Strateginen maankäyttösuunnittelu ja yleiskaavoitus

Strateginen maankäyttösuunnittelu ja yleiskaavoitus.

Asuinalue ja metsää kuvattuna ilmasta

Maankäytön suunnittelulla ja kaavoituksella voidaan edistää kuntastrategian toteutumista. 

Maankäytön suunnittelulla ja yleiskaavoituksella voidaan edistää strategisia tavoitteita 

Kullakin kunnalla on oma strateginen aluekehityksen tavoitteensa: halutaanko profiloitua nuorekkaana opiskelijakaupunkina, houkutella tietyn toimialan yrityksiä vai luoda erityisesti perheille sopivia ympäristöjä? Usein tavoitteita on samanaikaisesti monia.  

Strateginen maankäyttösuunnittelu ja yleiskaavoitus edistävät tavoitteeseen pääsyä luomalla edellytykset halutunlaiselle kasvulle. Niiden avulla voidaan esimerkiksi pyrkiä tiettyyn asukasmäärän kasvuun, ostovoiman kohdentamiseen oman kunnan palveluihin tai työpaikkaomavaraisuuden lisäämiseen. 

Suunnittelemme toimivia kaupunkeja 

FCG on Suomen kärkitoimijoita kaavoituksen ja maankäyttösuunnittelun alalla. Autamme myös strategisen tason suunnittelussa. Laaja-alaisuutemme mahdollistaa asiakkaillemme kokonaisvaltaisen tuen hankkeessa kuin hankkeessa: meiltä löytyy osaamista niin infrasuunnittelun, rakentamisen, arkkitehtuurin, elinvoiman johtamisen kuin ympäristökonsultoinnin aloilta. 

Suunnittelemme älykkäitä kaupunkeja kestävän kehityksen lähtökohdista. Hyödynnämme kaupunkimalleja ja pelillisiä menetelmiä suunnittelun eri vaiheessa vuorovaikutteisen suunnittelun onnistumiseksi. 

Strategisen maankäyttösuunnittelun ja yleiskaavoituksen palvelumme kattavat: 

  • Strateginen aluesuunnittelu (visiot ja strategiset yleiskaavat) 
  • Keskusta- ja kyläyleiskaavat (YK, OYK) 
  • Rantaosayleiskaavoitus (ROYK) 
  • Tuulivoimakaavoitus 

Haluaisitko kuulla lisää? Ota yhteyttä asiantuntijaamme – katsotaan yhdessä, miten voisimme olla avuksi! 

Jan Tvrdy
Jan Tvrdy
Liiketoimintajohtaja, Kaupunkisuunnittelu
Lähetä viesti
Lataus kuvake

Lataa FCG:n Aamukahvin tallenne

Ilmasto, talous & elinympäristön laatu kaavoituksessa

Lataa FCG:n aamukahvin webinaaritallenne, jossa pureudutaan yleis- ja asemakaavojen arviointiin ilmaston, talouden ja elinympäristön laadun näkökulmasta.