Asiakastarina

Case Mikkeli: Etelä-Savossa rakennetaan elinvoimaisuutta

Mikkeli on noin 53 000 asukkaan kotikaupunki Saimaan rannalla. Mikkeli tarjoaa kesävierailleen ja ympärivuotisille asukkailleen kaupunkimaista sykettä ja maaseudun rauhaa. Mikkeli on rohkeasti kehittyvä maakuntakeskus, mutta myös suosittu vapaa-ajan kaupunki. Kehittyvän kaupungin kunnianhimoinen tulevaisuudennäkymä on olla ”Mahdollisuuksien Mikkeli – Puhtaan veden pääkaupunki”. Kaupunki haluaa tarjota viihtyisän asuinympäristön ja toimivan palvelurakenteen lisäksi houkuttelevia yritys- ja opiskelumahdollisuuksia monipuolisessa toimintaympäristössä.

Mikkelin Haukivuoren taajaman täydennysrakentamisselvitys.

FCG Finnish Consulting Group on saanut olla tukemassa Mikkelin keskustataajaman elinvoimaisuuden parantamista erilaisilla täydennysrakentamista tutkivilla selvityksillä ja kaavahankkeilla. Asuin- ja liikekortteleiden rakennusoikeutta on tutkittu useissa kaavahankkeessa ydinkeskustan alueella. Täydennysrakentamisselvitysten yhteydessä on laadittu 3D-mallitutkielmat, joiden avulla on voitu tarkastella uuden rakentamisen vaikutuksia kaupunkisilhuettiin ja -kuvaan. Esimerkkinä kehittyvistä keskustakortteleista on Porrassalmenkatu 1, jossa kulttuurihistoriallisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokas entinen Hankkijan rakennus säilyy osana täydentyvää korkean rakentamisen korttelia keskustan ruutukaava-alueen eteläisenä porttina ja kaupunkikuvallisena dominanttina. Yritysalueista voidaan mainita Karikon teollisuus- ja työpaikka-alue, jota on kehitettyasemakaavatasoisesti kaupallisempaan suuntaan korttelitehokkuuksia nostaen. Pursialan yritysalueelle on puolestaan tuotettu laatu- ja miljööohjeita.

Näkymä valtatieltä 5 kohti Porrassalmenkatu 1 -korttelia, jossa on tutkittu vanhan Hankkija-rakennuksen säilyttämistä osana tornimaisten rakennusten ryhmää.

Mikkelin keskustaajamien määrä on lisääntynyt kuntaliitosten myötä. Kaupunkiin on liitetty useita naapurikuntia, kuten Ristiina ja Haukivuori. Haukivuoren keskustassa tutkittiin elinvoimaisuuden parantamista ja uuden torialueen kehittämistä asukkaiden kohtaamispaikaksi. Hankkeen yhteydessä mietittiin esimerkiksi valtatien estevaikutuksen vähentämistä uudella Haukisillalla sekä erityisvalaisuksella korostettavia miljöökohtia.

Haukivuoren uudistetun torin vanhan muinaisrannan aaltoilevia muotoja, asuin- sekä liikerakentamista, Motoristikahvila sekä uusi Haukisilta Pieksämäntien yli rantaan.

”Yhteistyö Mikkelin kaupungin edustajien kanssa on ollut aina erittäin hyvää ja luottamuksellista. Kaupungin edustajat ovat olleet kannustavia ja konsulttia tukevia. Parasta mahdollista laatua on aina etsitty harkiten ja suunnitelmat on viimeistelty laadukkaasti.” FCG:n kaupunkikehitysjohtaja Arja Sippola toteaa.

”Mikkelin kaupunki yhdessä yksityisten maanomistajien kanssa käyttää rohkeasti konsultteja yleis- ja asemakaavojen laatimisessa. Meillä on kokemusta monista eri konsulttitoimistoista ja heidän työotteestaan. Pitkäaikainen yhteistyö FCG:n asiantuntijoiden kanssa sujuu poikkeuksetta hedelmällisissä ja kaikkia osapuolia arvostavassa hengessä”, Mikkelin kaupungin maankäyttöjohtaja Topiantti Äikäs kertoo.

Mikkelin ydinkeskustan lähettyville, valtatie viiden viereen on suunnitteilla kaupungin ja maakunnan kannalta merkittävä erikoiskaupan keskus. FCG:n aluesuunnittelijat ovat olleet mukana alueen kaavoituksessa hankkeen alusta lähtien.

”Veturitallialueen hankkeessa on ollut miellyttävä työskennellä FCG:n asiantuntijoiden kanssa. He ymmärtävät hyvin kaupungin ja myös yksityisten toimijoiden tavoitteitta. Kaavoittajakonsultit pystyvät tarjoamaan ratkaisuja, joihin eri osapuolet voivat olla tyytyväisiä. Ratkaisut ovat kaupungin käyttötalouden kannalta järkeviä ja toisaalta yritysten kannalta taloudellisesti kiinnostavia. Kaupunkisuunnittelu on joukkuepeliä, jossa jokaisella pelinrakentajalla on omat roolinsa”, maankäyttöjohtaja Äikäs linjaa yhteistyötä FCG:n kanssa.

Arja Sippola
Arja Sippola
Kaupunkikehitysjohtaja
Lähetä viesti