Sote-menetelmät

Sote-menetelmät tukevat päivittäistä työtä.

Kaksi henkilöä lähikuvassa pöydän ääressä.

Sosiaali- ja terveysalan asiakaslähtöiset palvelut edellyttävät asiakkaan toimintakyvyn ja palvelutarpeiden arviointia. FCG on kehittänyt ja edustaa eri asiakas- ja potilasryhmille sopivia mittareita ja menetelmiä, joiden avulla sote-ammattilainen voi tehdä luotettavia arviointeja asiakkaan tai potilaan voimavaroista, hoidontarpeesta ja hoitoisuudesta tai yksikön tilanteesta.

Luotettava tieto auttaa päätöksenteossa niin asiakastyössä kuin palveluiden johdossa 

Kehittämämme ja edustamamme mittarit ja menetelmät tuovat monipuolista hyötyä sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajille sekä palvelua tarvitseville asiakkaille. Päivittäisen toiminnan tueksi saatavilla olevat työkalut auttavat sote-ammattilaista arvioimaan asiakkaiden ja potilaiden toimintakykyä, avuntarvetta ja hoitoisuutta monipuolisesti. Näin asiakkaalle voidaan suunnitella oikeanlaisia palveluja, hänet voidaan ohjata käyttämään omia resurssejaan tai ohjata palveluiden äärelle, joista hän hyötyy eniten. 

Mittareiden ja menetelmien käytössä kertynyttä tietoa voidaan asiakastyön lisäksi hyödyntää myös päätöksenteon tukena henkilöstöresurssien suunnittelussa, työnjaossa ja työn vaikuttavuuden seuraamisessa. Mittarit ja menetelmät tuottavat arvokasta tietoa sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille toiminnan eri tasoilla: 

  • Yksittäisen asiakkaan palvelun, hoidon ja kuntoutuksen suunnittelu ja seuranta 
  • Henkilöstöresurssien ohjaus ja osaamisen kehittäminen 
  • Organisaation toiminnan suunnittelu ja johtaminen 

Haluaisitko tutustua tarkemmin mittareihin ja niiden ominaisuuksiin? Ota yhteyttä asiantuntijaamme – kerromme mielellämme lisää. 

Tutustu menetelmiin. 

Lapsia ja aikuisia leikkimässä palikoilla.

ARVOA®-menetelmän avulla kartoitetaan lapsen ja perheen toimintakyvyn riskitekijöitä sekä voimavaroja. 

TUVA®-mittari tuottaa kuvan mielenterveys– ja päihdeasiakkaan toimintakyvystä, mikä mahdollistaa tarpeenmukaisen hoidon suunnittelun. Tiedon tallennus ja raportointi onnistuu TUVATAR-sovelluksella. 

FIM®-mittari tukee vajaakuntoisen aikuisen toimintakyvyn ja avuntarpeen arviointia. 

Terveydenhuollon ammattilainen pitelee tablettia.

RAVA®-mittari auttaa arvioimaan ikääntyneen toimintakykyä ja avuntarvetta. 

Lähikuva istuvista ihmisistä keskustelemassa

Kompassi on menetelmä ennaltaehkäisevään nuorisotyöhön. 

Ota yhteyttä asiantuntijaamme. 

Anne Puumalainen
Anne Puumalainen
Johtava asiantuntija
Lähetä viesti