Sote-menetelmät

Sote-menetelmät ja -mittarit tukevat päivittäistä työtä

Kaksi henkilöä lähikuvassa pöydän ääressä.

Toimintakyvyn ja avuntarpeen mittarit asiakaslähtöisyyden varmistamiseksi 

Asiakaslähtöisten sote-palveluiden suunnittelu edellyttää jäsenneltyä tietoa asiakkaan tai potilaan toimintakyvystä ja palvelutarpeesta. Niitä voidaan mitata ja seurata laadukkaiden työkalujen avulla. 

FCG on kehittänyt ja edustaa useita eri potilas- ja asiakasryhmille suunnattuja mittareita ja menetelmiä, jotka soveltuvat niin hyvinvointialueiden kuin yksityisten sote-toimijoiden käyttöön. Tutustu työkaluihin tarkemmin alla olevien sivujen kautta tai ota suoraan yhteyttä asiantuntijaamme sopivimman ratkaisun löytämiseksi. 

“Toivomme, että ARVOA®-mittariston käyttö selkiyttää asiakkaiden nykytilannetta vahvuuksien ja uhkatekijöiden osalta sekä asiakkaille itselleen että vastuutyöntekijälle.” 
Sanne Pihlajamäki, Oulun kaupungin lastensuojelun asiantuntija  

Tukea päätöksentekoon organisaation joka tasolla 

Toimintakyvyn ja avuntarpeen mittarit tukevat sote-ammattilaista monissa päivittäisissä työtehtävissä:  

  • Asiakkaan tai potilaan toimintakyvyn, avuntarpeen ja hoitoisuuden monipuolinen arviointi 
  • Asiakkaalle sopivimman palvelukokonaisuuden suunnittelu sekä asiakkaan ohjaaminen omien voimavarojensa hyödyntämisessä 
  • Hoidon ja kuntoutuksen suunnittelu ja seuranta 
  • Asiakkaan osallistaminen sekä tiedon jakaminen tämän toimintakyvyn kehittymisestä 

“Tavoitteena on kehittää erityisesti kuntoutuksen suunnittelua ja tavoiteasettelua ja tavoitteiden toteutumisen arviointia. TUVA toimii meille ikään kuin peilinä siitä, miten hyvin olemme yhdessä asukkaidemme kanssa onnistuneet.” 
Jari Koskisuu, Hoiva Mehiläisen laatujohtaja 

Mittareilla kerätty tieto tukee myös sote-organisaatioiden päätöksentekijöitä johtamisen eri osa-alueilla: 

  • Henkilöstöresurssien suunnittelu ja ohjaus 
  • Henkilöstön osaamisen kehittäminen  
  • Työn vaikuttavuuden seuranta ja tiedolla johtaminen 
  • Organisaation toiminnan suunnittelu ja johtaminen 

Haluaisitko tutustua tarkemmin mittareihin ja niiden ominaisuuksiin?

<strong>Ota yhteyttä asiantuntijaamme</strong>

Ota yhteyttä asiantuntijaamme

Tutustu mittareihin ja menetelmiin tarkemmin: 

ARVOA®-menetelmän avulla kartoitetaan lapsen ja perheen toimintakyvyn riskitekijöitä sekä voimavaroja. 

TUVA®-mittari tuottaa kuvan mielenterveys– ja päihdeasiakkaan toimintakyvystä, mikä mahdollistaa tarpeenmukaisen hoidon suunnittelun. Tiedon tallennus ja raportointi onnistuu TUVATAR-sovelluksella. 

FIM®-mittari tukee vajaakuntoisen aikuisen toimintakyvyn ja avuntarpeen arviointia. 

Terveydenhuollon ammattilainen pitelee tablettia.

RAVA®-mittari auttaa arvioimaan ikääntyneen toimintakykyä ja avuntarvetta. 

Auli Karttunen
Auli Karttunen
Erityisasiantuntija
Lähetä viesti