Sote-alan henkilöstöä kokoontuneena ryhmäksi
Asiakastarina

Kiljavan Sairaalassa FIM-arvio tehdään kuntoutuksen tulo- ja lähtövaiheessa

Kiljavan Sairaalassa potilaan tilanteen kartoittamisessa on käytetty FIM®-toimintakyvyn ja avuntarpeen mittaria vuodesta 2008, jolloin sairaalan nykymuotoinen toiminta käynnistyi. Alueella mittari on ollut käytössä kuitenkin jo vuodesta 1998 alkaen. 

Kiljavan Sairaala on alueellinen kuntoutussairaala Nurmijärvellä Keski-Uudellamaalla. Kiljavan Sairaalan ydinosaamista on vaativa moniammatillinen kuntoutus ja hoito. Sairaalassa toimii kaksi kuntoutusosastoa. Potilaat tulevat kuntoutukseen pääasiassa sairastumisen, vammautumisen tai leikkauksen jälkeen. Tavoitteena on kuntouttaa potilaat selviytymään kotona tai kodinomaisissa olosuhteissa. 

Osastokuntoutuksen suurimmat sairausryhmät Kiljavan Sairaalassa ovat aivoverenkiertohäiriöt, muut neurologiset sairaudet, lonkkamurtumat, nivelleikkaukset, selkäsairaudet ja tuki- ja liikuntaelinsairaudet. 

FIM®-mittarilla tehdään Kiljavan Sairaalassa toimintakyky- ja avuntarvearviot kaikille kuntoutusosastojen potilaille kuntoutuksen tulo- ja lähtövaiheessa. Tarvittaessa tehdään myös väliarvioita kuntoutusjakson aikana. Osastokuntoutuksen lisäksi arvioita tehdään Valtiokonttorin kilpailuttamaan ja kustantamaan veteraanikuntoutukseen osallistuville henkilöille. 

Kiljavan Sairaalan nykyisellä organisaatiolla on yli 10 vuoden kokemus säännöllisestä FIM®-mittarin käytöstä kaikilla osastokuntoutuspotilailla ja jo sitä ennen alueellista kokemusta noin 10 vuoden ajan.  Kokemusta on lisäksi viimeisten viiden vuoden ajalta FIM®-mittarin käytöstä yhdessä muiden mittareiden, erityisesti seurantamittareiden kanssa siten, että tiedot ovat luotettavasti kerättyjä ja tilastoituja.

FIM®-mittaria käytetään kuvaamaan potilaan toimintakykyä, hoidon tarvetta ja edistymistä.

– FIM®-mittarilla kerättyä tietoa käytetään potilaskohtaisessa työssä ja sairaalan toiminnan raportoinnissa. Raportointi tehdään kalenterivuosittain ja tällöin tarkastellaan FIM-pisteiden muutosta sairausryhmittäin kaikilla kuntoutujilla ja erikseen osastoilta saapuneilla kuntoutujilla,  johtava lääkäri Kari Hurskainen kertoo. 

Kaikkien potilaiden motorinen ja kognitiivinen tulo- ja lähtö-FIM® kirjataan epikriisieihin. Vastaavat tiedot kerätään sairausryhmäkohtaiseen mittaristoon muiden tietojen kanssa. Niihin kuuluvat

  • hoitoisuusryhmä
  • jakson pituus
  • ikä 
  • viive lähetteen saapumisesta kuntoutuksen alkamiseen 
  • mistä potilas on tullut: koti tai osasto/lähettävä yksikkö 
  • kotiutumis- tai jatkohoitopaikka (tarkennettu HILMO-luokittelu) 

Tällä tavoin FIM®-mittari kytkeytyy Kiljanvan Sairaalan hallinnolliseen ja käytännön toimintaan sekä yksilö,- sairausryhmä- että kokonaistoiminnan osalta.

FIM®-mittaria käytetään osastolla ja kuntoutuskokouksessa yhtenä osana toimintakyvyn ja hoitoisuuden moniammatillista arviota. Se on käytössä myös seurantamittarina ja tulkkina kuvaamaan toimintakykyä, hoidon tarvetta ja niissä edistymistä.

FIM®-mittaritiedon avulla toiminta näkyviin

FIM®-mittari on kuntoutusmittarina hallinnollisesti ja potilaskohtaisesti tieteellinen, mutta samalla käytännön työkalu. Se on kansainvälisesti laajalti käytetty ja tutkittu mittari. Mittari kuvaa monipuolisesti erityisesti neurologisen ja monisairaan potilaan toimintakykyä ja avun tarvetta. 

FIM®-mittarin käyttö edellyttää koulutusta ja käytännön perehdytystä, jotta se toimii asianmukaisesti, luotettavasti ja toistettavasti.
FCG:llä on panostettu FIM®-mittarilla kerätyn tiedon raportoinnin kehittämiseen. Lisäksi organisaation asiantuntijat ovat kehittäneet FIM®-mittarin oheen Suomen olosuhteisiin sopivan FIM-lisäosan arjen toimintojen kuvaamiseen.

FIM®-mittari on TOIMIA-tietokannassa.

Tutustu asiantuntijoihimme

Auli Karttunen
Auli Karttunen
Erityisasiantuntija
Lähetä viesti
Kirsi Kumpuvaara-Virkkala
Kirsi Kumpuvaara-Virkkala
Erityisasiantuntija
Lähetä viesti