehittyy, ja tarjolla on enenevissä määrin myös vaihtoehtoisia polttoainemuotoja. Mikä energiamuodoista kannattaa nyt ja tulevaisuudessa? On tärkeää huomioida erilaiset polttoaineratkaisut – suunnittelun joustavuus on avainasemassa. 
 

Polttoaineen jakeluasemien suunnittelussa turvallisuus tulee ensin 

Suomessa jakeluasemien ympäristösuojeluvaatimukset on tarkasti määritetty. Polttoaineita on käsiteltävä ja varastoitava siten, ettei vaarallisia aineita vuoda ympäristöön saastuttamaan maaperää ja pohjavesiä. Samalla on huomioitava myös jätehuolto, jätevesien käsittely sekä ilmapäästöjen rajoittaminen. Myös palo- ja räjähdysturvallisuus ovat jo suunnitteluvaiheessa huomioitavia näkökohtia.  

Asiantuntijan apu lupaprosessin aikana varmistaa, että kaikki tarvittavat seikat tulevat huomioiduksi vaatimusten edellyttämällä tavalla. Turvallisuus niin ihmisille kuin ympäristölle on aina etusijalla.  

Koko hankekaaren kattavat jakeluasemien suunnittelupalvelut 

Meillä on vuosien ja satojen toimeksiantojen kokemus polttoaineen jakeluasemien suunnittelusta, aina valmistelusta valvontaan asti. Hankkeet ovat monitahoisia kokonaisuuksia, sisältäen kaavoitukseen, lupaprosesseihin, viranomaisilmoituksiin, kilpailutuksiin ja eri tahojen kanssa käytäviin neuvotteluihin liittyviä kysymyksiä.  

Tarjoamme kaiken tarvittavan suunnittelun yhdeltä luukulta PIMA-selvityksistä ympäristövaikutusten arviointiin. Järjestämme myös yhdessä Öljy- ja kaasutekniikka ry:n (ÖKT) kanssa ympäristöteknisen laadunvalvonnan pätevyyden antavia koulutuksia.   

Polttoaineen jakeluasemien suunnittelun palveluvalikoimamme sisältää: 

 • Kaavoituskysymykset 
 • Viranomaisasioiden hoito 
 • Lupaprosessien hoito 
 • Eri hankevaiheiden suunnitelmien laadinta, myös 3D-mallinnuksella 
 • Tyyppidetaljien kehittäminen ja uudet tekniset ratkaisut 
 • Rakennuttamistehtävät 
 • Rakennesuunnittelu 
 • Valvontatehtävät 
 • Alan koulutuksien järjestäminen 
   

Ota yhteyttä ja varaa maksuton konsultaatio – katsotaan yhdessä, millainen ratkaisu sopii parhaiten tarpeisiinne!